မုန်တိုင်းတြင် သေဆုံးသူ တသိန်းသုံးသောင်းထိ ရြိံိုင်

ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ တိုက်ခတ်သြားခဲႛတဲႛ နာဂစ်မုန်တိုင်းေုကာင်ႛ သေဆုံးရသူအရေအတြက်ဟာ ၇သောင်းနီးပၝးကနေ တသိန်း ၃သောင်းလောက်ထိ ရြိံိုင်တယ်လိုႛ ကမႝာႛ ုကက်ေူခနီအသင်းဋ္ဌကီးက သတင်းထုတ်ူပန်ပၝတယ်၊

2008-05-15
Share
nargis_huts_305px.jpg မိုးသက်လေူပင်းိံြင့် ႟ြြံႚဗြက် ရေအိုင်မဵားုကားမြ ဒုက္ခသည် တဲငယ်လေးမဵားကို ဘိုကလေး္ဘမိြႚ လမ်းဘေးတနေရာတြင် မေလ ၁၃ရက်နေႛက တြေႚရပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီအရေအတြက်ဟာ ူမန်မာစစ်အစိုးရထုတ်ူပန်ထားတဲႛ သေဆုံးရသူအရေအတြက်ထက် အမဵားဋ္ဌကီးပိုမိုတဲႛ ခန်ႛမြန်းခဵက်ူဖစ်္ဘပီး မေလ ၁၄ရက် ဗုဒ္ခဟူးနေႛမြာ ကမႝာႛ ုကက်ေူခနီအသင်းဋ္ဌကီးက ထုတ်ူပန်ေုကညာလိုက်တာပၝ။

မိုးသည်းထန်စြာ ႟ြာသြန်းမြေုကာင်ႛ ထောက်ပံႛရေး အကူအညီမြန်သမြဵ အခက်အခဲနဲႛ ရင်ဆိုင်နေုကရသလို၊ အမိုးအကာမဲႛ နေတဲႛ ဒုက္ခသည်တေလြဲ ပို္ဘပီးဒုက္ခရောက်ရတောႛမယ်လိုႛ UNICEF က ေူပာရေးဆိုခြင်ႛရြိသူ အမဵိြးသမီး Shantha Bloeman က ေူပာပၝတယ်။

ဒီလိုအေူခအနေတြေေုကာင်ႛ မုကာခင် ရက်အနည်းငယ်အတြင်းမြာပဲ ဒုက္ခသည်တေဟြာ ကဵန်းမာရေးနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ဆိုးဆိုးဝၝးဝၝး ူဖစ်ပြားလာတော့မြာ ူဖစ်တယ်လိုႛလဲ  ဆက်လက် ေူပာုကားခဲႛပၝတယ်။

စစ်အစိုးရကတော့ သေဆုံးသူအရေအတြက်ဟာ ၃၈,၅၀၀ လောက်နဲႛ ပေဵာက်ဆုံးသူ အရေအတြက်ဟာ ၂၈,၀၀၀ နီးပၝ းရြိတယ်လိုႛ မေလ ၁၄ရက် ဗုဒ္ဌဟူးနေႛက သတင်းထုတ်ူပန်ခဲႛပၝတယ်။

ုကက်ေူခနီအဖြဲႚဋ္ဌကီးက သူတိုႛရဲ့ လူတသိန်းသုံးသောင်းနီးပၝး သေိံိုင်တယ်ဆိုတဲႛ ခန်ႛမြန်းခဵက်ဟာ  ၅၈ ္ဘမိြႚနယ်ကို ရောက်ရြိနေတဲႛ ကယ်ဆယ်ရေး အဖြဲႚအစည်းပေၝင်း ၂၂ ဖြဲႚ ထဲက ကောက်ယူ ရရြိတဲႛ ကိန်းဂဏန်းတေကြို မူတည် တြက်ခဵက်ထားတာ ူဖစ်တယ်လိုႛ ေူပာပၝတယ်။

စစ်အစိုးရ အနေနဲႛ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတေကြို အူပည့်အဝ ဆောင်႟ြက်္ဘပီးခဲႛ္ဘပီ ူဖစ်္ဘပီး၊ ကဋ္ဋမ်းကဵင်တဲႛ ိံိုင်ငူံခားသားတြေ မလိုပၝဘူးလိုႛ ေူပာခဲႛပၝတယ်။

ကမႝာႛကုလသမဂ္ဂ လူသားခဵင်း စာနာထောက်ထားရေးအဖြဲႚရဲ့ အဋ္ဌကီးအကဲူဖစ်သူမင်္စတာ  John Holmes ကလဲ သေဆုံးသူအရေအတြက်ကို ုကက်ေူခနီအဖြဲႚနည်းတူပဲ ခန်ႛမြန်းပၝတယ်။ သေဆုံးသူစုစုပေၝင်းဟာ တသိန်းကေဵာ်လာိံိုင်တယ်လိုႛ ေူပာုကားခဲႛပၝတယ်။

လူသားခဵင်း စာနာထောက်ထားမြ လုပ်ငန်းတေမြြာ အတြေႚအုကံြတေရြြ္ဘိပီး၊ ကယ်ဆယ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတေမြြာ ကဋ္ဋမ်းကဵင်တဲႛ ိံိုင်ငူံခားသားတေကြ လေဘေး၊ ရေဘေး ဒုက္ခသည်တေကြို ကူညီမယ်ႛ အရေးကို ူမန်မာစစ်အစိုးရဟာ အခုအခဵိန်ထိ ူငင်းဆန်လဵက် ရြိနေဆဲူဖစ်ပၝတယ်။ မေလ ၁၄ရက် ဗုဒ္ခဟူးနေႛက ူမန်မာိံိုင်ငံကို ရောက်ရြိလာတဲႛ ထိုင်းဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဆမတ်နဲႛ စစ်အစိုးရ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး သိန်းစိန်တိုႛ တြေႚဆုံရာမြာ စစ်အစိုးရ အနေနဲႛ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတေကြို အူပည့်အဝ ဆောင်႟ြက်္ဘပီးခဲႛ္ဘပီ ူဖစ်္ဘပီး၊ ကဋ္ဋမ်းကဵင်တဲႛ ိံိုင်ငူံခားသားတြေ မလိုပၝဘူးလိုႛ ေူပာခဲႛပၝတယ်။

စစ်အစိုးရဟာ လူ ၁၆၀ ပၝဝင်တဲႛ ထိုင်းိံိုင်ငံက ကဵန်းမာရေးဝန်ထမ်းအဖြဲႚ တဖြဲႚကို ူမစ်ဝကဋ္ဋန်းပေၞဒေသကို သြားရောက်ခြင်ႛပေးမယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။ လာမယ်ႛ သောုကာနေႛမြာ အဲဒီအဖြဲႚတေသြာ ဒီ မုန်တိုင်းသင်ႛဒေသကို သြားရောက်ူဖစ်ခဲႛရင် ဒၝဟာ ပထမဆုံး သြားရောက်ခြင်ႛ ရတဲႛ ိံိုင်ငူံခားသား ပၝဝင်တဲႛ ကယ်ဆယ်ရေးအဖြဲႚူဖစ်ပၝတယ်။

စစ်အစိုးရအနေနဲႛ အိမ်နီးခဵင်းိံိုင်ငံတြေူဖစ်တဲႛ အ္ဋိံိယ၊ တ႟ုတ်၊ ဘဂဿလာဒေ်ႛြရ်နဲႛ ထိုင်းိံိုင်ငံတိုႛက ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်း ၁၆၀ကိုလဲ ဝင်ခြင်ႛပေးဦးမြာူဖစ်တယ်လိုႛ ေုကညာခဲႛပၝတယ်။ ဒုက္ခသည် အမဵားစုဟာ ယာယီစခန်းတြေ၊ ဘုန်းဋ္ဌကီးကေဵာင်းတေမြြာ တိုးဝြေႛ္ဘပီး ကဵပ်ကဵပ်သပ်သပ် စုပေၝင်းနေ နေုကရတာူဖစ်ပၝတယ်၊

ဒုက္ခသည်စခန်းအမဵားစုဟာ အကာအရံလဲမရြိ၊ သန်ႛရြင်းတဲႛ သောက်ရေလဲ မရရြိပၝဘူး။ ဒုက္ခသည် ၂သိန်း၇ သောင်းလောက်ရြိတဲႛ အဲဒီ ဒေသတေကြို ကုလသမဂ္ဂနဲႛ အူခားလူမဝြန်ထမ်းအဖြဲႚတေဟြာ သြားရောက်လိုတယ်လိုႛ ကုလသမဂ္ဂ လူသားခဵင်း စာနာထောက်ထားရေးအဖြဲႚက ေူပာရေးဆိုခြင်ႛရြိသူအမဵိြးသမီး မီးင်္စ Elisabeth Byrs က ေူပာုကားခဲႛပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့