ႎိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးအဖၾဲႚမဵား ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞသိုႛ သၾားေရာက္႓ပီ

ဴမန္မာစစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ေတၾက မုန္တုိင္းဒဏ္ ဆိုးဆိုးဝၝးဝၝး ခံထားရတဲ့ ေဒသေတၾကို ႎုိင္ငံဴခားသား ဝင္ေရာက္မႁ ပိတ္ပင္ထားရာက ဝင္ခၾင့္ဴပႂလု္ိက္တဲ့အတၾက္ ကုလသမဂၢနဲႛ ႎိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ထမ္းေတၾဟာ ေမလ ၂၇ရက္ ဒီကေနႛမႀာ စ႓ပီး ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ ေဒသကို သၾားေရာက္ေနဳက႓ပီလိုႛ သိရပၝတယ္။
2008-05-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု အမဵိႂးသား ေလေဳကာင္းႎႀင့္ အာကာသေအဂဵင္စီ (NASA)၏ ႓ဂိႂဟ္တုမႀ ႟ိုက္ကူးထားေသာ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသ၏ ဓာတ္ပံုႎႀစ္ခု ႎိႁင္းယႀဥ္ခဵက္အရ လက္ဝဲဘက္ရႀိ ဧ႓ပီ ၁၅ရက္ေနႛက ပံုတၾင္ သဘာဝ အေရာင္အေသၾး အတိုင္း ေတၾႚဴမင္ရေသာ္လည္း မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရ႓ပီး ေမလ ၅ရက္ေနႛက လက္ယာဘက္ပံုတၾင္ ေရဴမႂပ္ေနသည့္ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ ေဒသကို ဤကဲ့သိုႛ ဴမင္ရပၝသည္။ အနီေရာင္ ေလးေထာင့္ကၾက္ ဴဖင့္ ဴပထားေသာ ရန္ကုန္႓မိႂႚကိုလည္း ေရပတ္လည္ ဝိုင္းရံလဵက္ ေတၾႚရသည္။ (Photo: AFP/ NASA/MODIS)
အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု အမဵိႂးသား ေလေဳကာင္းႎႀင့္ အာကာသေအဂဵင္စီ (NASA)၏ ႓ဂိႂဟ္တုမႀ ႟ိုက္ကူးထားေသာ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသ၏ ဓာတ္ပံုႎႀစ္ခု ႎိႁင္းယႀဥ္ခဵက္အရ လက္ဝဲဘက္ရႀိ ဧ႓ပီ ၁၅ရက္ေနႛက ပံုတၾင္ သဘာဝ အေရာင္အေသၾး အတိုင္း ေတၾႚဴမင္ရေသာ္လည္း မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရ႓ပီး ေမလ ၅ရက္ေနႛက လက္ယာဘက္ပံုတၾင္ ေရဴမႂပ္ေနသည့္ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ ေဒသကို ဤကဲ့သိုႛ ဴမင္ရပၝသည္။ အနီေရာင္ ေလးေထာင့္ကၾက္ ဴဖင့္ ဴပထားေသာ ရန္ကုန္႓မိႂႚကိုလည္း ေရပတ္လည္ ဝိုင္းရံလဵက္ ေတၾႚရသည္။ (Photo: AFP/ NASA/MODIS)
(Photo: AFP/ NASA/MODIS)

ႎိုင္ငံဴခားသား ကယ္ဆယ္ေရးအဖၾဲႚေတၾဟာ ဒီကေနႛမႀာ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသကို သၾားေရာက္ေနဳကပၝ႓ပီလိုႛ ထိုင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚ ကုလသမဂၢ လူသားခဵင္းစာနာမႁ ကယ္ဆယ္ေရးအဖၾဲႚ ေဴပာခၾင့္ရသူ မစၤတာ ရစ္ခဵတ္ဟုိေဆးက ေဴပာပၝတယ္။

၃ ပတ္သာဳကာခဲ့ေပမဲ့ အခုခဵိန္ထိ မုန္တိုင္းေဘးမႀာ အသက္မေသကဵန္ခဲ့တဲ့ လူ ၁ သန္းခၾဲ ေကဵာ္ အကူအညီမရေသးပဲ ရႀိေသးတယ္လိုႛ ကုလသမဂၢက ခန္ႛမႀန္းထားပၝတယ္။

ဴပင္သစ္က နယ္စည္းမဴခား ဆရာဝန္မဵားအဖၾဲႚကလည္း ဒုကၡသည္ လူေထာင္ေပၝင္းမဵားစၾာဟာ အခုခဵိန္အထိ ကယ္ဆယ္ေရးသမားဆိုတာ မဴမင္ဖူးသလို အကူအညီလည္း တခၝမႀ မရဖူးဳကဘူးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ (WFP) ကေတာ့ ႎုိင္ငံတကာ ဝန္ထမ္းေတၾကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ စေန တနဂႆေႎၾကစ႓ပီး ဧရာဝတီတိုင္းဖက္ကို အမဵားအဴပာ းေစလၿတ္ထားေဳကာင္း၊  ေနာက္ထပ္ အမဵား႒ကီး ေစလၿတ္ဖိုႛ ဴပင္ေနေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

ဗန္ေကာက္က WFP ေဴပာခၾင့္ရသူ Mr Paul Risley ကေတာ့ ေမလ ၂၆ရက္ တနလႆာေနႛဟာ စံခဵိန္ခဵႂိးတဲ့ေနႛဴဖစ္ေဳကာင္း ဗီဇာ ၇ ဦးတင္တာ ၇ ဦးလံုး ဗီဇာရတဲ့အေဳကာင္း ေဴပာဴပပၝတယ္။

ႎိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲႛ အခဵိန္မဆိုင္းပဲ ရႀိ႓ပီးသား အရႀိန္အဟုန္နဲႛ ကယ္ဆယ္ေရးေတၾကို အဴမန္လုပ္ကိုင္ဳကမယ္လိုႛ ေဴပာဆိုေနဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔