တရား႟ံုးမႀာ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား တံုႛဴပန္ေဴပာဆိုမႁမလုပ္

ကိုမင္းကိုႎိုင္၊ ကိုကို႒ကီး၊ ကိုဴမေအး အပၝအဝင္ ၈၈မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသား ၂၃ေယာက္ရဲ့ အမႁေတၾကို ခ႟ိုင္တရား႟ံုး သံုး႟ံုးက လဲၿေဴပာင္းယူ႓ပီးေနာက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ရက္ ဒီကေနႛ တနလႆာေနႛမႀာ ေဴမာက္ပိုင္းခ႟ိုင္ တရားသူ႒ကီးေတၾက အင္းစိန္ေထာင္တၾင္း သီးသန္ႛတရား႟ံုးမႀာ အီလက္ထ႟ၾန္းနစ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃ (က)အမႁကို စတင္ စစ္ေဆးပၝတယ္။
2008-10-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ျဖစ္ေသာ ၂၀ဝ၇ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ရက္ တြင္ လက္ခ်င္းခ်ိတ္၍ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေနသည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (ဝဲမွယာ) ကိုျမေအး၊ ကိုကိုႀကီး၊ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုေဌးၾကြယ္။
ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ျဖစ္ေသာ ၂၀ဝ၇ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ရက္ တြင္ လက္ခ်င္းခ်ိတ္၍ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေနသည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (ဝဲမွယာ) ကိုျမေအး၊ ကိုကိုႀကီး၊ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုေဌးၾကြယ္။
AFP

ေထာင္တၾင္း အမႁစစ္ေဆးေနတဲ့အခဵိန္မႀာ ေကဵာင္းသားအမဵားစုက အမႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေရႀႚေနေတၾရဲ့ ေမးခၾန္းေတၾအေပၞ တံုႛဴပန္ေဴပာဆိုမႁ မလုပ္ခဲ့ဳကဘူးလိုႛ ေကဵာင္းသားေတၾရဲ့ ေရႀႚေနတဦးဴဖစ္တဲ့ ဦးခင္ေမာင္ရႀိန္က ေဴပာပၝတယ္။

ဦးခင္ေမာင္ရႀိန္။       ။ “တခဵိႂႚေကဵာင္းသားေတၾက ဴပန္လႀန္ေမးခၾန္းကို ေရႀႚေနေတၾကို မေမးဖိုႛ၊ တခဵိႂႚကလည္း ပၝဝၝေပးထား႓ပီး ေမးခိုင္းတယ္၊ တခဵိႂႚကလည္း မေမးခိုင္းဘူး။ သံုးေယာက္က မေမးပၝနဲႛ ဟို ဴပန္လႀန္ေမးခၾန္း မေမးပၝနဲႛ ဆို႓ပီးေတာ့ ေရႀႚေနကို ေဴပာတယ္။ ေရႀႚေနက သူတိုႛ သေဘာထားကို တိုင္းကို တင္ဴပခိုင္း႓ပီးေတာ့ ေရႀႚေနက ကဵန္တဲ့သူေတၾကိုလည္း ဴပန္လႀန္ေမးခၾန္း စစ္ေဆးသၾားတယ္။”

အမႁစစ္ေဆးေနတုန္း တရားလို ဒုရဲမႀႃး ဦးေဇာ္မင္းေအာင္ ထၾက္ခဵက္ေပးေနတဲ့အခဵိန္မႀာ အစိုးရဘက္က ဥပေဒအရာရႀိထံကေန ဆဲလူလာ ဖုန္းဴမည္လာတဲ့အဴပင္ အသံဖမ္းယူတယ္လိုႛ သံသယရႀိတဲ့အတၾက္ ဒၝဟာ အစိုးရေရႀႚေနကိုယ္တိုင္ ဴပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒ ခဵိႂးေဖာက္တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾဘက္က တရား႟ံုးမႀာ ေဴပာဆိုခဲ့တယ္လိုႛ ေကဵာင္းသားေတၾရဲ့ ေရႀႚေနတဦးဴဖစ္တဲ့ ဦးဴမေသာင္း ကေဴပာပၝတယ္။

ဦးဴမေသာင္း။   ။ “ဒီအင္းစိန္အကဵဥ္းေထာင္ ဘူးဝမႀာ သူတိုႛက ေရးထားတယ္၊ ေရဒီယိုတိုႛ၊ ဟင္းဖုန္းတိုႛ၊ ဒီဟာေတၾကို ယူေဆာင္ခၾင့္မဴပႂ ဆို႓ပီးေတာ့ ေရးထားတယ္၊ ဒၝေပမဲ့လိုႛ တကယ့္တကယ္ကဵေတာ့ တရားစီရင္ေရးမႀာ တရားစစ္ေနတုန္းကို အဲဒီ ဟင္းဖုန္းက ဒီ ဥပေဒအရာရႀိ ဦးဴမင့္႒ကိႂင္ရဲ့ ဟင္းဖုန္းက အသံဴမည္လာတဲ့အခၝကဵေတာ့ သူကိုယ္တိုင္ ခလုတ္ကို ပိတ္တယ္၊ လက္ပူးလက္ကဵပ္ ေတၾႚတဲ့အခၝကဵေတာ့ တကယ့္ တရားစီရင္မႁမႀာ အေႎႀာင့္အယႀက္ဴဖစ္တယ္၊ ဒီဥစၤာလည္း ေရႀႚမႀာေတၾႚေနတဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ ဒၝအေပၞမႀာ အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္ေပးပၝ ဆို႓ပီးေတာ့ တရား႟ံုးကို ကိုကို႒ကီးတိုႛ၊ အစရႀိတဲ့ ဒီေကဵာင္းသားေတၾက ေသေသခဵာခဵာ တင္ဴပတဲ့အတၾက္ေဳကာင့္မိုႛ ေတၾႚရတယ္ခင္ဗဵ။”

၈၈ မဵိႂးးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾကို ႟ံုးထုတ္တဲ့အခဵိန္ တရား႟ံုးအတၾင္းနဲႛ အဴပင္ဘက္ေတၾမႀာ လက္နက္ကိုင္ အေစာင့္အဳကပ္ေတၾ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵား ခဵထားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

လာမဲ့ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေနႛမႀာ ေကဵာင္းသားေတၾရဲ့အမႁေတၾကို ထပ္မံ ႟ံုးထုတ္စစ္ေဆးဖိုႛ ရႀိပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔