႟ုိဟင္ဂဵာႎႀင့္ လူႛအခၾင့္အေရးဴပႍနာ

ဴမန္မာႎုိင္ငံက ႟ုိဟင္ဂဵာဴပႍနာဟာ ေဒသတၾင္း ဴပႍနာတရပ္ ဴဖစ္လာ႓ပီး၊ ကမႝာ့ ကုလသမဂၢကပၝ ဝင္ေရာက္ ေဴဖရႀင္းရမဲ့ ဴပႍနာ ဴဖစ္လာေနပၝတယ္။ ဒီလုိအေဴခအေနမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ႟ုိဟင္ဂဵာဴပႍနာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ထင္ရႀားတဲ့ ဴဖစ္ရပ္တခဵိႂႚကုိ ဦးေဇာ္မုိးေကဵာ္က လူႛအခၾင့္အေရး ႟ႁေထာင့္ကေန အပုိင္းလုိက္ ထုတ္ႎုတ္ တင္ဴပသၾားဖုိႛ ရႀိပၝတယ္။
2009-03-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ခိုလံႈေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ မိသားစုတစ္စုကို ေတြ႕ရစဥ္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ခိုလံႈေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ မိသားစုတစ္စုကို ေတြ႕ရစဥ္
Photo: AFP
႟ုိဟင္ဂဵာနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးဴပႍနာ အပုိင္း (၁) မႀာ လၿတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႀယ္ ဦးေကဵာ္မင္း အမႁအေဳကာင္းကုိ ဦးေဇာ္မုိးေကဵာ္က တင္ဴပထားပၝတယ္။

႟ုိဟင္ဂဵာနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးဴပႍနာ အပုိင္း (၁)

႟ုိဟင္ဂဵာနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးဴပႍနာအပိုင္း (၁)။
အသံဖိုင္ယူရန္

႟ုိဟင္ဂဵာနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးဴပႍနာ အပုိင္း (၂) လၿတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႀယ္ ဦးေကဵာ္မင္း အမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တရား႟ုံးရဲ့ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတၾနဲႛ မညီညၾတ္တဲ့အေပၞ ေဝဖန္ ေထာက္ဴပခဵက္ေတၾကုိ တင္ဴပထားပၝတယ္။
႟ုိဟင္ဂဵာနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးဴပႍနာအပိုင္း (၂)။
အသံဖိုင္ယူရန္

႟ုိဟင္ဂဵာနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးဴပႍနာ အပုိင္း (၃)မႀာေတာ့ ႟ုိဟင္ဂဵာေတၾ ႎုိင္ငံတခဵႂိႚမႀာ ပဵံႚႎႀံႛေရာက္ရႀိေနပုံ အေဳကာင္း တင္ဴပထားပၝတယ္။
႟ုိဟင္ဂဵာနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးဴပႍနာအပိုင္း (၃)။
အသံဖိုင္ယူရန္

ရုိဟင္ဂဵာနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးဴပႍနာ အပုိင္း ၄ မႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ႎုိင္ငံသားဆုိင္ရာဥပေဒနဲႛ ႎုိင္ငံသား မဟုတ္သူေတၾအေပၞ တင္းကဵပ္ပိတ္ပင္မႁေတၾအေဳကာင္း တင္ဴပထားပၝတယ္။
႟ုိဟင္ဂဵာနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးဴပႍနာအပိုင္း (၄)။
အသံဖိုင္ယူရန္

အခုေနာက္ဆုံးအပုိင္းေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အေဴခအေနနဲႛ၊ ႟ုိဟင္ဂဵာအေရး အာ႟ုံစူးစုိက္ခံရမႁ နည္းပၝးတဲ့အေဳကာင္းေတၾကုိ တင္ဴပလိုက္ပၝတယ္။
႟ုိဟင္ဂဵာနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးဴပႍနာအပိုင္း (၅)။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔