ရႀမ္းလက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚတခုမႀ ဥကၠႉ လက္နက္ခဵ

2007-07-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

SSA_training_200px.jpg
ရႀမ္းလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖၾဲႚတခု စစ္ေရးေလ့ကဵင့္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ရလလဖ ေခၞ ရႀမ္းဴပည္လူမဵိႂးေပၝင္းစုံ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖဲၾႚ ဥကၠႉ ဗုိလ္မႀႃးခဵစ္ေမာင္ ဦးေဆာင္တဲ့ အဖဲၾႚဟာ စစ္အစုိးရအာဏာပုိင္ေတၾထံ လက္နက္ခဵသၾားတယ္လုိႛ သတင္းရရႀိပၝတယ္။

ရႀမ္းဴပည္နယ္၊ ဆီဆုိင္႓မိႂႚနယ္အတၾင္းမႀာရႀိတဲ့ ပအုိႛဝ္ဝ္နီေခၞ ရႀမ္းဴပည္လူမဵိႂးေပၝင္းစုံ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖဲၾႚ (ရလလဖ) ဌာနခဵႂပ္စခန္းရႀိရာ ေနာင္ေထာ္မႀာ ကဵန္ရႀိတဲ့ ဥကၠႉ ဦးခဵစ္ေမာင္ ဦးေဆာင္တဲ့ အင္အား ၈၀ေလာက္ဟာ စစ္အစုိးရ အာဏာပုိင္ေတၾထံကုိ ဇူလိုင္ ၈ရက္ မေနႛက လက္နက္ခဵသၾားခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစုိးရနဲႛ အပစ္အခတ္ရပ္ထားတဲ့ ပအုိႛဝ္ လက္နက္ကုိင္အဖဲၾႚတဖဲၾႚရဲ့ စခန္းဴဖစ္တဲ့ ေအာင္စုေဗၾစခန္းမႀာ အခမ္းအနားနဲႛ လက္နက္ခဵခဲ့တယ္လုိႛ မဳကာေသးမီကမႀ ရလလဖ အဖဲၾႚကေန ခဲၾထၾက္လာတဲ့ ဗုိလ္မႀႃး႒ကီး ခၾန္သူရိန္က ေဴပာပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့လ ၁၀ ရက္ေနႛကမႀာ ေတာဴပန္ခုိသၾားတဲ့ ဒုဥကၠႉ ဗုိလ္မႀႃး႒ကီး ထိေအာင္ ဦးစီးတဲ့ ရလလဖ အဖဲၾႚကုိ ၁၅ ရက္အတၾင္း ဴပန္ေခၞေပးဖုိႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရက ဥကၠႉ ဗုိလ္မႀႃးခဵစ္ေမာင္ကုိ ဖိအားေပးခဲ့တယ္လုိႛ ခၾန္သူရိန္က ေဴပာပၝတယ္။

ဇူလုိင္လ ၄ ရက္ေနႛမႀာ ရလလဖ နာယက အဖဲၾႚနဲႛ လက္ရႀိဥကၠႉ ဗုိလ္မႀႃးခဵစ္ေမာင္တုိႛ အစည္းအေဝးကဵင္းပ႓ပီး၊ ဥကၠႉ ရာထူးကို ဴပန္လည္ အပ္ႎႀင္းဖုိႛ၊ ေတာင္းဆုိခဲ့ရာမႀာ ဥကၠႉ ခၾန္ခဵစ္ေမာင္က သေဘာတူခဲ့ေပမဲ့၊ ေနာင္ေထာ္စခန္းကေန ကား နဲႛ တိတ္တဆိတ္ ထၾက္ခၾာဖုိႛ ႒ကိႂးစားရာမႀာ အေစာင့္တပ္ေတၾနဲႛ တုိက္ပဲၾဴဖစ္ပၾားခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဇူလုိင္လ ၈ ရက္ေနႛမႀာ ရလလဖ ဥကၠႉ ဴဖစ္သူ ခၾန္ခဵစ္ေမာင္နဲႛ အဖဲၾႚဟာ စစ္အစုိးရအာဏာပုိင္ေတၾထံမႀာ လက္နက္ခဵခဲ့ပၝတယ္။

ရလလဖ ေနာင္ေထာ္စခန္းမႀာ နာယက အဖဲၾႚဝင္ေတၾဴဖစ္တဲ့ ဦးစုိးေအာင္လၾင္၊ ဦးေစာဖားမူ၊ ဦးစိန္ေ႟ၿ၊ ဦးေအာင္ေ႟ၿတုိႛ တပ္အင္အား ၁၀၀ ေကဵာ္ေလာက္နဲႛ ဆက္လက္ ထိန္းခဵႂပ္ထားတယ္လုိႛ သတင္းရရႀိပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔