သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ ဴမစ္ဖဵားခံရာ ပခုကၠႃမႀာ လံုဴခံႂေရးတင္းကဵပ္

စက္တင္ဘာ ေ႟ၿဝၝေရာင္သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ ႎႀစ္ပတ္လည္ဴဖစ္တဲ့ ဒီလမႀာ ပခုကၠႃ႓မိႂႚမႀာ လံုဴခံႂေရး တင္းတင္းကဵပ္ကဵပ္ ခဵထား႓ပီး ေနရာအႎႀံႛ ဧည့္စာရင္းစစ္ေနတယ္လိုႛ RFAကေန စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။
2008-09-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာဴပည္သူမဵား ခံစားေနရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမႀ ကင္းလၾတ္ေစရန္ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာ ၅ရက္ေနႛက ပခုကၠႃ႓မိႂႚတၾင္ ေမတၨာပိုႛ ဆုေတာင္းရင္း စီတန္းလႀည့္လည္ ႔ကခဵီေတာ္မူဳကေသာ သံဃာမဵားကို အာဏာပိုင္မဵားက ဖမ္းဆီး႓ပီး ဓာတ္တိုင္တၾင္ တုပ္ေႎႀာင္ ႟ိုက္ႎႀက္ခဲ့ရာမႀ ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရး အမည္တၾင္သည့္ သံဃာႎႀင့္ လူထု လႁပ္ရႀားမႁ႒ကီး ေပၞေပၝက္ခဲ့ပၝသည္။ (RFA)
ဴမန္မာဴပည္သူမဵား ခံစားေနရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမႀ ကင္းလၾတ္ေစရန္ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာ ၅ရက္ေနႛက ပခုကၠႃ႓မိႂႚတၾင္ ေမတၨာပိုႛ ဆုေတာင္းရင္း စီတန္းလႀည့္လည္ ႔ကခဵီေတာ္မူဳကေသာ သံဃာမဵားကို အာဏာပိုင္မဵားက ဖမ္းဆီး႓ပီး ဓာတ္တိုင္တၾင္ တုပ္ေႎႀာင္ ႟ိုက္ႎႀက္ခဲ့ရာမႀ ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရး အမည္တၾင္သည့္ သံဃာႎႀင့္ လူထု လႁပ္ရႀားမႁ႒ကီး ေပၞေပၝက္ခဲ့ပၝသည္။ (RFA)
(RFA)

လံုထိန္းနဲႛ စၾမ္းအားရႀင္ဆိုသူေတၾဟာ လက္နက္အဴပည့္အစံုနဲႛ အင္အားဴပေနဳက႓ပီး၊ သံဃာေတာ္ေတၾ စာေပကဵမ္းဂန္သင္ဳကားရာ စာသင္တိုက္႒ကီးေတၾအနီးမႀာ အာဏာပိုင္ေတၾက လက္နက္ကိုင္တပ္ဖၾဲႚ အင္အားအဴပည့္ ခဵထားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အဲဒီလို ပခုကၠႃ႓မိႂႚမႀာ ဒီရက္ပိုင္းေတၾ ေတာက္ေလ႖ာက္ လံုဴခံႂေရး တင္းကဵပ္ထားတာကို ႓မိႂႚခံတဦးက RFAကို ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

႓မိႂႚခံ။    ။ “ဒီေနႛအထိ လံုဴခံႂေရးကေတာ့ အဴပည့္၊ အထူးသဴဖင့္ မႎၩေလးတိုက္မႀာ ပို႓ပီးမဵားတယ္။ သံဆူး႒ကိႂးေတၾ၊ ႒တိဂံလို အတားေတၾ၊ တုတ္႒ကီးေတၾနဲႛ အနီးအနားမႀာေတာ့ အဲဒီလို အဴပည့္ရႀိတယ္။ စၾမ္းအားရႀင္ေတၾ၊ လံုထိန္းေတၾ လံုဴခံႂေရး လက္နက္ အဴပည့္အစံုေတၾနဲႛ နံပၝတ္တုတ္ေတၾနဲႛေလ၊ လည္စည္းေတၾနဲႛေလ အဲလိုမဵိႂး ညလႀည့္တာေတၾ ရႀိတာေပၝ့။ ညည ဧည့္စာရင္းစစ္တာ တပတ္ေလာက္ေတာ့ ရႀိ႓ပီ။ ပခုကၠႃ ေဴမာက္ပိုင္းရပ္ကၾက္ေတၾကေန စစစ္တာ၊ ဒီေနႛအထိေပၝ့ေနာ္၊ ေတာင္ပိုင္းရပ္ကၾက္ေတၾပၝ ပၝလာတာေပၝ့၊ တ႓မိႂႚလံုးပဲ ေဴပာပၝေတာ့။”

စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္ေတၾက အခုလို ပခုကၠႃမႀာ လံုဴခံႂေရးေတၾခဵထားတာ၊ တအိမ္တက္ဆင္း ဧည့္စာရင္းေတၾ ပိုက္စိတ္တိုက္စစ္ေနတာဟာ ဘာေဳကာင့္လည္းလိုႛ ႓မိႂႚခံတခဵိႂႚ စံုစမ္းခဲ့ဳကရာမႀာ အမည္မေဖာ္လိုသူ အာဏာပိုင္တဦးက ဗံုးခၾဲမဲ့သူေတၾ ေရာက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတၾရလိုႛပၝဆို႓ပီး ေဴပာဴပေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

ခုခဵိန္ထိေတာ့ အဖမ္းအဆီးရႀိ၊ မရႀိ မသိရေသးပၝဘူး။ ပခုကၠႃ႓မိႂႚဟာ မႎႀစ္က ေ႟ၿဝၝေရာင္သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ ေနရာအႎႀံႛစတင္ဴဖစ္ေပၞဖိုႛ အေဳကာင္းတရားစခဲ့ရာ ႓မိႂႚလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီတုန္းက သံဃာတခဵိႂႚကို စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္ေတၾက အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္နင္းခဲ့ရာကေန ဴမန္မာဴပည္တဝန္း သံဃာေတာ္ေတၾက ဒီဴဖစ္ရပ္အေပၞမႀာ စစ္အစိုးရက ဝန္ခဵေတာင္းပန္တာ မရႀိခဲ့တဲ့အတၾက္ စစ္အစိုးရကို သပိတ္ေမႀာက္ ကံေဆာင္ခဲ့ဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔