མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུའི་ངོ་སྤྲོད།

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཡོངས་གྲགས་ཡིན་པའི་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་འགའི་དཔེ་མཚོན་དང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་དབང་ཚད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད།
2008-12-24
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་བརྙན་གྱི་སྐུ་ཐང༌།
མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་བརྙན་གྱི་སྐུ་ཐང༌།
རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང༌།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།