ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ ရခိုင္ဴပည္နယ္ ခရီးထၾက္ေလ့လာ

ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ကင္တားနားဟာ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ မကဵင္းပခင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံက လူႛ အခၾင့္အေရး အေဴခအေနေတၾကို ေလ့လာစံုစမ္းတဲ့ ၅ ရက္ဳကာ ခရီးစဥ္ တစိတ္တေဒသ အေနနဲႛ ရခိုင္ဴပည္နယ္ကို ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၆ ရက္ ဒီေနႛ ထၾက္ခၾာသၾားပၝတယ္။
2010-02-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ေတာမတ္စ္ အိုဂီ်ယာ ကင္တာနား မုန္တိုင္းသင့္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္းသို႔ ၂ဝဝ၈ ျသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔က သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈစဥ္ ေက်ာင္းသားေလးမ်ားနွင့္ နႈတ္ဆက္ ေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: UNIC Yangon)
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ေတာမတ္စ္ အိုဂီ်ယာ ကင္တာနား မုန္တိုင္းသင့္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္းသို႔ ၂ဝဝ၈ ျသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔က သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈစဥ္ ေက်ာင္းသားေလးမ်ားနွင့္ နႈတ္ဆက္ ေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: UNIC Yangon)
(Photo: UNIC Yangon)

ဒီ အေဳကာင္းကို ရန္ကုန္ အေဴခစိုက္ ကုလသမဂၢ ဴပန္ဳကားေရး႟ံုး ဝန္ထမ္းတေယာက္က အတည္ဴပႂေဴပာဳကားပၝတယ္။

မစၤတာ ကင္တားနားဟာ အစိုးရပိုင္ ေလယာဥ္နဲႛ ရန္ကုန္ကေန ရခိုင္ဴပည္နယ္ စစ္ေတၾ႓မိႂႚကို ထၾက္ခၾာသၾား႓ပီး၊ မနက္ဴဖန္ကဵရင္ ဘူးသီးေတာင္ အကဵဥ္းေထာင္ကို သေဘႆာနဲႛ မထၾက္ခၾာခင္ တာဝန္ရႀိသူေတၾနဲႛ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖၾဲႚအစည္းေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုဖိုႛ အစီအစဥ္ ရႀိပၝတယ္။ ဒၝ့ဴပင္ သူဟာ ဘူးသီးေတာင္ေထာင္မႀာ နယ္စပ္ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုဖိုႛလည္း ရႀိပၝတယ္။

ရခိုင္ဴပည္နယ္မႀာ ေဒသခံ ႎိုင္ငံေရးအရ လႁပ္ရႀားသူေတၾ ရႀိတဲ့အဴပင္ ႟ိုဟင္ဂဵာ ေထာင္နဲႛခဵီ ေနထိုင္ေန႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရက သူတိုႛကို လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားအဴဖစ္ သတ္မႀတ္မထားပၝဘူး။

ႎိုင္ငံတကာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္ အဖၾဲႚက ဒီေနႛ ထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ ရခိုင္ဴပည္နယ္က သံဃာေတၾအပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရးအရ လႁပ္ရႀားသူေတၾကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဖိႎႀိပ္တဲ့ အေသးစိတ္ အခဵက္အလက္ေတၾကို ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊ ၊ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ မတိုင္ခင္ ရခိုင္ဴပည္နယ္ စစ္ေတၾ႓မိႂႚက သံဃာေတၾဟာ ၂၀၀၇ ဳသဂုတ္လမႀာ စီတန္း႔ကခဵီ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကလိုႛ အမဵားအဴပား အဖမ္းခံခဲ့ဳကရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔