ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား မိသားစုမဵားကို သၾားေရာက္အားေပး

2007-03-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

U_Thein_Zan_case_200px.jpg
အမႁရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဦးသိန္းဇံ၏ မိသားစုကို အားေပးေနဳကသည့္ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵားႎႀင့္ ဒီမိုကေရစီ လႁပ္ရႀားသူမဵား။ (ေနာက္တန္း ဝဲ မႀ ယာ) ကိုမင္းကိုႎိိုင္၊ ကိုကို႒ကီး၊ မစုစုေႎၾး။ (ကဵန္လူမဵား အမည္မသိပၝ။) ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵားကို အားေပးမည့္ အစီအစဥ္ကို ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵားက ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆိုလိုက္ပၝသည္။ (Photo: RFA)

မတရားမႁကုိ ဆန္ႛကဵင္တဲ့အတၾက္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူေတၾနဲႛ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾရဲ့ မိသားစုေနအိမ္ေတၾကုိ မတ္လ ၁၁ရက္ တနဂႆေႎၾေနႛကစလုိႛ အပတ္စဥ္ တနဂႆေႎၾေနႛတုိင္း သၾားေရာက္ ေတၾႚဆုံ႓ပီး ကူညီ အားေပးသၾားမယ္လုိႛ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားအဖၾဲႚက ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

မတ္လ ၁၁ရက္ မနက္ပုိင္းကစလုိႛ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားအဖၾဲႚက ဦးေဆာင္႓ပီး ကေလး႓မိႂႚေထာင္မႀာ ေထာင္ ၅၉ ႎႀစ္ခဵခံထားရတဲ့ ကုိေအးေအာင္နဲႛ ေတာင္႒ကီးေထာင္က ကုိဆန္းေဇာ္ေထၾးတုိႛရဲ့ ေနအိမ္ေတၾနဲႛ မဳကာခင္က ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ သကႆန္းက႗န္းက ဦးသိန္းဇံတုိႛရဲ့ ေနအိမ္ကုိ သၾားေရာက္႓ပီး မိသားစုဝင္ေတၾကုိ ေတၾႚဆုံ အားေပးခဲ့ဳကတာပၝ။ သၾားေရာက္ အားေပးသူ စုစုေပၝင္း ၆၀ ေကဵာ္ေလာက္ရႀိတယ္လုိႛ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္တဲ့ ကိုဴမေအးက ေဴပာပၝတယ္။ သူကပဲ ခုလုိ သၾားေရာက္ အားေပးရတဲ့ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ကုိ ဆက္ရႀင္းဴပပၝတယ္။

အမႀန္တရားကို ဴမတ္ႎိုးလိုႛ ေထာင္ထဲ ေရာက္ေနရသူေတၾနဲႛ သူတိုႛရဲ့ မိသားစုေတၾဟာ အထီးကဵန္မဟုတ္ပဲ အားလံုးနဲႛ တေသၾးတည္းတသားတည္းရႀိတယ္၊ ေထာင္ကဵေနသူေတၾကို ဂုဏ္ယူ ေလးစားတယ္ ဆိုတာေတၾကို ဴပသဖိုႛ သၾားေရာက္ အားေပးတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ကုိဴမေအးက ေဴပာဴပသၾားပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေတၾက ခုလုိ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသား မိသားစုဝင္ေတၾကုိ သၾားေရာက္ ေတၾႚဆုံတဲ့အတၾက္ စစ္အစုိးရက အဲ့ဒီမိသားစုေတၾကုိ ေနာက္ထပ္ဒုကၡေပးမဲ့ အႎၩရာယ္ကုိေရာ မစိုးရိမ္ရဘူးလားလုိႛ RFA က ေမးဴမန္းရာမႀာေတာ့ ဒီမိသားစုေတၾဟာ ေဴမ႒ကီးေပၞ ေကဵာခင္းရမတတ္ ဖိႎႀိပ္မႁဒဏ္ကို ဴပားဴပားေမႀာက္ ခံစားေနဳကရတာ ဴဖစ္လိုႛ ဒီထက္ပို႓ပီး ေဳကာက္လန္ႛစရာ မရႀိေတာ့ဘူးလိုႛ ကိုဴမေအးက ေဴပာပၝတယ္။ မတရားမႁဒဏ္ကို ခံစားေနရတဲ့ အဲဒီမိသားစုေတၾဟာ သၾားေရာက္ ေတၾႚဆံု အားေပးသူေတၾကို လိႁက္လိႁက္လႀဲလႀဲ ႒ကိႂဆို႓ပီး သူတိုႛရဲ့ ခံစားခဵက္ေတၾကို ရင္ဖၾင့္ဳကတယ္လိုႛလည္း သူက ဆက္႓ပီး ေဴပာဴပသၾားပၝတယ္။

အခုလုိ အပတ္စဥ္တနဂႆေႎၾေနႛတုိင္း ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသား မိသားစုေတၾရဲ့ ေနအိမ္ကုိ သၾားေရာက္ ေတၾႚဆုံမယ္ဆုိတဲ့ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾရဲ့ လႁပ္ရႀားမႁဟာ ခုရက္ပုိင္းေတၾအတၾင္း ႎုိင္ငံေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾကုိ စစ္အစုိးရက ဆက္တုိက္ေခၞယူ ေမးဴမန္းတာ၊ ဖမ္းဆီးတာေတၾ လုပ္ေနခဵိန္နဲႛလည္း တုိက္ဆုိင္ေနတာ ေတၾႚရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔