စစ္အစိုးရရဲႚမူဝၝဒေတၾဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ဆုတ္ယုတ္ေစ႓ပီး ဒုကၡတၾင္းထဲ တၾန္းပိုႛေန - အေမရိကန္ ဒု-ဝန္႒ကီး

2008-01-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Scot_Marciel_150px.jpg
ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရၾက္ရန္ ႎုိင္ငံဴခား သတင္းေထာက္မဵား အသင္းတၾင္ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္အတၾင္းက ဴပႂလုပ္ေသာ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတၾင္ အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန ဒု-လက္ေထာက္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ စေကာ့တ္ မာစီယဲလ္၏မႀတ္တမ္းပံု။ (Courtesy Picture: States Department) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ အမဵိႂးသား ရင္ဳကားေစ့ေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲ ဴဖစ္ေဴမာက္ဖိုႛ ဘာတိုးတက္မႁမႀ ရႀိမလာတာေဳကာင့္ ႎိုင္ငံတကာအေနနဲႚ ပို႓ပီး ဖိအားေပးဖိုႛလိုတယ္လိုႛ အေမရိကန္ ဒုတိယ လက္ေထာက္ ႎိုင္္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ မာစီယဲလ္က ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

ဗီယက္နမ္ႎိုင္ငံ ဟႎၾိႂင္း႓မိႂႚမႀာ ေခတၨ ေရာက္ရႀိေနတဲ့ မစၤတာ မာစီယဲလ္က ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ အေနနဲႛ ဴမန္မာနိုင္ငံကို ဴမန္ဴမန္ဆန္ဆန္ ဴပန္လည္သၾားေရာက္ႎိုင္ေရးအတၾက္ အကူအညီ ေပးပၝလိုႛ တရုတ္အစိုးရကို အေမရိကန္က ေမတၨာရပ္ခံထားေဳကာင္း၊ ႓ပိီးခဲ့တဲ့ ႎိုဝင္ဘာလက ဴမန္မာႎိုင္ငံကို မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ သၾားေရာက္ခဲ့တဲ့ ကိစၤမႀာ တရုတ္အစိုးရရဲႚ အကူအညီ ရရႀိခဲ့ေဳကာင္း ေဴပာသၾားပၝတယ္။

အိႎိၬယ အစိုးရက ဴမန္မာနိုင္ငံကို လက္နက္ေရာင္းခဵမႁေတၾ ရပ္စဲေတာ့မယ္လိုႛ သေဘာတူညီလိုက္တယ္လိုႛလည္း မစၤတာ မာစီယဲလ္က ထည့္သၾင္းေဴပာသၾားပၝတယ္။

အဴပႂသေဘာေဆာင္တဲ့ ေဴခလႀမ္းေတၾကို လႀမ္းဖိုႛ ဴပည္သူေတၾက ေဴပာတာကိုေရာ၊ ႎိုင္ငံတကာက ေဴပာတာေတၾကိုပၝ စစ္အစိုးရက ဴငင္းဆန္ေနေဳကာင္း၊ ဒီစစ္အစိုးရ ကဵင့္သံုးေနတဲ့ မူဝၝဒေတၾဟာ ဴမန္မာနိုင္ငံကို အဖက္ဖက္က ဆုတ္ယုတ္ကဵဆင္းေစ႓ပီး ဒုကၡတၾင္းထဲ တၾန္းပိုႛေနေဳကာင္း၊ အေမရိကန္ ပိုင္နက္နယ္ေဴမေတၾမႀာရႀိတဲ့ စစ္အစိုးရ အရာရႀိေတၾနဲႛ သူတိုႛရဲႚ မိသားစုေတၾ၊ လုပ္ေဖၞေရာင္းရင္းေတၾရဲႚ ေငၾေဳကး၊ ပစၤည္းဥစၤာေတၾကို တင္းဳကပ္ အေရးယူသၾားမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္။ အေမရိကန္ ဒုတိယ လက္ေထာက္ ႎိုင္္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ မာစီယဲလ္ဟာ ဂဵပန္၊ ကမ္ေဗာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုုင္းနဲႛလာအိုတိုႛကို ခရီးလႀည့္႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ေဖၞေဆာင္ေရးအတၾက္ ဝိုင္းဝန္႒ကိႂးပမ္းေပးဳကဖိုႛ စည္းရံုးေဆာ္ဳသလဵက္ ရႀိပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔