ဘေလာ့ဂၝမဵားေဆၾးေႎၾးပၾဲ ဖဵက္သိမ္းခိုင္းဴခင္းကို ဴပစ္တင္ေဝဖန္

ဴမန္မာ ကၾန္ပဵႃတာ က႗မ္းကဵင္ပညာရႀင္မဵား အဖၾဲႚ MCPA ရဲ့ ႒ကီးဳကပ္မႁ နဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ကၾန္ပဵႃတာ နည္းပညာသစ္ေတၾ ဖၾႚံ႓ဖိႂးတိုးတက္ေရးအတၾက္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေနႛမႀာ ကဵင္းပဖိုႛစီစဥ္ထားတဲ့ ဴမန္မာ ဘေလာ့ဂၝမဵား အဖၾဲႚ MBS ရဲ့ ေဆၾးေႎၾးညိၟႎိႁင္းပၾဲကို စစ္အစိုးရက ကဵင္းပခၾင့္ ဖဵက္သိမ္းလိုက္တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး နယ္စည္းမဴခား သတင္းေထာက္မဵားအဖၾဲႚ RSFက ဴပစ္တင္ ေဝဖန္လိုက္ပၝတယ္။
2008-09-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အင္တာနက္ကေဖး တခုတၾင္ ကၾန္ပဵႃတာ အသံုးဴပႂေနဳကေသာ လူငယ္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အင္တာနက္ကေဖး တခုတၾင္ ကၾန္ပဵႃတာ အသံုးဴပႂေနဳကေသာ လူငယ္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အဲဒီ ေဆၾးေႎၾးညိၟႎိႁင္းပၾဲကို ဘေလာ့ဂၝ ၃၀၀ေလာက္ တက္ေရာက္ဖိုႛ ရႀိတယ္လိုႛ MBS က ခန္ႛမႀန္းထားခဲ့ပၝတယ္။

၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရး ဴဖစ္႓ပီးကတည္းက အစိုးရဟာ ဘေလာ့ဂၝေတၾကို ဴပည္ပကို သတင္းေပးပိုႛေနတဲ့ အႎၩရာယ္သမားေတၾလိုႛ ယူဆေန႓ပီး သူတိုႛကို ေအးေအးေဆးေဆး မေနႎုိင္ေအာင္ အေႎႀႀာင့္အယႀက္ေပးေနတယ္လိုႛ RSF အဖၾဲႚက ေဴပာပၝတယ္။  အခုလို ေဆၾးေႎၾးညိၟႎိႁင္းပၾဲ ကဵင္းပခၾင့္ကို ဖဵက္သိမ္းလိုက္တာဟာ အစိုးရရဲ့ ဴပည္သူေတၾနဲႛ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဴပႍနာ အခက္အခဲေတၾအေဳကာင္း သတင္းဴပန္ႛကား ေပၝက္ဳကားသၾားမႀာကို စစ္အစိုးရ အေနနဲႛ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနတယ္ဆိုတာကို ဴပသေနတယ္လုိႛ RSFက ဆိုပၝတယ္။

ေဆၾးေႎၾးညိၟႎိႁင္းပၾဲ ကဵင္းပမယ္လိုႛ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ ေဳကညာ႓ပီးတဲ့ေနာက္ ဒီ ေဆၾးေႎၾးညိၟႎိႁင္းပၾဲဟာ ကၾန္ပဵႃတာ နည္းပညာေတၾ အတၾက္ မဟုတ္ႎိုင္ဘူးဆိုတဲ့ အေဳကာင္းဴပခဵက္ေတၾ နဲႛ စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾဟာ MCPA အဖၾဲႚကို အတင္းအကဵပ္ပဲ အစည္းအေဝးကို ဖဵက္သိမ္းခုိင္းခဲ့ပၝတယ္။ ဴမန္မာ ဘေလာ့ဂၝမဵားအဖၾဲႚဟာ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ကလည္း အလားတူ အစည္အေဝးကို ကဵင္းပခဲ့တာမဵိႂး လံုးဝ မရႀိခဲ့ဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔