နယ္႓မိႂႚမဵားမႀာ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲမဵား ဆက္လက္ဴပႂလုပ္

2007-05-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

prayer_totempole_150px.jpg
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ႓မိႂႚ႟ၾာ အေတာ္မဵားမဵားတၾင္ ဝတ္ဴပႂ ဆုေတာင္းပၾဲမဵား ဴပႂလုပ္ေနဳကပၝသည္။ ပံုမႀာ ေ႟ၿတိဂံုဘုရားရႀိ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ႓ဂိႂဟ္တိုင္ဴဖစ္ေသာ အဂႆၝေထာင့္တၾင္ ဘုရား ေရသပၯာယ္ေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲေတၾကုိ နယ္႓မိႂႚေတၾမႀာလည္း အဖၾဲႚခဵႂပ္ဝင္ေတၾ ဆက္လက္ ေဆာင္႟ၾက္ေနဳကပၝတယ္။ ဒီလႁပ္ရႀားမူေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾဘက္က ေစာင့္ဳကည့္ေနေပမဲ့ ဖမ္းတာဆီးတာမဵိႂးေတာ့ မေတၾႚရပၝဘူး။

ေအာင္လံ႓မိႂႚနယ္ NLDအဖၾဲႚဝင္ေတၾ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဝတ္ဴပႂ ဆုေတာင္းခဲ့တာ အခုအ႒ကိမ္ပၝနဲႛဆိုရင္ သံုး႒ကိမ္ရႀိ႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေအာင္လံ႓မိႂႚ NLD အဖၾဲႚဝင္တဦးက ခုလုိေဴပာပၝတယ္။

ေအာင္လံ တာဝတႄသာဘုရားမႀာရႀိတဲ့ ဴပည္လံုးခဵမ္းသာ ဘုရားမႀာ လူ ၂၀ေလာက္ ဝတ္ဴပႂ ဆုေတာင္းဳကတဲ့အခၝမႀာ သူတိုႛကို ေစာင့္ဳကည့္ ဓာတ္ပံု႟ိုက္တဲ့အေဳကာင္း အဲဒီ NLDအဖၾဲႚဝင္က ေဴပာပၝတယ္။

အလားတူ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲေတၾကုိ မေကၾးအတၾင္းမႀာပဲ နတ္ေမာက္၊ စကု၊ ေရနံေခဵာင္းစတဲ့ ႓မိႂႚအသီးသီးမႀာလည္း အဖၾဲႚခဵႂပ္ဝင္ေတၾ ဆက္လုပ္ ေဆာင္႟ၾက္ေနဳကပၝတယ္။ ဝတ္ဴပႂ ဆုေတာင္းပၾဲကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး မေကၾး NLDအဖၾဲႚဝင္ ဦးဴမင့္ဦးက ခုလိုရႀင္းဴပပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ႟ုပ္ပံုပၝတဲ့ 'Free Aung San Suu Kyi' တီရႀပ္ေတၾ ဝတ္႓ပီးေတာ့ အဂႆၝေထာင့္မႀာ ဆုေတာင္းပၾဲ လုပ္ေတာ့ ရဲနဲႛ သက္ဆိုင္ရာက ဓာတ္ပံုေတၾ ဗီဒီယိုေတၾ ႟ိုက္တာ ရႀိေပမဲ့ ဴပႍနာ တစံုတရာ မရႀိဘူးလိုႛ ဦးဴမင့္ဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဴမင့္ဦးေဴပာသၾားတာပၝ။ အလားတူ မႎၩေလးတိုင္းအတၾင္း မိတၪီလာ၊ မလိႁင္၊ သဲေတာ-ဝမ္းတၾင္းစတဲ့ ႓မိႂႚေတၾမႀာလည္း အဂႆၝေနႛက ဆုေတာင္းပၾဲေတၾ အသီးသီးလုပ္သၾားဳကပၝတယ္။ ဒီလႁပ္ရႀားမူေတၾမႀာ အာဏာပိုင္ေတၾဘက္က ေစာင့္ဳကည့္မူေတၾရႀိေနေပမဲ့ အဖမ္းအဆီး လုပ္တာမဵိႂးေတာ့ မရႀိပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ မိတၪီလာ႓မိႂႚ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲ ဴပႂလုပ္တဲ့ ထီးသံုးဆင့္ ေ႟ၿဴမင္မီ ေလးမဵက္ႎႀာဘုရားမႀာ အရန္မီးသတ္ အင္အား ၁၀၀ေလာက္နဲႛအတူ အရပ္ဝတ္နဲႛ ေစာင့္ဳကည့္သူေတၾ ေတာ္ေတာ္မဵားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ မိတၪီလာ႓မိႂႚ NLD အတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၞဴမင့္ဴမင့္ေအးက ခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

လူထုသိေအာင္ ဒီဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲကို လုပ္ကိုလုပ္ရမႀာ ဴဖစ္လိုႛ သၾားပၾတ္တံ၊ သၾားတိုက္ေဆးနဲႛ လိုအပ္တဲ့ ေဆးဝၝးေတၾ အဆင့္သင့္ယူလာ႓ပီး အာဏာပိုင္ေတၾ ဖမ္းရင္လည္း ေအးေအးခဵမ္းခဵမ္း လိုက္သၾားမယ္၊ လံုးဝေနာက္မဆုတ္ဖူးလိုႛ ေဒၞဴမင့္ဴမင့္ေအး ေဴပာဴပသၾားပၝတယ္။ ခုလိုမဵိႂး NLDအဖၾဲႚဝင္ေတၾ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဝတ္ဴပႂ ဆုေတာင္းပၾဲလုပ္တာကုိ ေထာက္ခံ ခဵီးကဵႂးပၝေဳကာင္း NLD ဗဟုိ အလုပ္အမႁေဆာင္အဖၾဲႚက မဳကာခင္က ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔