ႎိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚသိုႛ တိုင္တန္းသူမဵား ႓ခိမ္းေဴခာက္ခံရ

2007-07-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

မေကၾးတိုင္း ပၾင့္ဴဖႃ႓မိႂႚနယ္ ေသာင္ရင္းေကဵး႟ၾာက ႟ၾာသားေတၾကို အဓမၳလုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ရန္ကုန္ ILO ႎိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚ႟ံုး တိုင္တန္းထားသူေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾက ႓ခိမ္းေဴခာက္ေနတယ္လိုႛ ႟ၾာသားေတၾက ဇူလိုင္ ၂၆ရက္ ဒီေနႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဇူလိုင္ ၃ရက္မႀာ မ-ယ-က ဥကၠႉက ေခၞေတၾႚ႓ပီး ခုလိုတိုင္တာ မႀားတယ္လိုႛ ေဴပာတဲ့အေဳကာင္းနဲႛ ေနာက္တ႒ကိမ္ ႓ခိမ္းေဴခာက္ခံရတာကို ILOကို ဦးေဆာင္တိုင္ဳကားတဲ့ ဦးေကဵာ္ေ႟ၿခိုင္က ခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ဇူလိုင္ ၆ရက္ေနႛက ႓ခိမ္းေဴခာက္တာ အဆိုးဆံုးဴဖစ္တယ္လိုႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။ အဲဒီေနႛက ႓မိႂႚနယ္ ေအးခဵမ္းသာယာေရးနဲႛ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးေကာင္စီ (မယက) ဥကၠႉကေတာ္က ဦးေကဵာ္ေ႟ၿခိုင္ရဲ့ မိခင္ကို ေခၞ႓ပီး ဒီလိုတိုင္လိုႛ သူႛေယာက္ဵား ေထာင္ကဵခဲ့ရင္ ဦးေကဵာ္ေ႟ၿခိုင္တိုႛ မိသားစုကိုလည္း ေထာင္မကဵကဵေအာင္ ခဵမယ္လိုႛ ႓ခိမ္းေဴခာက္ခဲ့ေဳကာင္း ဦးေကဵာ္ေ႟ၿခိုင္က RFAကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

မေနႛကေတာ့ ခ-ယ-က ကဆင့္ေခၞ႓ပီး မ-ယ-က စိုက္ကၾင္းဆိုတာနဲႛ အဓမၳဆိုတဲ့ စကားရပ္မပၝပဲ ဳကက္ဆူပင္စိုက္ပဵိႂးရတဲ့အေဳကာင္း ဦးေကဵာ္ေ႟ၿခိုင္ကို လက္မႀတ္ထိုးခိုင္းလိုႛ ထိုးေပးလိုက္ရတယ္လိုႛ လည္းေဴပာပၝတယ္။

ေသာင္ရင္း႟ၾာနဲႛ ၃မိုင္ေဝးတဲ့ မ-ယ-က စိုက္ခင္းမႀာ ဳကက္ဆူပင္စိုက္ဖိုႛ ႟ၾာသူ႟ၾာသားေတၾက ေဴမ ၅ဧကကို ဴခံႂဖုတ္ေတၾရႀင္း႓ပီး အနက္တေတာင္နဲႛ တေတာင္ပတ္လည္ရႀိတဲ့ ကဵင္း ၈၀၀ေကဵာ္ကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၂၅ရက္မႀာ တူးေပးခဲ့ရတယ္လိုႛ ႟ၾာသားတဦးက ေဴပာပၝတယ္။ လုပ္အားေပးမလိုက္ရင္ တအိမ္ေထာင္ ေငၾ ၁,၂၀၀ေပးရမယ္ေဴပာတဲ့ အခၝ ႟ၾာသား ၁၆၀ေကဵာ္ဟာ ေငၾမေပးႎိုင္လိုႛ ေမ၂၉ရက္မႀာ ထပ္လုပ္အားေပးခဲ့ရပၝတယ္။ အဲဒီေနႛက ဳကက္ဆူပင္စိုက္ရတာ မဟုတ္ပဲ သစ္ဴမစ္ေတၾတူး႓ပီး ေဴမရႀင္းေပးရတာပၝ။

ပထမတ႒ကိမ္က သူတိုႛ ရႀင္းေပးထားတဲ့ မ-ယ-က စိုက္ခင္းမႀာေတာ့ ေကဵး႟ၾာအုပ္စုမႀာပၝတဲ့ စံဴပ႟ၾာကေန ဳကက္ဆူပင္ေတၾ စိုက္ထားတယ္လိုႛ ေနာက္႟ၾာသား တဦးက ေဴပာပၝတယ္။ ဒီလို အဓမၳ လုပ္အားေပးခိုင္းေစတာကို မေကဵနပ္လိုႛ ေသာင္ရင္း႟ၾာသား ၂၀ဟာ ေမလ ၃၁ရက္မႀာ ILOကို တိုင္ဳကားခဲ့တာပၝ။

အဲဒီေနာက္ ဇၾန္လ ၈ရက္မႀာ ေဴမတူး႓ပီး ဳကက္ဆူပင္ စိုက္ေပးခဲ့ရေသးတယ္လိုႛ ဦးေကဵာ္ခိုင္ေ႟ၿက ေဴပာပၝတယ္။ ILOကို လက္မႀတ္ထိုးတိုင္ဳကားသူေတၾထဲက တခဵိႂႚကို အာဏာပိုင္ေတၾက စည္း႟ံုးတဲ့အတၾက္ တဦးပၝသၾား႓ပီးတဲ့ေနာက္ ကဵန္သူေတၾကို ခုလိုဖိအားေတၾ ေပးလာတာလိုႛလည္း ႟ၾာသားေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔