ལྷ་ས་ནས་ཁ་བྲལ་བའི་སྒྲུང་གཏམ།

ལྷ་ས་ནས་ཁ་བྲལ་བའི་སྒྲུང་གཏམ་སྟེ། མི་གཤིས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཟེར་བ་དང་གནས་ཚུལ་ཆེ་རུ་བཏང་བ་ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག
2012-12-07
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ལྷན་ཁང་གི་གྱང་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་བཞི་པོའི་འདྲ་པར།
ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ལྷན་ཁང་གི་གྱང་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་བཞི་པོའི་འདྲ་པར།
འོད་ཟེར།
གསར་འགྱུར་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་འོད་ཟེར་གྱི་གླེང་སྟེགས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱིས་སྤེལ་གནང་བའི་ ལྷ་ས་ནས་ཁ་བྲལ་བའི་སྒྲུང་གཏམ་སྟེ། མི་གཤིས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཟེར་བ་དང་གནས་ཚུལ་ཆེ་རུ་བཏང་བ་ ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་དེ། སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།