ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးထံ တိုင္စာပိုႛ၍ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵားကို တိုက္ပိတ္

2008-01-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

prisoners_photos_150px.jpg
စစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးထားေသာ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားအခဵိႂႚ၏ ဓာတ္ပံုကို ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား ကူညီ ေစာင့္ေရႀာက္ေရးအဖၾဲႚ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တၾင္ ေဖာ္ဴပထားဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ကဵန္းမာေရးေဆးကုသခၾင့္ ေကာင္းမၾန္စၾာမရတာေဳကာင့္ မိသားစုဝင္ေတၾက ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿကုိ စာေရးသား တုိင္တန္းခဲ့တဲ့အတၾက္ အင္းစိန္ေထာင္အတၾင္း အကဵဥ္းကဵခံေနရတဲ့ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ကုိသန္းေဇာ္ဴမင့္နဲႛ အဴခား ၃ ဦးကုိ ေထာင္အာဏာပုိင္ေတၾက တုိက္ပိတ္ထားတယ္လုိႛ သတင္းရပၝတယ္။

ဇန္နဝၝရီလ ဆန္းပုိင္းက အင္းစိန္ေထာင္အတၾင္း ေဆးဝၝးကုသခၾင့္ ေကာင္းမၾန္စၾာ မရတာနဲႛ မေတာ္မတရား ဴပႂမူဆက္ဆံခံရတာေတၾကုိ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿထံ လိပ္မူ႓ပီး မိသားစုဝင္ေတၾက တုိင္တန္းခဲ့ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ ဳသဂုတ္လ အတၾင္းက ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္း ကဵဆင္းေရးအတၾက္ ဆႎၬဴပခဲ့ လုိႛ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ လိႁင္သာယာက ကုိသန္းေဇာ္ဴမင့္၊ ကုိသန္ႛဇင္မဵိႂး၊ ကုိေကဵာ္စုိးဝင္းနဲႛ ကုိဆန္းဝင္းတုိႛရဲ့မိဘေတၾနဲႛ မိသားစုဝင္ေတၾက လက္မႀတ္ေရးထုိး႓ပီး တုိင္စာေတၾေပးပုိႛခဲ့တာပၝ။

ေတာင္းဆုိခဵက္ေတၾမရတဲ့အဴပင္ ဒီ ၄ ဦးကုိ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝၝရီလ ၂၃ ရက္ေနႛကတည္းကစ႓ပီး တုိက္ပိတ္ထားခဲ့တယ္လုိႛ မေနႛက ဇန္နဝၝရီလ ၂၉ ရက္ေနႛက ကုိသန္းေဇာ္ဴမင့္နဲႛ ေထာင္ဝင္စာေတၾႚခဲ့တဲ့ ဖခင္ဴဖစ္သူ ဦးတင္ယုကအခုလုိ ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

သူတိုႛ မိသားစု ေလးေယာက္က လက္မႀတ္ထိုး႓ပီး ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႂး႒ကီး သန္းေ႟ၿဆီကို တိုင္စာပိုႛခဲ့တဲ့အတၾက္ အဲဒီလို တိုင္ရမလားဆို႓ပီး ေထာင္က အရာရႀိေတၾက သူႛသားနဲႛ တဴခားသံုးေယာက္ကို တိုက္ပိတ္ထားတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ သူတိုႛ တိုင္တယ္ဆိုတာကလည္း ေအာက္ေဴခမႀာ ဒီလို လုပ္ကိုင္ေနတာေတၾ၊ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ေနတာေတၾကို ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သိေအာင္ တိုင္တာဴဖစ္႓ပီး ႎိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ဖီဆန္တာ မဟုတ္ဖူးလိုႛ ဦးတင္ယုက ေဴပာပၝတယ္။

ကုိသန္းေဇာ္ဴမင့္၊ ကုိေကဵာ္စုိးဝင္းနဲႛ ကုိဆန္းဝင္းတုိႛကုိ တဲၾဘက္ သီးသန္ႛေဆာင္မႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ရက္အထိ တုိက္ပိတ္ထားခဲ့႓ပီး၊ ကုိသန္ႛဇင္မဵိႂးကုိေတာ့ ေထာင္မ႒ကီး ႒ကိႂးတုိက္မႀာ တုိက္ပိတ္ထားတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ ေဆးဝၝးကုသခၾင့္ ေကာင္းမၾန္စၾာမရတာ၊ တရားမ႖တတဲ့ တရားစီရင္ေရးမရရႀိတာေတၾကုိ မိသားစုဝင္ေတၾရဲ့ လက္မႀတ္ေတၾစု႓ပီး ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿထံ ထပ္႓ပီး စာေရးတုိင္တန္းဖုိႛ ဴပင္ဆင္ေနတယ္လုိႛလည္း ဦးတင္ယုက ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔