ဳကံ့ခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအဖၾဲႚဝင္မဵားကို အဓိက႟ုဏ္းႎႀိမ္နင္းေရး သင္တန္းေပး

2007-10-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

sule_army__200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္၊ ဆူးေလဘုရားႎႀင့္ ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမအနီးတၾင္ စစ္ကားမဵား ေနရာယူထားသည္ကို ေအာက္တိုဘာ ၆ရက္ေနႛက ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ အေပၞယံဳကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပံုမႀန္အတိုင္း သၾားလာမပဵက္ ရႀိေနဳကတယ္ ဆိုေပမဲ့ ယူနီေဖာင္းဝတ္ လံုဴခံႂေရးေတၾ ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမနဲႛတကၾ တခဵိႂႚ႟ံုးေတၾထဲမႀာ အသင့္ရႀိေနဳကတယ္လိုႛ ႟ံုးဝန္ထမ္းေတၾက ေဴပာဴပပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အဖမ္းအဆီးေတၾကေတာ့ ခုရက္ပိုင္းအတၾင္း ဆက္တိုက္ရႀိေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အထူးသဴဖင့္ လူငယ္ေတၾကို ဖမ္းဆီးေနတာဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ေအာက္တိုဘာ မေနႛက ညပိုင္းနဲႛ ေနႛဘက္ပိုင္းေတၾမႀာ လူငယ္ ၅ဦးေလာက္ အဖမ္းခံခဲ့ရပၝတယ္။ NLD ေဴပာခၾင့္ရဦးဥာဏ္ဝင္းက NLD လူငယ္အဖၾဲႚဝင္တဦးပၝေဳကာင္း ေဴပာဴပပၝတယ္။

စမ္းေခဵာင္းက NLDအဖၾဲႚဝင္ လူငယ္ မိန္းကေလးတေယာက္၊ ပုဇၾန္ေတာင္ဘက္က ေကာလိပ္ေကဵာင္းသား ေလးဦး၊ ေကဵာင္းသူတဦးကို ဖမ္းသၾားတယ္လိုႛ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ေနာက္တခုကေတာ့ ဳကံ့ခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးနဲႛ စၾမ္းအားရႀင္အဖၾဲႚေတၾရဲ့ လႁပ္ရႀားမႁေတၾ ေတာ္ေတာ္ေလးကို မဵားလာတယ္ဆိုတာလည္း ေဴပာဆိုေနဳကတာပၝ။ ဒီသတင္းဟာလည္း ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ လာမဲ့ စေနေနႛမႀာ လူထုေထာက္ခံပၾဲတခု ႒ကီး႒ကီးကဵယ္ကဵယ္လုပ္မႀာမိုႛ ဳကံံ့ခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအဖၾဲႚေတၾရဲ့ ဴပင္ဆင္မႁေတၾ မဵားလာတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ရန္ကုန္႓မိႂႚခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ အပတ္အတၾင္း ရန္ကုန္႓မိႂႚ ဳကည့္ဴမင္တိုင္ စလင္းကၾင္းမႀာ ဳကံ့ခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအဖၾဲႚဝင္ေတၾကို အဓိက႟ုဏ္းႎႀိမ္နင္းေရး သင္တန္းေတၾေပးခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ရပ္ကၾက္တခုကို သံုးေယာက္ႎႁန္းနဲႛ ေခၞ႓ပီး၊ သင္တန္း ေပးတာဴဖစ္တယ္လိုႛ နီးစပ္သူေတၾက ေဴပာပၝတယ္၊

အရင္ ဆိုရႀယ္လစ္ေခတ္တုန္းက လမ္းစဥ္လူငယ္တိုႛ၊ စစ္မႁထမ္းေဟာင္းတိုႛကို သင္တန္းေပးတဲ့ ပံုစံအတိုင္း အဓိက႟ုဏ္း ႎႀိမ္နင္းတဲ့ သင္တန္းေပးတာ ဴဖစ္႓ပီး သင္တန္းတသုတ္ကို လူ ၅၀ေလာက္ ရႀိတယ္လိုႛ နီးစပ္သူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ စုရပ္ကို သတ္မႀတ္ခဵိန္မႀာ လာရ႓ပီး တေနႛကို သင္တန္း သံုး႒ကိမ္ ေလး႒ကိမ္ ေပးေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

တဆက္တည္းဳကားရတဲ့ သတင္းကေတာ့ ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ဆႎၬဴပပၾဲနဲႛပတ္သက္႓ပီး အဖမ္းအဆီး လုပ္တာေတၾကို သတင္းေပးတဲ့ ဳကံ့ခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးနဲႛ စၾမ္းအားရႀင္အဖၾဲႚေတၾရဲ့ နာမည္စာရင္းေတၾ၊ သူတိုႛရဲ့ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းေတၾကို ဴပည္သူေတၾက လိုက္မႀတ္႓ပီး ေဖာ္ထုတ္ေနတာေတၾ ရႀိတာေဳကာင့္ ဳကံံ့ခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအဖၾဲႚဝင္ တခဵိႂႚဟာ ညဘက္မႀာ ရဲတပ္ရင္းေတၾမႀာ သၾား႓ပီး အိပ္တာရႀိတယ္လိုႛလည္း ဳကားသိရပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔