ထိုင်းိံိုင်ငံက သက်တမ်းကုန် အလုပ်လုပ်ခြင့်လက်မြတ်တေကြို ူပန်္ဘပီး သက်တမ်းတိုးပေးမည်


2008-01-26
Share

၂၀၀၁ခိုံြစ်အတြင်း ထိုင်းိံိုင်ငံဘန်ကောက်္ဘမိြႚတြင် အလုပ်သမား မြတ်ပုံတင်ရာနေရာတခုတြင် မြတ်ပုံတင်နေစဉ်၊ (Courtesy Picture: ဿြႛFTUB)

ထိုင်းိံိုင်ငံမြာ ပထမဦးဆုံးအဋ္ဌကိမ်အူဖစ် သက်တမ်းကုန် အလုပ်လုပ်ခြင့်ရြေ့ေူပာင်း အလုပ်သမားလက်မြတ်တေကြို ထိုင်းိံိုင်ငံ အလုပ်သမားဝန်ဋ္ဌကီးဌာနက ူပန်္ဘပီး သက်တမ်းတိုးပေးမယ့်အေုကာင်း ူမန်မာိံိုင်ငံသားရြေႚေူပာင်း အလုပ်သမားအရေးတေကြို ဆောင်ရြက်ပေးနေတဲ့ အဖြဲႚအစည်းတေကြ အာအက်ဖ်အေကို ေူပာပၝတယ်။

ထိုင်းိံိုင်ငံအစိုးရသစ်အနေနဲႚ အလုပ်သမားကဒ်သက်တမ်းကုန်္ဘပီး တရားမဝင်ူဖစ်နေတဲ့ ရြေႚေူပာင်း အလုပ်သမားတေကြို ပထမဆုံးအဋ္ဌကိမ်အူဖစ် အခြင့်အရေးပေးတဲ့အနေနဲႚ အခုလိုသက်တမ်း ူပန်တိုးပေးတာူဖစ် ပၝတယ်။အေုကာင်း အမဵိြးမဵိြးေုကာင့် သက်တမ်းကုန်သြားတဲ့ အလုပ်သမားလက်မြတ်တေကြို ူပန်သက်တမ်းတိုးိံိုင်တဲ့ သက်တမ်းတိုး လ္တေွာက်လြာတေကြို ဖေဖော်ဝၝရီလ ၁၉ရက်နေႚအထိ အလုပ်သမားရုံးတေမြြာ သက်တမ်းတိုးရပၝမယ်။

အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင့် ူပန်သက်တမ်းတိုးဘိုႛအတြက် ဒဏ်ေုကးပေးဆောင်စရာမလိုေုကာင်း၊ ကဒ်သစ်ထုတ်တဲ့အခၝ ပုံမြန်ပေးဆောင်ရတဲ့ ဘတ် ၃၉၀၀ ကိုပဲ ပေးဆောင်ရမြာူဖစ်တဲ့ အတြက် အလုပ်သမား တရားဥပဒေနဲ့အညီ အခြင့်အရေးတြေ ရိံိုင်ဖိုႛ အလုပ်သမားတြေ အနေနဲႛ သက်တမ်းတိုး ူပန်လုပ်သင့်တယ်လိုႚ အလုပ်သမားအရေး လူပ်ရြားသူ မသက်သက်ဦးက ေူပာပၝတယ်။

အလုပ်သမားဝန်ဋ္ဌကီးဌာနရဲႚ အဲဒီသတ်မြတ်ရက် ကေဵာ်သြားခဲ့ရင်တော့ ူပန်သက်တမ်း တိုးိံိုင်တဲ့ အခြင့်အရေးတခု ဆုံးရုးံသြားိံိုင်တဲ့အတြက် အလုပ်သမားတေအြနေနဲႛ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရုံးတေကြို အူမန်ဆုံး ဆက်သြယ်စုံစမ်းသင့်တယ်လိုႛ ဘန်ကောက်အေူခစိုက် ရောင်ူခည်ဦးအဖြဲႚ အလုပ်သမားရေးရာ တာဝန်ခံ ဦးကေဵာ်သောင်းကလည်း ေူပာပၝတယ်။

အလုပ်သမားလက်ဝယ်မြာ သက်တမ်းကုန်သြားတဲ့ ကဒ်မရြိတော့ရင်လည်း ကိုယ်အလုပ်သမားကဒ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်သမားရုံးမြာ နံမည်နဲႚနံပၝတ်ေူပ္ဘာပီး ူပန်သက်တမ်းတိုးိံိုင်အောင် စီစဉ်ပေးနေေုကာင်းလည်း သိရပၝတယ်။

ထိုင်းိံိုင်ငံမြာ ရြေႚေူပာင်းအလုပ်သမားတေကြို ိံိုင်ငံတြင်း တရားဝင်အလုပ်လုပ်ပိုင်ခြင့် လက်မြတ်တေကြို ၁၉၉၃-၉၄ခိုံြစ်မြာ တဋ္ဌကိမ်လုပ်ပေးခဲ့ပၝတယ်။ နောက်ပိုင်းဆက်မလုပ်ပေးတော့ပဲ နေခဲ့ရာကနေ ၂၀၀၀ခိုံြစ်ကစ္ဘပီး ၂၀၀၇ခိုံြစ်အထိ ိံြစ်စဉ်ဘတ်တြေ ူပန်္ဘပီးလုပ်ပေးနေခဲ့ပၝတယ်။ ၂၀၀၈ခိုံြစ်မြာတော့ အေုကာင်းအမဵိြးအမဵိြးေုကာင့် သက်တမ်းကုန်သြားတဲ့ဘတ်တေကြို ူပန်လုပ်ပေးဖိုႚ အလုပ်သမားဝန်ဋ္ဌကီးဌာနက ပထမဆုံး စီစဉ်နေတာူဖစ်တယ်လိုႚ အလုပ်သမားရေး လူပ်ရြားသူတေကြ ေူပာပၝတယ်။

ထိုင်းိံိုင်ငံ အလုပ်သမားဝန်ဋ္ဌကီးဌာနမြာ လုပ်ခဲ့တဲ့ ဘတ်လက်မြတ်တေအြားလုံး ူပန်တိုးိံိုင်သလို ၂၀၀၄ခိုံြစ်ကတည်းကစ္ဘပီး ၂၀၀၇ခိုံြစ်ုကား ကာလအတြင်းမြာ သက်တမ်းကုန်သြားခဲ့တဲ့ ကြန်ပဵတြာနဲႚ ဘတ်လက်မြတ် ထုတ်ပေးခဲ့တာ နေထိုင်ခြင့်၊ အလုပ်လုပ်ခြင့်ဘတ်ကဒ်တေကြိုပၝ ူပန်လုပိံိုင်တယ်လိုႛ ူမန်မာနိုင်ငံသားတေကြို ဘတ်လက်မြတ်လုပ်ဖိုႚ ကူညီဆောင်ရြက်ပေးနေတဲ့ ထိုင်းလုပ်ငန်းရြင် ဦးပၝရာကပ်စ်က ေူပာပၝတယ်။ သက်တမ်းလြန်ကဒ်တေကြို ူပန်တိုးတဲ့အခၝ အလုပ်သမားတေအြပေၞ ထိုင်းအလုပ်သမား ဝန်ဋ္ဌကီးဌာနအနေနဲႚ တစုံတရာအရေးယူမြာ မဟုတ်ေုကာင်းကိုလည်း သူကေူပာပၝတယ်။

ထိုင်းိံိုင်ငံမြာ ဘတ်လိုႚခေၞတဲ့ အလုပ်သမားကဒ်သက်တမ်းက အလုပ်သမားရဲႚ အလုပ်အမဵိြးအစား အလုပ်ပိုင်ရြင် အာမခံခဵက် ပေၞမူတည်္ဘပီး တိံြစ်သက်တမ်းဘတ်၊ ေူခာက်လဘတ်၊ သုံးလဘတ်ဆို္ဘပီး ရြိပၝတယ်။ ိံြစ်စဉ်ပုံမြန် သက်တမ်းပေးနေတဲ့ ရြေႚေူပာင်း အလုပ်သမားတေကြိုတော့ သုံးအုပ်စုခြဲ္ဘပီး ူပန်လည်သက်တမ်းတိုးပေးမြာူဖစ်ပၝတယ်။ ဖေဖော်ဝၝရီလ၂၈ ရက်နေႚမြာ သက်တမ်း ကုန်မယ့်သူတေကြို ဖေဖော်ဝၝရီလ ၁ရက်နေႚကနေ ဖေဖော်ဝၝရီ ၂၈ရက်နေႚ အထိတိုးပေးပၝမယ်။ မတ်လ၁၄ရက်နေႚ မြာကုန်မယ့် သူတေကြို ဖေဖော်ဝၝရီ၁၃ရက်နေႚကနေ မတ်လ၁၄ရက်နေႚအထိ တိုးပေးမြာူဖစ်ပၝတယ်။ ဇြန်လ၃၀ရက်နေႚ မြာ သက်တမ်းတိုးကုန်မယ့်သူတေကြ ဇြန်လ၁ရက်နေႚကတည်းကစ္ဘပီး ဇြန်လ ၃၀ရက်နေႚအထိ တိုးပေးမြာူဖစ်တယ်လိုႚ စုံစမ်းသိရပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့