ဝိုင်းအ႟ိုက်ခံရသူမဵားကို ထောင်ဒဏ်အသီးသီးခဵမြတ်

2007-07-24
အီးမေးလ်
မှတ်ချက်ပေးပါ
Share
ပုံနှိပ်ပါ

attack_victim2_200px.jpg
ဧ္ဘပီလ ၁၈ရက်နေႛက ဝိုင်းအ႟ိုက်ခံရသူဖင့် ဒဏ်ရာရရြိထားသော ကိုူမင့်လိြငိံြင့် ကိုမောင်မောင်လေး တိုႛကို ရန်ကုန် ဆေး႟ုံသိုႛ ပိုႛစဉ် တြေႚရပုံူဖစ်ပၝသည်။ အ႟ိုက်ခံရမကြို တိုင်ုကား တရားစြဲဆိုသော်လည်း ၎င်းတိုႛသာ ရယက ဥက္ကှူ စြဲသည့်အမြူဖင့် ထောင်ဒဏ် ခဵမြတ်ခံရူခင်း ူဖစ်သည်။ (Photo: RFA) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

လူႛအခြင့်အရေး ကာကြယ်ူမၟင့်တင်သူမဵား (HRDP)အဖြဲႚဝင် ဦးူမင့်လြိင်နဲႛ အုတ်ပုံကေဵး႟ြာသား (၅)ဦးကို ပုဒ်မ ၅၀၅-(ခ)၊ ၅၀၅- (ဂ) ရပ်႟ြာအေးခဵမ်းသာယာရေးကို ထိခိုက်ပဵက်ူပားစေူခင်း၊ တူခားလူတေကြို ဆူပူလာအောင် လြံႚဆော်တဲ့ ရည်႟ြယ်လုပ်ကိုင်ူခင်းစတဲ့ စြဲခဵက်တေနြဲႛ ဟသဿာတ္ဘမိြႚနယ်တရား႟ုံးက ဦးူမင့်လြိင်ကို ၂မြပေၝင်း ထောင်ဒဏ် ၈ိံြစ်၊ ကဵန် အုတ်ပုံကေဵး႟ြာသား ၅ဦးကို ထောင်ဒဏ် ၄ိံြစ်စီ ဇူလိုင် ၂၄ရက် ဒီကနေႛ အမိန်ႛခဵမြတ်လိုက်တယ်လိုႛ RFAက စုံစမ်းသိရြိရပၝတယ်။

ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဟသဿာတ္ဘမိြႚနယ်၊ ကညင်ငူကေဵး႟ြာအုပ်စု အုတ်ပုံကေဵး႟ြာ ရယက ဥက္ကှူ ဦးအောင်သန်းက တရားလိုူပကြာ ကိုူမင့်လြိင်နဲႛ အုတ်ပုံကေဵး႟ြာသား ဦးူမစိန်၊ ဦးလရြြိန်၊ ဦးူမင့်၊ ကိုဝင်း၊ ကိုကေဵာ်လြင်တိုႛ ၆ဦးကို ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)၊ ၅၀၅ (ဂ)နဲႛ ဟသဿာတ္ဘမိြႚနယ် တရား႟ုံးမြာ မေလ ၂ရက်က စတင်တရားစြဲဆိုခဲ့တဲ့အမကြို ဟသဿာတ္ဘမိြႚနယ် တရား႟ုံးက တရားသူဋ္ဌကီး ဦးအောင်မင်းထင်က ဒီကနေႛ အမိန်ႛခဵမြတ်လိုက်တာနဲႛပတ်သက်္ဘပီး (HRDP)အဖြဲႚရဲ့ ဥပဒေအကဵိြးဆောင်ရြေႚနေ ဦးအောင်သိန်းက RFAကို အခုလိုေူပာူပပၝတယ်။

ကိုူမင့်လိြင်တိုႛအပေၞ ရယက ဥက္ကှူက စြဲဆိုတဲ့အမကြို တရား႟ုံးက တန်းလက်ခ္ဘံပီး ဆင့်ခေၞ စစ်ဆေးပေမဲ့ ကိုူမင့်လိြင်တိုႛဘက်က စြဲဆိုတဲ့အမကြိုတော့ တရား႟ုံးနဲႛ ရဲနဲႛ အူပန်အလြန် ပိုႛနေတာေုကာင့် အခဵိန်ုကာတဲ့အူပင် အဓိကကဵတဲ့ ရဲအရာရြိံြစ်ဦးနဲႛ ုကံ့ခိုင်ရေးအဖြဲႚက အတြင်းရေးမြြးတိုႛမပၝပဲ အမကြို လက်ခံတာူဖစ်တယ်လိုႛ ဦးအောင်သိန်းက ေူပာပၝတယ်။

ဦးူမင့်လြိင်နဲႛ အုတ်ပုံကေဵး႟ြာသား (၅)ဦးကို ဟသဿာတ္ဘမိြႚနယ် တရား႟ုံးက ထောင်ဒဏ်အမိန်ႛခဵမြတ်မအြတြက် အမြန်တရားပေၞပေၝက်တဲ့အထိ ရြေႚနေရဲ့အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်သြားမြာူဖစ်ေုကာင်း ရြေႚနေဦးအောင်သိန်းက အခုလို ဆက်ေူပာူပပၝတယ်။

အမစြီရင်တဲ့ အခု႟ုံးဟာ မူလ႟ုံးူဖစ်တဲ့အတြက် သူႛရဲ့ ဆင်ူခင်တုံတရားနဲႛ စီရင်တာူဖစ်္ဘပီး အပေၞ႟ုံးတြေ ရြိသေးတယ်လိုႛ သူကေူပာပၝတယ်။ အပေၞ႟ုံးတြေ ကုန်တဲ့အထိ ရေဆုံးရေခမ်း အမမြြန်ပေၞအောင် တက်မဲ့အေုကာင်း ဦးအောင်သိန်းက ေူပာပၝတယ်။

ဧ္ဘပီလ ၁၈ရက်နေႛမြာ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဟသဿာတ္ဘမိြႚနယ်၊ အုတ်ပုံကေဵး႟ြာအနီးမြာ လူႛအခြင့်အရေး ကာကြယ်ူမၟင့်တင်သူတေကြို ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တေနြဲႛ ဋ္ဌကံႛခိုင်ဖြံႚ္ဘဖိြးရေးအသင်းဝင်တေရြဲ့ဝိုင်းဝန်း႟ိုကိံြက်ူခင်းခံခဲ့ရ္ဘပီး ထောင်ဒဏ် (၈)ိံြစ် အခုအမိန်ႛခဵခံရသူ(HRDP)အဖြဲႚဝင် ဦးူမင့်လြိင်နဲႛ ကိုမောင်မောင်လေးိံြစ်ဦး ဒဏ်ရာရရြိကာ ရန်ကုန်ဆေး႟ုံဋ္ဌကီးမြာ ဆေးကုသခံခဲ့ရပၝတယ်။

လူႛအခြင့်အရေးကာကြယ်ူမၟင့်တင်သူမဵားအဖြဲႚကို ၂၀၀၂ခိုံြစ်မြာ စတင်ဖြဲႚစည်းကာ ူမန်မာိံိုင်ငံအတြင်း လူႛအခြင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ူပဌာန်းခဵက်မဵားကို နားလည်သိရြိရန် ူပည်သူမဵားအတြင်း လူႛအခြင့်အရေးဆိုင်ရာ ပညာပေးလုပ်ငန်းတေကြို ဆောင်႟ြက် လုပ်ကိုင်နေတဲ့အဖြဲႚ ူဖစ်ပၝတယ်။

ကွန်မင့်များ (0)
Share
ဆိုက်တခုလုံးသို့