စစ္အစိုးရကို ပိုမိုဖိအားေပးဳကဖိုႛ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚ တိုက္တၾန္း

ဖမ္းဆီးထားတဲ့ နာဂစ္ မုန္တိုင္းေဘး ဒုကၡသည္ေတၾကို ကူညီသူေတၾနဲႛ ႎုိုိ္င္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾကို ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ အေမရိကန္ႎုိင္ငံအေဴခစုိက္ လူႛအခၾင့္အေရး ေစာင့္ဳကည့္ေလ့လာသူမဵား အဖၾဲႚ HRW က တိုက္တၾန္း ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။
2010-04-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္႓မိႂႚ ေတာင္ဖက္ မိုင္ ၃၀အကၾာရႀိ ကၾမ္းဴခံကုန္း႓မိႂႚတၾင္ မုန္တိုင္းေဳကာင့္ ေသဆံုး႓ပီး ပဵက္ယၾင္းေနေသာ အေလာင္းမဵားကို ႟ုပ္ရႀင္သ႟ုပ္ေဆာင္ ေကဵာ္သူ ဦးစီးသည့္ နာေရးကူညီမႁအသင္း (ရန္ကုန္)က ကုသိုလ္ဴဖစ္ မီးသ႓ဂႇႂဟ္ေပးေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္႓မိႂႚ ေတာင္ဖက္ မိုင္ ၃၀အကၾာရႀိ ကၾမ္းဴခံကုန္း႓မိႂႚတၾင္ မုန္တိုင္းေဳကာင့္ ေသဆံုး႓ပီး ပဵက္ယၾင္းေနေသာ အေလာင္းမဵားကို ႟ုပ္ရႀင္သ႟ုပ္ေဆာင္ ေကဵာ္သူ ဦးစီးသည့္ နာေရးကူညီမႁအသင္း (ရန္ကုန္)က ကုသိုလ္ဴဖစ္ မီးသ႓ဂႇႂဟ္ေပးေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ထုိင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚက ႎုိင္ငံဴခားသတင္းေထာက္မဵားအသင္းမႀာ ဴပႂလုပ္တဲ့ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ နာဂစ္မုန္တုိင္းသင့္ေဒသ ဴပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနဳကတဲ့ အကူအညီေပးေရး အဖၾဲႚအစည္းေတၾကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရက တင္းကဵပ္တဲ့ တားဴမစ္ပိတ္ပင္မႁေတၾ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အဖၾဲႚအစည္းေတၾ အေနနဲႛ စစ္အစိုးရကို ပိုမိုဖိအားေပးဳကဖိုႛ HRW က တိုက္တၾန္းလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

နာဂစ္မုန္တုိင္းတုိက္ခို္က္ခဲ့႓ပီး ၂ ႎႀစ္ဳကာလာတဲ့အထိ ဴပည္တၾင္းက မုန္တုိင္းကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနသူေတၾဟာ စစ္အစိုးရရဲ့ ဖိနိႀိပ္ခဵႂပ္ခဵုယ္မႁေတၾ ခံေနရဆဲဴဖစ္တယ္ ၊ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာရဲ့ ဴပင္းထန္တဲ့ ဖိအားေပးမႁေတၾေဳကာင့္ စစ္အစိုးရက ႎုိင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရး အဖၾဲႚေတၾကို လက္ခံခဲ့တယ္၊ ဒၝေပမဲ့ အခုအခဵိန္အထိ မုန္တိုင္းသင့္ ေဒသေတၾမႀာ ေရရရႀိေရး၊ သန္ႛရႀင္းေရး၊ အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ေရးေတၾ ၊ ကဵန္းမာေရး လိုအပ္ခဵက္ေတၾနဲႛ သက္ေမၾးဝမ္းေကဵာင္းအတၾက္ ငၝးေမၾးဴမႃေရး လယ္ယာစ္ုိက္ပဵိႂးေရးလုပ္ငန္းေတၾ စတဲ့ ဴပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတၾမႀာ အခက္အခဲေတၾ ရႀိေနေသးတယ္လိုႛ HRW ရဲ့ အစီရင္ခံစာက ဆိုပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ နာဂစ္ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႁေတၾအေပၞ ေဝဖန္ေဴပာဆိုသူေတၾကိုလည္း စစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားခဲ့တာေတၾ ၊ မုန္တုိင္းကူညီေပးေရးလုပ္ေဆာင္ေနသူေတၾကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့တာေတၾနဲႛ ဒီထဲက အေတာ္မဵားမဵားဟာ အခုထိ အကဵဥ္းကဵခံေနရဆဲ ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း ဆိုပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔