ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္သက္တမ္း တႎႀစ္တိုး

ေနအိမ္အကဵယ္ခဵုႂပ္ ကဵခံေနရတဲ့ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေမလ ၂၇ရက္ အဂႆၝေနႛ ညေနပိုင္းကစ႓ပီး သက္တမ္း ထပ္႓ပီးတိုးလိုက္တယ္လိုႛ အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ စစ္အစိုးရ အရာရႀိတဦးက ေဴပာေဳကာင္း ရန္ကုန္ကလာတဲ့ ဝၝယာ သတင္းေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။
2008-05-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နအဖ စစ္အစိုးရ၏ ဆက္ဆံေရးဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ဳကည္ႎႀင့္ ၂၀၀၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ရက္ေနႛက အစိုးရ ဧည့္ေဂဟာတၾင္ ပထမဆံုးအ႒ကိမ္ ေတၾႚဆံုစဥ္ အကဵယ္ခဵႂပ္ ကဵခံေနရေသာ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား ႟ိုက္ကူးထားေသာ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
နအဖ စစ္အစိုးရ၏ ဆက္ဆံေရးဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ဳကည္ႎႀင့္ ၂၀၀၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ရက္ေနႛက အစိုးရ ဧည့္ေဂဟာတၾင္ ပထမဆံုးအ႒ကိမ္ ေတၾႚဆံုစဥ္ အကဵယ္ခဵႂပ္ ကဵခံေနရေသာ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား ႟ိုက္ကူးထားေသာ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီသတင္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး NLD ပၝတီအေနနဲႛ တရားဝင္ ဘာမႀမသိရေသးဘူးလိုႛ ပၝတီက ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္ေတၾ ထိန္းသိမ္းထားတာ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ ေမလမႀာ ၅ႎႀစ္ဴပည့္သၾား႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ႎိုင္ငံေတာ္ကို ေႎႀာက္ယႀက္ဖဵက္ဆီးလိုသူမဵားရဲ့ အႎၩရာယ္က ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ေရး ဥပေဒနဲႛ ထိန္းသိမ္းထားတာဴဖစ္႓ပီး ဒီဥပေဒအရ တ႒ကိမ္လဵႀင္ ရက္ေပၝင္း ၁၈၀ နဲႛ အမဵားဆံုး၃ႎႀစ္ အထိ ဖမ္းထားႎိုင္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ၁၉၉၁ခုႎႀစ္က ဒီဥပေဒကို ဴပင္ဆင္လိုက္ပၝတယ္။ ဴပင္ဆင္ခဵက္အရ အမဵားဆံုး ၅ႎႀစ္အထိ ဖမ္းထားႎိုင္တယ္လိုႛ ဴပင္ဆင္လိုက္ပၝတယ္။

ဒီဥပေဒသစ္အရ အထိန္းသိမ္းခံရတာ ၅ႎႀစ္ဴပည့္သၾား႓ပီ ဴဖစ္တဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးခၾင့္မရႀိေတာ့ဘူးလိုႛ ယူဆႎုိင္တာေဳကာင့္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတၾင္းက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္႓ပီဆိုတဲ့ သတင္းေတၾ ရန္ကုန္မႀာ ထၾက္ေပၞခဲ့သလို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေနထိုင္ရာ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္ အနီးအနားကို လူစုလူေဝးနဲႛ သၾားဳကည့္သူေတၾ အမဵားအဴပားရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္

တခဵိန္တည္းမႀာပဲ ေမလ ၂၇ရက္ေနႛ မၾန္းလၾဲပိုင္းက Free ေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဆိုတဲ့ စာတမ္းပၝ တီရႀပ္ေတၾနဲႛ ပင္နီအကဵီေတၾ ဝတ္ထားဳကတဲ့ NLD အဖၾဲႚဝင္လူငယ္တခဵိႂႚဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ေတာင္းဆိုစာတမ္းေတၾ ကိုင္ေဆာင္႓ပီး ေ႟ၿဂံုတိုင္ကေန တကၠသိုလ္ ရိပ္သာလမ္းကို လမ္းေလ႖ာက္ခဲ့ဳကပၝတယ္။ လမ္းမႀာတင္ အာဏာပိုင္ေတၾက အလံုးအရင္းနဲႛ ဝုိင္း႓ပီးဖမ္းလိုက္တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ လမ္းေလ႖ာက္ခဵီတက္သူ လူငယ္ စုစုေပၝင္း ၂၄ေယာက္ ပၝဝင္ပၝတယ္။ သူတိုႛကို အာဏာပိုင္ေတၾက ႎႀင္းဆီကုန္း ဘိုးဘၾားရိပ္သာနားမႀာ ဖမ္းသၾားခဲ့တာပၝ။ ဖမ္းသၾားတာကို ဴမင္လိုက္ရတဲ့ မဵက္ဴမင္သက္ေသတဦးက ခုလိုေဴပာပၝတယ္။

မဵက္ဴမင္သက္ေသ။      ။ “ႎႀင္းဆီကုန္း ဘုိးဘၾားရိပ္သာ အတက္မႀာ ၁၀၅ လိုင္းကားနဲႛေပၝ့၊ ကားနံပၝတ္က ကက/ ၂၁၁၄ ဒိုင္နာနဲႛ အတင္းဆၾဲတင္တာ၊ ဖမ္းတာကေတာ့ အရပ္ဝတ္ေတၾနဲႛပဲ၊ အင္အားေတာ့ မဵားတယ္၊ ကားေတၾနဲႛ သူတိုႛက၊ ေနာက္က ဆိုင္ကယ္ေတၾေရာ၊ ေနာက္ ကားေတၾေရာ၊ အကုန္ပၝတယ္။ အဲဒၝ ၁နာရီခၾဲ ေကဵာ္ေကဵာ္ေလာက္ကေပၝ့။”

အဖမ္းခံရသူေတၾထဲမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းကမႀာ အဖမ္းခံရ႓ပီး ဴပန္လၾတ္လာသူ မထက္ထက္ ဦးေဝ ပၝဝင္သၾား႓ပီး မထက္ထက္ဦးေဝရဲ့သား အသက္၁၂သား ေမာင္ရဲရင့္ဴမင့္ထက္ဦးလဲ ပၝသၾားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ အဲဒီလို အာဏာပိုင္ေတၾက အင္အားသံုး႓ပီး ဖမ္းတဲ့ အခၝမႀာ လူစုကၾဲသၾားပၝတယ္။ လၾတ္သၾားသူေတၾရဲ့ ေဴပာဴပခဵက္အရ ၁၈ဦး အဖမ္းခံရတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဒီသတင္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က မဵက္ဴမင္သက္ေသတဦးနဲႛ အဖမ္းမခံရပဲ လၾတ္လာသူ NLD လူငယ္ အဖၾဲႚ ဝင္တဦးကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔