ဴမန္မာတဴပည္လံုးတၾင္ အဴဖႃေရာင္လႁပ္ရႀားမႁ အရႀိန္ရေန

2006-10-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
student_leader_Jimmy_150px.jpg

ဖမ္းဆီးထားတာခံေနရတဲ့ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းေသားေတၾ၊ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ ဴပန္လည္လၿတ္ေပးေရးနဲႛ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး လက္မႀတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုမႁကို မူလက သတ္မႀတ္ထားတဲ့ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ကေန ေနာက္ထပ္ ရက္သတၨပတ္ ထပ္တိုးဖိုႛရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီလက္မႀတ္ထိုး ဆႎၬခံယူတာေတၾကို မူလကသတ္မႀတ္ထားတဲ့ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ကေန တပတ္ထပ္တိုးသၾားမယ္လိုႛ ၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုဂဵင္မီက ေဴပာပၝတယ္။ ေဝးလံတဲ့ ကခဵင္ဴပည္နယ္၊ မၾန္ဴပည္နယ္ စတဲ့ ေဒသေတၾက ေမတၨာရပ္ခံမႁေတၾေဳကာင့္ အခုလို ရက္တိုးသၾားတာလိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

RFA က ေနာက္ဆံုးရရႀိထားတဲ့ လက္မႀတ္ထိုးသူ အေရအတၾက္ဟာ ၂၁၀,၀၀၀ေလာက္ ရႀိ႓ပီလိုႛ သိရ႓ပီး ဒီလို လက္မႀတ္ထိုး ဆႎၬဴပႂလၿာယူတာကိုလည္း အာဏာပိုင္ေတၾဘက္က ေစာင့္ဳကည့္ေနတာေတၾလည္း ရႀိတယ္လိုႛ ကိုဂဵင္မီက ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကိုဂဵင္မီ။ ။ အဲ လူလံုးဴပ႓ပီးေတာ့ ေစာင့္ဳကည့္မႁေတၾ ရႀိသလို အိမ္ေရႀႚကို တိတိလင္းလင္း လာ႓ပီးေတာ့ ရပ္ဳကည့္တာေတၾလည္း ရႀိပၝတယ္၊ မဳကာေသးခင္ ရက္ပိုင္းက ကမေမာင္း႓မိႂႚနယ္က campaign (လႁပ္ရႀားမႁ) မႀာ ပၝတဲ့ ေကာင္မေလးတေယာက္ရဲ့ အိမ္ကိုလည္း ရဲေတၾက ေမးတာဴမန္းတာေတၾ လုပ္တယ္လိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛသိရတယ္ေလ၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ဆရာဆရာမေတၾကိုလည္း ဒီ လက္မႀတ္ထိုးတဲ့ကိစၤေတၾမႀာ မပၝဝင္ဖိုႛ လက္မႀတ္ထိုးခိုင္းတာေတၾလည္း ရႀိပၝတယ္။

အခုလက္မႀတ္ထိုးထားသူေတၾထဲမႀာ ရန္ကုန္တဝိုက္က တကၠသိုလ္ေတၾနဲႛ နယ္တကၠသိုလ္ေတၾက ေကဵာင္းဆရာဆရာမေတၾလည္း ပၝဝင္ဳကပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံထဲက လက္မႀတ္ထိုးေတာင္းဆိုလႁပ္ရႀားမႁထဲ ဒဂံုတကၠသိုလ္က ဆရာဆရာမေတၾ မပၝဝင္ဖိုႛ တားဴမစ္ေနတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဒဂံုတကၠသိုလ္က ဆရာမတဦးကေတာ့ အခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

ဒဂံုတကၠသိုလ္ဆရာမ။ ။က႗န္မတိုႛ ဒဂံုတကၠသိုလ္မႀာ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ရက္ေနႛေပၝ့ေနာ္၊ အဲဒီေနႛမႀာ လက္မႀတ္မထိုးဖိုႛအတၾက္ က႗န္မတိုႛ လက္မႀတ္ထိုးလိုက္ရတဲ့ ကိစၤေလးတခု ဴဖစ္သၾားပၝတယ္ရႀင္၊ အထက္က လူ႒ကီးေတၾက ေဴပာေတာ့ ဆရာမတိုႛဆီကို ဆရာမတိုႛသိတဲ့ ေကဵာင္းသူေကဵာင္းသားေတၾ လက္မႀတ္လာထိုးခိုင္းလိမ့္မယ္၊ အဲဒီလို လက္မႀတ္လာထိုးခိုင္းတဲ့အခၝမႀာ ဆရာမတိုႛ လက္မႀတ္မထိုးပၝနဲႛ၊ အဲဒီလို လက္မႀတ္မထိုးဖိုႛအတၾက္ ဆရာမတိုႛ လက္မႀတ္ထိုးပၝဆို႓ပီး ေတာင္းဆိုတဲ့အတၾက္ က႗န္မတိုႛ ဒီေနႛ လက္မႀတ္ထိုးလိုက္ရပၝတယ္။

ေနာက္႓ပီး က႗န္မတိုႛကို ကိုယ့္ရဲ့ အိမ္က မိသားစုေတၾကိုလည္း ဒီလိုမဵိႂး လက္မႀတ္မထိုးဖိုႛ တားဆီးေပးပၝဆို႓ပီးေတာ့ က႗န္မတိုႛကို အဲလိုမဵိႂးေပၝ့ေနာ္၊ တားဆီးမႁေတၾ ရႀိခဲ့ပၝတယ္ရႀင္၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့ က႗န္မတိုႛ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ စေန၊ တနဂႆေႎၾမႀာလည္း ဂဵႃတီေစာင့္ရမယ္ဆို႓ပီးေတာ့ တင္းတင္းကဵပ္ကဵပ္ ဂဵႃတီခဵထားတာမဵိႂးေတၾလည္း ေတၾႚရပၝတယ္ရႀင္။

တဆက္တည္းမႀာပဲ အဴဖႃေရာင္ေဖာ္ဴပခဵက္ လႁပ္ရႀားမႁဟာလည္း ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေနႛက စတင္ခဲ့ရာမႀာ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႎိုင္ရဲ့ ေမၾးေနႛ ေအာက္တိ္ုဘာ ၁၈ ရက္ေနႛအထိ ဴပႂလုပ္သၾားဖိုႛ စီစဥ္ထားတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ ဒီလႁပ္ရႀားမႁဟာ တဴဖည္းဴဖည္းနဲႛ အရႀိန္ရစဴပႂလာေန႓ပီလိုႛလည္း ဆိုပၝတယ္။

ဒီအဴဖႂႃေရာင္လႁပ္ရႀားမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ဴမန္မာတဴပည္လံုးကို RFAမႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းတင္ဴပခဵက္ကိုလည္း နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔