ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို တကမႝာလံုးဝိုင္းေဴပာဳကဖိုႛ အေမရိကန္တိုက္တၾန္း

2008-01-15
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

china_than_shwe_150px.jpg
တ႟ုတ္ ႎိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ တန္ကဵား႟ၿင္ (ဝဲ) ႎႀင့္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿတိုႛ ယမန္ႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၂၆ရက္ေနႛက ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာႎႀင့္ တ႟ုတ္တိုႛဳကားတၾင္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းေသာ္လည္း တ႟ုတ္အစိုးရ ေဴပာသည့္အတိုင္း ဴမန္မာစစ္အစိုးရက လုပ္မည့္ အေနအထားမရႀိေဳကာင္း အေမရိကန္ ဒုတိယ လက္ေထာက္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ေဴပာဆုိပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ တုိင္းဴပည္ကုိ လမ္းမႀားကုိ တၾန္းပုိႛေနေဳကာင္း တ႟ုတ္အပၝအဝင္ တကမႝာလုံးက တညီတႌၾတ္တည္း ဝုိင္းဝန္းေဴပာဆုိဖုိႛ လုိေဳကာင္း အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ဒုတိယ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး စေကာ့ မာစီယယ္လ္က တုိက္တၾန္း ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

အာရႀမႀာ ခရီးလႀည့္လည္ေနတဲ့ အေမရိကန္ ဒုတိယ လက္ေထာက္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက အခုလုိ ေဴပာဆုိတုိက္တၾန္းလုိက္တာပၝ။

အေရႀႚအာရႀဆုိင္ရာ အေမရိကန္ ဒုတိယလက္ေထာက္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ စေကာ့ မာစီယယ္လ္ဟာ ဂဵပန္ႎုိင္ငံကုိ ေရာက္ရႀိခဲ့႓ပီး ဂဵပန္အစုိးရနဲႛ အဴမင္ခဵင္း ဖလႀယ္တာေတၾ ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။

အဲဒီေနာက္ ဇန္နဝၝရီ ၁၆ရက္ မနက္ဴဖန္ ဗုဒၭဟူးေနႛမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး အပၝအဝင္ အေရႀႚေတာင္အာရႀ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးေတၾနဲႛ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးဖုိႛ ရႀိပၝတယ္။

ဴမန္မာဴပည္အတၾက္အေရး႒ကီးတဲ့ တ႟ုတ္အပၝအဝင္၊ အာဆီယံ၊ အေမရိကန္၊ အီးယူ၊ အိႎၬိယ စတဲ့ ႎုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းကေန ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ သိေအာင္ေဴပာဖုိႛ အေရး႒ကီးတဲ့ အခဵက္တခဵက္က က႗န္ေတာ္တုိႛ ႎုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းက ဴမန္မာဴပည္ကုိ ဆန္ႛကဵင္ေနတာ မဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့ အခဵက္ဴဖစ္တယ္လုိႛလည္း သူကေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ လမ္းမႀားကုိသၾားေနေဳကာင္း၊ အဲဒီအတၾက္ ဆုိးကဵိႂးေတၾကုိ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾတင္မက ေဒသတၾင္း ႎုိင္ငံေတၾပၝ ခံစားရမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒၝေဳကာင့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ လမ္းမႀန္ကုိ သၾားေစလုိေဳကာင္း စတာေတၾကုိ စစ္အစုိးရသိေအာင္ တစုတစည္းတည္း အေဳကာင္းဳကား ေဴပာဆုိရမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း အေမရိကန္ ဒုတိယ လက္ေထာက္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက သတင္းေထာက္ေတၾကုိ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

သူက ဆက္လက္ေဴပာဆုိရာမႀာ တ႟ုတ္ အစုိးရဟာ ဴမန္မာစစ္အစုိးရေပၞ ဳသဇာ သက္ေရာက္ႎုိင္တာ မႀန္ေပမဲ့၊ တ႟ုတ္အစုိးရအပၝအဝင္ ဘယ္အစုိးရကမႀ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ တခုခုလုပ္ဖုိႛ ေဴပာဆုိေအာင္ဴမင္ႎုိင္မယ္လုိႛ သူႛအေနနဲႛ မထင္ဘူးလုိႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ အမဵိႂးသားေရးစိတ္ဴပင္းထန္ေဳကာင္း တ႟ုတ္အစုိးရနဲႛ ေကာင္းတဲ့ ဆက္ဆံေရးရႀိေပမဲ့လည္း၊ တ႟ုတ္အစုိးရက ဒၝလုပ္ပၝဆုိရင္လည္း ဴမန္မာစစ္အစုိးရက လုိက္လုပ္မယ့္ အေနအထားမရႀိဘူးလုိႛ အေမရိကန္ဒုတိယ လက္ေထာက္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔