ေဒၞဝင္းဴမဴမမိသားစုပုိင္ ဆုိင္ခန္းကို အာဏာပုိင္ေတၾ ေလလံတင္မည္

NLD အဖၾဲႚခဵႂပ္ မႎၩေလးတုိင္း စည္းအဖၾဲႚဝင္ ေဒၞဝင္းဴမဴမ မိသားစုပိုင္ မႎၩေလးေစဵးခဵိႂ စီ႟ုံ ဆိုင္အမႀတ္ ၉ ကို အာဏာပုိင္ေတၾက ေလလံတင္ ေရာင္းခဵေတာ့မယ္လိုႛ မိသားစုဝင္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။
2010-02-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ေလလံတင္မဲ့ကိစၤ ဆုိင္းငံ့ထားဖိုႛ ေဒၞဝင္းဴမဴမ မိသားစုက ေမတၨာရပ္ခံေနတဲ့ဳကားက အခုလို ေလလံတင္မႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဒၞဝင္းဴမဴမရဲ့ အစ္ကိုဴဖစ္သူ ဦးဘစိုးက RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။

“မႎၩေလးသတင္းစာ၊ ညေနပိုင္းထုတ္တဲ့ သတင္းစာမႀာ ဆိုင္ခန္းေတၾကို ေလလံပစ္မယ္လိုႛ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကေနမႀ ၁၁ ရက္ေနႛက ညေနသတင္းစာမႀာ ေဳကညာေတာ့ အခုေလလံပစ္မယ္ ဆိုေတာ့ကဵေတာ့ ၁၂ ရက္ေနႛက ဴပည္ေထာင္စုေနႛ၊ ၁၃ ရက္ ၁၄ ရက္က စေန၊ တနဂႆေႎၾဆိုေတာ့ ေလလံပစ္မႀာက ၁၇ ရက္ေနႛ ပစ္မႀာပၝ။ ”

အဲဒီဆိုင္ခန္းကို ၂၀၀၇ ဇၾန္လအတၾင္း အာဏာပုိင္ေတၾက ခဵိပ္ပိတ္သိမ္းဆည္းခဲ့႓ပီး စည္ပင္သာယာကိုေရာ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿဆီကိုပၝ ေဒၞဝင္းဴမဴမမိသားစုက အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ေမတၨာရပ္ခံစာ ေပးပိုႛခဲ့ေပမဲ့ အေဳကာင္းမထူးခဲ့ပၝဘူး။

တကယ္ေတာ့ ဒီဆိုင္ခန္းဟာ ေဒၞဝင္းဴမဴမနဲႛ မပတ္သက္ပဲ သူႛအမည္နဲႛ ပိုင္ဆုိင္တာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ဦးဘစိုးက ေဴပာပၝတယ္။

“အိမ္ေထာင္ဦးစီး ဴဖစ္တဲ့ က႗န္ေတာ္ ဦးဘစိုးရဲ့ နာမယ္ ေပၝက္တာပၝ။ သိုႛေသာ္၊ ေဒၞဝင္းဴမဴမနဲႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေမာင္ႎႀမေတၾဟာ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ဝင္ေတၾပၝ။ အဲဒီအေပၞမႀာ၊ ယံုဳကည္ခဵက္အေပၞ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့အေပၞမႀာ အဲဒီ ၂၀၀၇ ဇၾန္ ၁ ရက္က ဘာမႀ အဴပစ္မရႀိပဲနဲႛ အသိမ္းခံလိုက္ရတဲ့ အေနအထား ဴဖစ္ပၝတယ္။ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ အ႒ကီးအကဲေတၾနဲႛ ႎိုင္ငံေတာ္ အ႒ကီးအကဲေတၾ စကားေဴပာဴဖစ္တဲ့ေနႛ၊ ႎိုင္ငံေရး တည္႓ငိမ္တဲ့ေနႛမႀာဆိုရင္ေတာ့ ဴပန္ရမယ္လိုႛ ဒီလိုပဲ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ ထားလာခဲ့တာပၝ။”

အာဏာပုိင္ေတၾ ေလလံပစ္မယ္ဆိုတဲ့ ေဒၞဝင္းဴမဴမမိသားစုပိုင္ ဆိုင္ခန္းဟာ ကာလတန္ဖိုး ကဵပ္သိန္း ၅၀၀ နဲႛ ၁၀၀၀ ဳကား ေစဵးေပၝက္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

NLDမႎၩေလးတုိင္း စည္းအဖၾဲႚဝင္ ေဒၞဝင္းဴမဴမကို ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁအတၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ စီတန္းလမ္းေလ႖ာက္ရာမႀာ ပၝဝင္ခဲ့တဲ့အတၾက္ အာဏာပုိင္ေတၾက ဖမ္းဆီးေထာင္ခဵခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔