ဒီမိုကေရစီေရးလႁပ္ရႀားမႁေတၾကို စကႆာပူဴမန္မာဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းမႀာ ခၾင့္မဴပႂ

2007-11-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

sg_fm_burmese_200px.jpg
စကႆာပူႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ေဂဵာ့ ယိုး ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ရက္ေနႛက တိုပၝးရိုး ဴမန္မာ ဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္းသိုႛ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ လႁပ္ရႀားသူမဵားႎႀင့္ လာေရာက္ ေတၾႛဆံုအ႓ပီး အမႀတ္တရပံု။ (Photo: စကႆာပူေရာက္ ဴမန္မာမိသားစုမဵား)

စကႆာပူမႀာရႀိတဲ့ ဴမန္မာဗုဒၭဘာသာ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းမႀာ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားမႁေတၾ လုပ္ခၾင့္ပိတ္ပင္လိုက္႓ပီလိုႛ တာဝန္ရႀိသူေတၾက ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေသာဳကာေနႛမႀာ ေဴပာဳကားပၝတယ္။

႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္း ဆႎၬဴပသူေတၾကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရက စက္တဘႆာလမႀာ အဳကမ္းဖက္႓ဖိႂခၾင္း႓ပီးခဵိန္က စ႓ပီး ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾဟာ အနီေရာင္တီရႀပ္ေတၾ ဝတ္ဆင္႓ပီး ဆုေတာင္းဝတ္ဴပႂပၾဲေတၾ လုပ္သလို စကႆာပူဴမန္မာဘုန္း႒ကီးေကဵာင္း လိပ္စာတပ္႓ပီး လက္ကမ္းလၿာေတၾ ဴဖန္ႛေဝတာရႀိပၝတယ္။

ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းဟာ ဆုေတာင္းဝတ္ဴပႂတဲ့ေနရာ သက္သက္ပဲဴဖစ္တယ္လိုႛ ေကဵာင္းအုပ္ခဵႂပ္ေရး ေကာ္မတီ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ နာယက Mr David Limက ေဴပာပၝတယ္၊ လူတိုင္းေကဵာင္းကို လာေရာက္ဝတ္ဴပႂႎိုင္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ႎိုင္ငံေရး လႁပ္ရႀားဖိုႛ အသံုးဴပႂတာမဵိႂးေတာ့ လက္မခံပၝဘူး၊ ႎိုင္ငံေရးေ႔ကးေဳကာ္သံေတၾ ေ႔ကးေဳကာ္ရမယ့္ေနရာ မဟုတ္ပၝဘူးလိုႛ သူကေဴပာပၝတယ္။

စကႆာပူ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး Mr George Yoe ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းကို လာေရာက္႓ပီး ေနာက္ပိုင္း ေကဵာင္းအုပ္ခဵႂပ္ေရး ေကာ္မတီက ဒီလိုဆံုးဴဖတ္လိုက္တာပၝ။

စကႆာပူက ဒီေကဵာင္းဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾလို မဟုတ္ဘဲ ေကဵာင္းအုပ္ခဵႂပ္ေရး ေကာ္မတီက အုပ္ခဵႂပ္ေနတာဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာသံဃာေတၾကို အလုပ္လုပ္ခၾင့္ ပၝမစ္လိုမဵိႂးနဲႛ အလုပ္ခန္ႛ ထားတဲ့ သေဘာမဵိႂးပဲလိုႛ စကႆာပူေရာက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသား ကို၀ဏၧက အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာပၝတယ္။

ေကဵာင္းအုပ္ခဵႂပ္ေရးေကာ္မတီကို စကႆာပူႎိုင္ငံသားေတၾပဲ အဓိကခဵႂပ္ကိုင္ထား႓ပီး ဴမန္မာဆိုလိုႛ စကႆာပူႎိုင္ငံသားဴဖစ္ေနသူ တေယာက္စ ႎႀစ္ေယာက္စပဲ ပၝေပမယ့္ အေရးပၝတဲ့ေနရာမႀာ မရႀိဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ေကဵာင္းအုပ္ခဵႂပ္ေရးအဖၾဲႚအေဳကာင္းနဲႚ ခုလို ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားခၾင့္ ပိတ္ပင္လိုက္တာနဲႚ ပတ္သက္႓ပီး ကိုဝဏၧက အခုလုိေဴပာပၝတယ္။

ကိုဝဏၧ ။ ။ "ကဵေနာ္တုိႚဴမန္မာဴပည္ရဲႚ ႎုိင္ငံေရးလႁပ္ရႀားမႁတုိႚ ဒီမိုကေရစီေရးလႁပ္ရႀားမႁတုိႚ သိပ္နားမလည္ဘူး၊ သိပ္နားမလည္ေတာ့ စာနာမႁမရႀိသလုိဴဖစ္တာေပၝ့။ ေနာက္တခၝ သူတုိႚက စကႆာပူအစုိးရ ႓ငိႂဴငင္ေအာင္ ဘာမႀ မလုပ္ခဵင္ဘူးဴဖစ္ေနတယ္ဆုိတဲ့ သေဘာမဵႂိးရႀိတယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္လည္း သူတုိႚက ႎုိင္ငံေရးလႁပ္ရႀားမႁေတၾကို ေကဵာင္းမႀာ မလုပ္ေစခဵင္တာ အဓိကေပၝ့၊ ဘုန္း႒ကီးေတၾဆုိတာထက္ သူတုိႛက အဓိကေပၝ့ ဘုန္း႒ကီးေတၾက အကုန္လံုးဴမန္မာဘုန္း႒ကီးေတၾပၝ၊ ဘုန္း႒ကီးေတၾရဲႚ သေဘာထားကေတာ့ ကဵေနာ္တုိႚဖက္မႀာ ပုိ႓ပီးေတာ့ လုိလုိလားလားရႀိတာေပၝ့၊ ဴမန္မာဴပည္ကလာတာဆုိေတာ့ ပုိ႓ပီးနားလည္မႁရႀိတာေပၝ့။"

စကႆာပူေရာက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားတဦး ဴဖစ္တဲ့ ကိုဝဏၧက ေဴပာသၾားတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔