ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား အကဵယ္ခဵႂပ္ သက္တမ္းတိုးဴခင္းကို သမတဘုရႀ္ စိုးရိမ္္ပူပန္

ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္သက္တမ္း တႎႀစ္ထပ္႓ပီး တိုးဴမၟင့္လိုက္တဲ့အေပၞ အေမရိကန္သမတ ေဂဵာ့ခဵ္ ဒဘလဵႃ ဘုရႀ္ကေတာ့ အင္မတန္ စိတ္ေသာက ေရာက္ရတယ္လိုႛ ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။ အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနက ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ ေရႀာင္ မက္ေကာမက္ကေတာ့ ဒီလို သက္တမ္းတိုးလိုက္တာဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံေရး လၾတ္လပ္မႁအတၾက္ စိတ္ပဵက္စရာေကာင္းတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။
2008-05-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား ကၾန္ဂရက္ ေ႟ၿတံဆိပ္ ခဵီးဴမၟင့္ရန္ အေမရိကန္ သမတဘုရႀ္က ေမလ ၆ရက္ေနႛတၾင္ အတည္ဴပႂ လက္မႀတ္ထိုး႓ပီး ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ေနာက္တန္း (ဝဲမႀယာ) အထက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ ဒိုင္ယန္ ဖိုင္းစတိုင္း၊ ေအာက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ ဂဵိႂး ခ႟ိုလီ၊ သမတကေတာ္ ေလာ္ရာ ဘုရႀ္၊ အထက္လၿတ္ေတာ္ အမတ္ မစ္ခဵ္ မက္ေကာနယ္လ္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား ကၾန္ဂရက္ ေ႟ၿတံဆိပ္ ခဵီးဴမၟင့္ရန္ အေမရိကန္ သမတဘုရႀ္က ေမလ ၆ရက္ေနႛတၾင္ အတည္ဴပႂ လက္မႀတ္ထိုး႓ပီး ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ေနာက္တန္း (ဝဲမႀယာ) အထက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ ဒိုင္ယန္ ဖိုင္းစတိုင္း၊ ေအာက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ ဂဵိႂး ခ႟ိုလီ၊ သမတကေတာ္ ေလာ္ရာ ဘုရႀ္၊ အထက္လၿတ္ေတာ္ အမတ္ မစ္ခဵ္ မက္ေကာနယ္လ္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒၝေပမဲ့လည္း အေမရိကန္ႎိုင္ငံက ဴမန္မာ မုန္တိုင္းဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတၾအေပၞမႀာေတာ့ ထိခိုက္မႀာမဟုတ္ဘူးလိုႛ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနရဲ့ ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဵက္ထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္နဲႛ ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္းဒုကၡသည္ေတၾ အေရးအတၾက္ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတၾကို အေမရိကန္ႎိုင္ငံအေနနဲႛ  ခဲၾဴခားထားပၝတယ္လိုႛ ေရႀာင္ မက္ေကာမက္က ေဴပာပၝတယ္။

႓ဗိတိသ႖ လက္ေထာက္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ေဒးဗစ္ မီလီဘန္ကလည္း စစ္အစိုးရရဲ့ ေဳကညာခဵက္ဟာ မထူးဆန္းတဲ့အေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဴပန္လၿတ္ေပး႓ပီးေတာ့ အမဵႃိးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မႀာ သူမကို အဴပည့္အဝ ပၝဝင္ခၾင့္ေပးဖိုႛ တိုက္တၾန္းတဲ့အေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။

မုန္တိုင္းဒုကၡသည္ေတၾဆီကို အကူအညီေတၾ တိုက္႟ိုက္ေပးႎိုင္ဖိုႛအတၾက္ စစ္အစိုးရ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ရဖိုႛ သံတမန္ေရးအရ ႒ကိႂးစားေဆာင္႟ၾက္ေနရတဲ့အတၾက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို လၿတ္ေပးဖိုႛ ႎိုင္ငံတကာရဲ့ ေတာင္းဆိုသံေတၾ ေမႀးမႀိန္ခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔