ကမ္တာ့ငြေေုကးအကဵပ်အတည်း ူမန်မာအလုပ်သမားတေကြို သြယ်ဝြိက်ထိခိုက်

ကမ္တာ့ငြေေုကး အကဵပ်အတည်းဟာ ူမန်မာိံိုင်ငံကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်မြ မရြိဘူးဆိုပေမယ့် စီးပြားရေးအရ ဆကိံြယ်မြတေရြြိတဲ့ အာရြိံိုင်ငံတေမြြာ ိံိုင်ငံတကာ ငြေေုကးစေဵးကြက် ကဵဆင်းမဒြဏ်ေုကာင့် စီးပြားရေး ထိခိုက်လာတဲ့အတြက် ူမန်မာိံိုင်ငံရဲႛ ူပည်ပပိုႛကုန် လုပ်ငန်းတေကြို သြယ်ဝိုက်္ဘပီးထိခိုက်ခဲ့ပၝတယ်။ အထူးသူဖင့် ိံိုင်ငံတကာကို အဝတ်အထည်တေတြင်ပိုႛနေတဲ့ အထည်ခဵြပ်စက်ရုံအခဵိြႛမြာ အော်ဒၝမြာယူမြတြေ နည်းလာတဲ့အတြက် အလုပ်သမား အရေအတြက် ဒၝမမြဟုတ် လုပ်ရက်တေကြို လေဵာ့ခဵရတာမဵိြးတြေ ူဖစ်လာပၝတယ်။

2008.10.12
migrant_workers_305px.jpg မလေးရြားိံိုင်ငံ ကြာလာလမ်ပူ္ဘမိြႚရြိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခြင်တခုတြင် အလုပ်လုပ်နေသော ိံိုင်ငူံခားသား အလုပ်သမားမဵား ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

စက်ရုံအလုပ်သမားတဦး။   "စက်ရုံတြေ ကိုယ်တိုင်တေကြလည်း အော်ဒၝတေမြရလိုႛ လေဵာ့တာတေရြြိတယ်၊ တခဵိြႛဆို လုံးဝပိတ်လိုက်တာတေရြြိတယ်၊ ဝန်ထမ်းကို လစာပုံမြန် ပေးရမြာဆိုတော့ ဝန်ထမ်းအရေအတြက်ကို လေဵာ့ခဵတာ၊ တခဵိြႛစက်ရုံတေဆြိုရင် မပိတ်ရုံ တမယ်ပေၝ့၊ တပတ်လောက် မလည်ဘူး၊ အော်ဒၝရရင်လာခဲ့ အော်ဒၝမရြိတဲ့အခဵိန်ကဵရင် အလုပ်ရပ်မယ်၊ စက်ရုံပိတ်ထားမယ်၊ တပတ်မြာ တခဵိြႛဆိုရင် ၂ ရက်လောက်၊ ၃ ရက် လောက် နေႛစားဝန်ထမ်းတေဆြိုတော့ စက်ရုံလည်မြ အလုပ်ဆင်းမြ ပိုက်ဆံရတယ် စက်ရုံပိတ်ထားရင် အလုပ်မဆင်းရရင် ပိုက်ဆံမရဘူး။"

လြိင်သာယ္ဘာမိြႛက အထည်ခဵြပ် စက်ရုံအလုပ်သမားတဦး ေူပာသြားတာပၝ။

အာရြိံိုင်ငံတေကြ ရြေႛေူပာင်းအလုပ်သမားတြေ၊ လက်လုပ်လက်စားတေကြိုလည်း ထိခိုက်မြတြေ ရြိနေပၝတယ်။

စကဿာပူ၊ ဟောင်ကောင် စတဲ့ အာရ္ဘြမိြႛဋ္ဌကီးတေကြ စားသောက်ဆိုင် အလုပ်သမားတြေ၊ အိမ်ဖေၞတေစြတဲ့ ထောင်နဲႛခဵီတဲ့ ရြေႛေူပာင်းအလုပ်သမားတေဟြာ ကမ္တာ့ငြေေုကးအကဵပ် အတည်းက သူတိုႛအလုပ်ရြင်တေကြိုပၝ လာရိုက်ခတ်္ဘပီး စီးပြၝးရေးထိခိုက်မြာ၊ ္ဘပီးရင် သူတိုႛတေအြလုပ်လက်မဲ့ူဖစ်သြားမြာကို ပူပန်ုကပၝတယ်။

NGO တခုူဖစ်တဲ့ Migrant Forum in Asia အာရြရြေႛေူပာင်း အလုပ်သမားအဖြဲႛရဲ့ ဒေသဆိုင်ရာ အရာရြိတဦးက အလုပ်လက်မဲ့ အေူမာက်အမဵား ူဖစ်ကုန်မယ်ဆိုရင် အလုပ်သမားတေရြဲ့ မိခငိံိုင်ငံတေလြည်း အခုထက်ပို္ဘပီး ဆင်းရဲမြတြေ ထူေူပာသြားိံိုင် တယ်လိုႛ ေူပာပၝတယ်။

နောက်ထပ် ူင်္ပံနာဋ္ဌကီးတခုကတော့ အာရြိံိုင်ငံတေကြ တရားဝင်လက်မြတ်တေမြရြိတဲ့ ရြေႛေူပာင်းအလုပ်သမားတေကြိင်္စ ူဖစ်ပၝတယ်။ ိံိုင်ငံထဲမြာ စီးပြားရေး ထိခိုက်လာတဲ့ အခဵိန်မြာ အစိုးရတြေ ပထမဆုံး ဆောင်ရြက်မယ့်ကိင်္စက တရားမဝင် အလုပ်သမားတေကြို ူပန်မောင်းထုတ်မယ့်ကိင်္စ ူဖစ်တယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတြေ ကဵဆင်းလာတာနဲႛ တ္ဘပိြင်နက် ဘဂဿလားဒေ့ြရ်၊ အ္ဋိံိယ၊ ထိုင်းနဲႛ တရုတ်အပၝအဝင် ူမန်မာိံိုင်ငံက ထောင်နဲႛခဵီတဲ့ ရြေႛေူပာင်းအလုပ်သမားတေကြို လည်း ထိခိုက်မရြြိလာိံိုင်တယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။

ူမန်မာိံိုင်ငံကနေ ထိုင်းိံိုင်ငံကိုသြား္ဘပီး အလုပ်လုပ်နေသူပေၝင်း သိန်းနဲႛခဵ္ဘီပီးရြိနေတဲ့ အနေအထားမြာ သူတိုႛုကံြတြေႛလာရိံိုင်တယ် ဆိုတာကို ထိုင်း-ူမန်မာနယ်စပ်အေူခစိုက် အလုပ်သမား သြေးစည်းညီညြတ်ရေးအဖြဲႛ BLSO က ဦးသံဒုတ် က အခုလို ေူပာပၝတယ်။

ဦးသံဒုတ်။      "ကမ္တာ့စီးပြားရေး ကဵဆင်းလာမြေုကာင့် မဲဆောက်မြာရြိတဲ့ ကုန်ထုတ်စြမ်းအား ကဵဆင်းတာတော့ သေခဵာတယ်၊ ထိုႛအတူပဲ ကမ္တာ့ငြေေုကးစနစ် ကမောက်ကမ ူဖစ်မြေုကာင့် နောက် ၆ လ တိံြစ်အတြင်းမြာ ဒီရဲႛအကဵိြးဆက်တေကြို ူမန်မာရြေႛေူပာင်း အလုပ်သမားတေကြလည်း ကမ္တာ့အလုပ်သမားထုနဲႛအတူ ုကံြတြေႛခံစားရမယ်ဆိုတာကတော့ ဒၝေူမဋ္ဌကီးလက်ခတ်မလြဲလိုႛ ကဵနော်တိုႛ အဲလိုပဲ သုံးသပ်ပၝတယ်။ ကဵနော်တိုႛ ူမန်မာအလုပ်သမားတေအြနေနဲႛ ဋ္ဌကိတြင်ူပင်ဆင်ထားတယ် ဆိုတဲ့နေရာမြာတော့ တစုံလုံးတကမ္တာလုံးဆိုင်ရာမြာ ူဖစ်နေတဲ့အေူခအနေ ထိုင်းိံိုင်ငံမြာ ုကံြတြေႛလာရတဲ့ အေူခအနေတေကြို အလုပ်သမားထုုကားမြာ ကဵနော်တိုႛက ဗဟုသုတ အသိပညာပေးမြတြေ တိုးပြားလုပ်ရမယ်၊ ဒၝပေမယ့် ဒၝကရြောင်လြဲလိုႛ မရတဲ့ူင်္ပံနာလိုႛ ူမင်နေတော့ အဲလိုူဖစ်လာတယ်ဆိုရင်ပေၝ့ ကဵနော်တိုႛအလုပ်သမားတေအြနေနဲႛ ကိုယ်ရရြိသင့် ရရြိထိုက်တဲ့ အလုပ်သမား အခြင့်အရေးဆိုင်ရာ နစ်နာခဵက်တေကြိုတော့ စုစုစည်းစည်း ညီညီႌြတ်ႌြတ်နဲႛ တောင်းဆိုရမယ်လိုႛ ကဵနော်တိုႛက ူမင်ပၝတယ်။"

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။