ဴမန္မာႎိုင္ငံသားမဵားဆႎၬမဴပရန္ စင္ကာပူဝန္႒ကီးဌာနသတိေပး

စင္ကာပူေရာက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားေတၾအေနနဲႛ ဆႎၬခံယူပၾဲအတၾက္ ဴမန္မာသံ႟ံုးမႀာ မဲထည့္မယ္ဆိုရင္ လူစုလူေဝးနဲႛ ဆႎၬဴပတာေတၾ မလုပ္ဖိုႛ၊ စင္ကာပူႎိုင္ငံရဲ့ တည္ဆဲဥပေဒေတၾကို လိုက္နာဖိုႛ စင္ကာပူအစိုးရ အလုပ္သမားေရးရာ ဝန္႒ကီးဌာနက ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္ပၝတယ္။
2008-04-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စင္ကာပူေရာက္ ဴမန္မာမဵားအဳကားတၾင္ ဆႎၬခံယူပၾဲသိုႛ သၾား၍ ကန္ႛကၾက္မဲေပးဳကဖိုႛ SMS ေခၞ လက္ကိုင္ဖုန္းမႀ စာတိုပိုႛေသာ စနစ္ဴဖင့္ တိုက္တၾန္း လံႁႛေဆာ္ေသာ သတင္းမဵား ပဵံႚႎႀံႛေနသည္ကို ေတၾႚရသည္။ (Photo: http://linletkyalsin.blogspot.com)
စင္ကာပူေရာက္ ဴမန္မာမဵားအဳကားတၾင္ ဆႎၬခံယူပၾဲသိုႛ သၾား၍ ကန္ႛကၾက္မဲေပးဳကဖိုႛ SMS ေခၞ လက္ကိုင္ဖုန္းမႀ စာတိုပိုႛေသာ စနစ္ဴဖင့္ တိုက္တၾန္း လံႁႛေဆာ္ေသာ သတင္းမဵား ပဵံႚႎႀံႛေနသည္ကို ေတၾႚရသည္။ (Photo: http://linletkyalsin.blogspot.com)
RFA

ဴမန္မာႎိုင္ငံသားေတၾအေနနဲႛ ဧ႓ပီလ ၂၅ ရက္ ေသာဳကာေနႛကေန ၂၉ ရက္ေနႛ အဂႆၝေနႛအထိ စင္ကာပူမႀာရႀိတဲ့ ဴမန္မာသံ႟ံုးမႀာ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ မဲထည့္ခၾင့္ရႀိေဳကာင္း၊ ဒၝေပမဲ့ ဆႎၬဴပတာ၊ တရားမဝင္ လႁပ္ရႀားတာေတၾ ဴပႂလုပ္ရင္ စင္ကာပူမႀာရႀိတဲ့ အလုပ္လုပ္ခၾင့္ ပၝမစ္နဲႛ အလုပ္ဗီဇာကို ထိခိုက္႓ပီး အလုပ္လုပ္ခၾင့္ ရပ္ဆိုင္းေစႎိုင္ေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

စင္ကာပူ အလုပ္သမားနဲႛ လူႛစၾမ္းအားအရင္းဴမစ္ဆိုင္ရာ ဝန္႒ကီးဌာန (MOM) အေနနဲႛ မဲဆႎၬေပးမဲ့ ဴမန္မာႎုိ္င္ငံ သားေတၾအတၾက္ သတိေပးခဵက္ ၆ ခဵက္ေဖာ္ဴပထားရပၝတယ္။ အဲဒၝေတၾကေတာ့ ေနႛရက္အခဵိန္ ခၾဲ႓ပီး မဲေပးဳကဖိုႛ၊ မဲေပး႓ပီးတာနဲႛ သံ႟ံုးက ဴပန္ဳကဖိုႛ၊ စည္းကမ္းရႀိရႀိနဲႛ တာဝန္ကဵရဲေတၾကို ကူညီေပးဖိုႛ၊ ဆႎၬဴပတာမဵိႂး တစံုတရာမဴပႂလုပ္ဖိုႛ၊ စင္ကာပူႎိုင္ငံရဲ့ တည္ဆဲဥပေဒေတၾနဲႛ အညီ သၾားလာ႓ပီး ဥပေဒမခဵိႂးေဖာက္ဖိုႛ၊နဲႛ တရားမဝင္ လုပ္ေဆာင္မႁတခုခု ကဵႃးလၾန္ခဲ့ရင္ အလုပ္လုပ္ခၾင့္ ထိခိုက္မယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

စင္ကာပူမႀာရႀိတဲ့ မဵိႂးခဵစ္ဴမန္မာအဖၾဲႚ (Overseas Burmese Patriots) က ေဴပာခၾင့္ရ သူတဦးက စင္ကာပူအစိုးရရဲ့ သတိေပးခဵက္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အခုလို တုႛံဴပန္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံသားေတၾ ဆႎၬဴပတာကို စင္ကာပူ အစိုးရအေနနဲႛ အေရးယူရမယ္ဆိုရင္ ဴမန္မာ့အေရးကို ဖိႎႀိပ္သလိုဴဖစ္႓ပီး ကမႝာ့အလယ္မႀာ မဵက္ႎႀာပန္းမလႀ ဴဖစ္မႀာစိုးလိုႛ တခဵက္၊ ေနာက္တခဵက္က ဴမန္မာေတၾ ဆႎၭဴပတာကို သူတိုႛလၿတ္ေပးထားရင္ စင္ကာပူ လူထုလည္း အလားတူ ဴဖစ္လာမႀာကို စိုးရိမ္လိုႛ အခုလို ေဳကညာခဵက္ထုတ္တယ္လိုႛ ယူဆေဳကာင္း RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

စင္ကာပူအစိုးရအေနနဲႛ အခုလို တရားဝင္ ေဳကညာခဵက္ထုတ္႓ပီး သတိေပးေပမဲ့ စင္ကာပူမႀာရႀိတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံသား အမဵားစုကေတာ့ ဆႎၬမဲေပးမဲ့ အစီအစဥ္ကို ဖဵက္မႀာ မဟုတ္ဘူးလိုႛလည္း စင္ကာပူေရာက္ ဴမန္မာတဦးဴဖစ္တဲ့ ကိုေသာင္းဘိုက ေဴပာပၝတယ္။

ေထာက္ခံသည္ဴဖစ္ေစ၊ ကန္ႛကၾက္သည္ဴဖစ္ေစ ကိုယ့္အခၾင့္အေရးအရ ကိုယ့္မႀာ မဲေပးပိုင္ခၾင့္ရႀိတဲ့အတၾက္ လူအေတာ္မဵားမဵားကေတာ့ မဲေပးဖိုႛ စိတ္အားထက္သန္ေန႓ပီး သူႛအေနနဲႚလည္း ထိတ္လန္ႛမႁ မရႀေဳကာင္း ကိုေသာင္းဘိုက ေဴပာပၝတယ္။

စင္ကာပူေရာက္ဴမန္မာႎိုင္ငံသားအမဵားဟာ လာမဲ့ စေန၊ တနဂႆေႎၾ အားရက္ေတၾမႀာ ဆႎၬမဲ ေပးဳကဖိုႛ ရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔