စစ္အစိုးရ ဆန္ႛကဵင္ေရး ကဗဵာေဳကာင့္ ဖမ္းထားသူ လူငယ္ႎႀစ္ဦးကို အာမခံပယ္ခဵ

ေနအိမ္ကို အာဏာပိုင္ေတၾ ဝင္ေရာက္ရႀာေဖၾရာမႀာ စစ္အစိုးရ ဆန္ႛကဵင္ေရး ကဗဵာ စာ႟ၾက္ ေတၾႚရႀိလိုႛ ဖမ္းထားတဲ့ NLD လူငယ္၂ဦးရဲ့ အမႁမႀာ အာမခံ ေလ႖ာက္ထားရာမႀာ စက္တင္ဘာ ၂၂ရက္ ဒီကေနႛ ေတာင္ဒဂံု႓မိႂႚနယ္ တရား႟ံုးကေန ပယ္ခဵလိုက္ပၝတယ္။
2008-09-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ႎႀစ္ ၆၀ဴပည့္ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD)၏ ဌာနခဵႂပ္႟ံုးတၾင္ ဇန္နဝၝရီ ၄ရက္ေနႛက ကဵင္းပစဥ္ NLD လူငယ္ အဖၾဲႚဝင္မဵားက လက္ထိပ္ခတ္ ခံရသည့္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵားအသၾင္ လုပ္ေဆာင္ဴပေနပံု မႀတ္တမ္းပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ႎႀစ္ ၆၀ဴပည့္ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD)၏ ဌာနခဵႂပ္႟ံုးတၾင္ ဇန္နဝၝရီ ၄ရက္ေနႛက ကဵင္းပစဥ္ NLD လူငယ္ အဖၾဲႚဝင္မဵားက လက္ထိပ္ခတ္ ခံရသည့္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵားအသၾင္ လုပ္ေဆာင္ဴပေနပံု မႀတ္တမ္းပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဧ႓ပီလ အတၾင္းက ေတာင္ဒဂံု႓မိႂႚနယ္ေန ကိုညီညီမင္းရဲ့ ေနအိမ္ကို အာဏာပိုင္ေတၾက ဧည့္စာရင္းစစ္မယ္ဆို႓ပီး ဝင္ေရာက္ရႀာေဖၾရာမႀာ ကိုတင္ဝင္းေရးသားထားတဲ့ ႎိုင္ငံေရးနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ကဗဵာႎႀစ္ပုဒ္ကို ေတၾႚ႓ပီးေနာက္ ကိုတင္ဝင္းအိမ္ကို ေနာက္ထပ္ ရႀာေဖၾရာမႀာ ဒိုင္ယာရီအတၾင္း ေရးသားထားတဲ့ ကဗဵာမဵားကို ေတၾႚရႀိခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။ သူတိုႛ ႎႀစ္ဦးကို ပထမပို္င္းက ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)နဲႛ ႟ံုးတင္ခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး ေနာက္ပိုင္းမႀာ သက္ေသေတၾကို စစ္ေဆးခဲ့႓ပီးတဲ့ ေနာက္ ပုဒ္မ ၅၀၁ ကို ေဴပာင္းလဲခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေနာက္ထပ္ေဴပာင္းလဲလိုက္တဲ့ ပုဒ္မ ၅၀၁ အသေရဖဵက္မႁဟာ အာမခံေပးလိုႛ ရတဲ့ အမႁဴဖစ္ေပမဲ့ အာမခံမရခဲ့ဘူးလိုႛ အမႁကို လုိက္ပၝေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ NLD လူငယ္ေရႀႚေန ဦးေစာေကဵာ္ေကဵာ္မင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီအမႁနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေရးသားထားတဲ့ ကဗဵာေတၾဟာ အမဵားဴပည္သူ ဖတ္႟ႁဖိုႛ ဴဖန္ႛခဵိတဲ့ ကဗဵာေတၾမဟုတ္ပဲ ကိုယ္ပိုင္သိမ္းထားတဲ့ ကဗဵာေတၾဴဖစ္တာေဳကာင့္ ရာဇဝတ္မႁကဵႃးလၾန္ရာ မေရာက္ဘူးလိုႛပၝ ဥပေဒအသိုင္းအဝိုင္းက ေဴပာဆိုေနဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔