ရောဂၝဆိုးသုံးမဵိြးတိုက်ဖဵက်ရေး ပေၝင်သန်း၂၀အကူအညီပေး


2006.08.11

ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ တီဘီအဆုတ်ရောဂၝ၊ ငြက်ဖဵားနဲႛ HIV/AIDS� ရောဂၝသုံးမဵိြး တိုက်ဖဵက်ရေး အကူအညီပေးမယ့်� 3D�ရောဂၝသုံးမဵိြး ရန်ပုံငေသြစ်မ္ဘြာဗိတိနိံိုင်ငံက အမေရိကန်ဒေၞလာ ၃၇သန်းလောက်နဲႛ ညီမ္တွတဲ့ ပေၝင်ငြေ သန်း ၂၀ထည်ႛဝင်မယ်လိုႛ ္ဘဗိတိန် ိံိုင်ငံတကာ ဖြံႛ္ဘဖိြးရေး ဝန်ဋ္ဌကီး မင်္စတာ ဂၝးရက်သ် သောမတ်စ် (Mr. Gareth Thomas)က ုသဂုတ် ၁၀ရက်နေႛက ေုကညာလိုက်ပၝတယ်။ ဒၝဟာ လာမယ့် ငၝးိံြစ်အတြင်း ဒေၞလာ သန်း၁၀၀ပူးတြဲ အကူအညီပေးရေးရဲ့ တစိတ်တပိုင်းအနေနဲႛ ထည်ႛဝင်တာ �ူဖစ်ပၝတယ်။

ဒီရောဂၝဆိုးဋ္ဌကီးသုံးမဵိြး တိုက်ဖဵက်ရေးအတြက် အကူအညီပေးနေတဲ့ Global Fund အဖြဲႛဋ္ဌကီး ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ အကူအညီပေးနေရာက မိံြစ်က ိုံတ်ထြက်သြားခဲ့္ဘပီးတဲ့နောက် ခု ေူပာနေတဲ့� 3-Dအဖြဲႛ ပေၞပေၝက်လာတာပၝ။

3-D�ရန်ပုံငေဟြာ ရောဂၝသုံးမဵိြး မူဖစ်ပြားအောင် ကာကြယ်ရေး၊ ကုသရေးနဲႛ စောင့်ရြောက်ရေး အတြက် ူမန်မာိံိုင်ငံက အားကိုးရာမဲ့နေသူတေကြို အမဵားဆုံး ထောက်ပံ့မြာပၝ။ ူမန်မာိံိုင်ငံဟာ ဒီ တီဘီ၊ ငြက်ဖဵားနဲႛ HIVရောဂၝသုံးမဵိြးေုကာင့် အသေအပေဵာက် အေူမာက်အူမားရြိနေတဲ့ ိံိုင်ငူံဖစ်ပၝတယ်။

ဒီရန်ပုံငေသြစ်ဟာ ဒေသအဆင့်အတြက်ူဖစ်္ဘပီး ိံိုင်ငံတကာ� အစိုးရ မဟုတ်တဲ့ NGOတြေ၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖြဲႛအစည်းတြေဒေသ NGOတြေ၊ ရပ်႟ြာ အဖြဲႛအစည်းတြေ၊ ပုဂ္ဂလိကက္ပနဲႛ� ဒေသ အဆင့် ူပည်သူႛ ကဵန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတေကြ ကိုင်တြယ်ဆောင်႟ြက်မြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

ူမန်မာိံိုင်ငံ ူပည်သူႛ ကဵန်းမာရေး လိုအပ်ခဵက်အတြက် 3-D� ရန်ပုံငေအြဖြဲႛကို ္ဘဗိတိန်၊ ုသစတေးလဵ၊ ဥရောပကော်မရြင်၊ နယ်သာလန်၊ နော်ဝေးနဲႛ ဆြီဒင်စတဲ့ အလြရြြင်တေကြ ထူထောင်ခဲ့တာပၝ။ နယ်သာလနိံိုင်ငံက အမေရိကန် ဒေၞလာ သုံးင်္ဒံမရြစ်သန်း ထည်ႛဝင်ဖိုႛ သဘောတူထား္ဘပီး ၂၀၀၆ခုမြာ ဒေၞလာ တစ်င်္ဒံမခိုံြစ်သန်းနီးပၝး ထုတ်ပေးပၝမယ်။

ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ဆိုးဝၝးတဲ့ ူပည်သူႛကဵန်းမာရေး ူင်္ပံနာပေၞပေၝက်နေပၝတယ်၊ ိံိုင်ငံရြိ အဆင်းရဲဆုံးလူတေနြဲႛ� အကူအညီမဲ့သူတြေုကား ငြက်ဖဵား� TB နဲႛ HIV ရောဂၝတြေ ခံစားနေရပၝတယ်လိုႛ ္ဘဗိတိန် ိံိုင်ငံတကာ ဖြံႛ္ဘဖိြးရေး ဝန်ဋ္ဌကီး ဂၝးရက်သ် သောမတ်စ်က ေူပာပၝတယ်။ FHAM လိုႛ ခေၞတဲ့� ူမန်မာိံိုင်ငံ HIV/ အေအိုင်ဒီအက်စ် ရန်ပုံငေအြဖြဲႚကို ထောက်ပံ့ရေး အပၝအဝင်� ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ DFID�္ဘဗိတိန် ိံိုင်ငံတကာ ဖြံႛ္ဘဖိြးတိုးတက်ရေးဌာနက အရင်က ဆောင်႟ြက်ခဲ့တာအပေၞ ရန်ပုံငေသြစ် ထည်ႛဝင်မြာူဖစ်ပၝတယ်။ အဖော်လိုႛ ခေၞတဲ့ ကြန်ဒြန်သုံးတာ အပၝအဝင် အ္ဇိံရာယ်ကင်းကင်း လိင်ဆက်ဆံရေး၊ HIV ပိုးရြိ-မရြိ စစ်ဆေးရာမြာနဲႛ ရောဂၝနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး တိုင်ပင်ရာမြာ ူပင်ပမပေၝက်ုကားဘဲ လ္တွိြႛဝြက်ထားရေး၊ HIVနဲႛ� အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂၝရြင်တေကြို ူပစြုစောင့်ရြောက် ကုသပေးရေး၊ အပ်နဲႛ ဆေးထိုး့ပန်လဲတာ အပၝအဝင် အ္ဈိံရာယ် လေဵာ့ပၝးအောင် လုပ်ပေးရေး၊� TB ဆေးနဲႛ ကုသရေး အထောက်အကူ ပင်္စည်းတြေ တိုးပေးရေး အမဵားူပည်သူနဲႛ ပုဂ္ဂလိကက္ပ ိံြစ်ခုစလုံးမြာ ငြက်ဖဵားရောဂၝကို ထိရောက်စြာ ကုသရေးတိုႛမြာ ရန်ပုံငြေ သုံးစြဲမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

တရားဝင် စာရင်းတေအြရ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ၂၀၀၅ခုက ငြက်ဖဵားရောဂၝေုကာင့် လူ သုံးထောင်နီးပၝး သေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုပၝတယ်။ �၂၀၀၄ခုမြာ အ႟ြယ်ရောက်သူ သုံးသိန်းကေဵာ်�HIV ရောဂၝ ခံစားရတယ်လိုႛ ခန်ႛမြန်းထားပၝတယ်။ ိံြစ်စဉ် HIV ရောဂၝထပ် ူဖစ်လာသူ ိံြစ်သောင်းခြဲရြိတယ် ခန်ႛမြန်းရပၝတယ်။

DFIDက ူမန်မာိံိုင်ငံ HIV/AIDS ရန်ပုံငေအြတြက် လြန်ခဲ့တဲ့ သုံးိံြစ်က� ဒေၞလာ ၁၆သန်းခြဲ ထည်ႛဝင်ခဲ့ပၝတယ်။ ဒီရန်ပုံငေနြဲႛ ၂၀၀၅ခုမြာ ကြန်ဒြန် ၄၈သန်း ူဖန်ႛဝေပေးသလို လူတသိန်းေူခာက်သောင်းကို HIVရောဂၝ အတိုင်ပင်ခံလုပ်ခဲ့္ဘပီး ရောဂၝ စစ်ဆေးခဲ့ပၝတယ်။ ၂၀၀၂ခုမြာ လူ ၈၀၀ကို ဒီလို ဝန်ဆောင်မြ ပေးခဲ့ပၝတယ်။ �AIDS ဝေဒနာရြင်တေကြို အမဵားူပည်သူက္ပကနေ ကုသပေးခဲ့ပၝတယ်။ ၂၀၀၆ခိုံြစ်လည် မတိုင်ခင် �လူနာ ၃၄၀၀ကို NGO ဆေးခန်းတေနြဲႛ ူပည်ႛသူႛဆေး႟ုံမြာ ကုသပေးခဲ့ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။