ផ្ទាំងកម្មវិធី​មេរោគ WannaCry Ransomware ដែលប្រាប់ជនរងគ្រោះ​នូវ​តម្លៃ​ដែលត្រូវបង់ដើម្បី​ទទួលបាន​ឯកសារ​ត្រឡប់មកវិញ។

ពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនកំពុងរងការវាយប្រហារពី​មេរោគ Ransomware

ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​មួយ​ចំនួន​​ដែល​និ​យម​​​ទាញយក​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ​ពី​លើ​អ៊ីនធឺណិត ជា​ពិសេស​តាម​រយៈ​កម្មវិធី Torrent ​​ ដើម្បី​យក​មក​ដំឡើង​លើ​ម៉ាស៊ីន​របស់​ខ្លួន​ បាន​​​ក្លាយ​​ខ្លួន​​ជាជ​ន​​រង​គ្រោះ​បច្ចេកវិទ្យា​។ នា​ពេល​ថ្មីៗ ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​មួយ​ចំនួន​បាន​សរសេរ​នៅ​លើ​ហ្វេសប៊ុក​របស់​ពួក​គេ​ថា ឯកសារ​ទាំង​អស់​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ​របស់​ពួកគេ​ត្រូវ​បា​​ន​មេរោគ​អ៊ីនធឺណិត​ ចាក់សោ​ជាប់ និង​ទាមទារ​ឱ្យ​ពួក​គេ​បង់​ប្រាក់​ក្នុង​ចំនួន​មួយ​ដ៏​ច្រើន​ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ឯកសារ​មក​វិញ។

ព័ត៌មានខ្លី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល