អាហារ​ថ្ងៃ​ត្រង់។ រូបថត​ឆ្នាំ​២០១៥

សារសំខាន់​នៃ​ការ​ថែទាំ​ប្រព័ន្ធ​រំលាយ​អាហារ

វេជ្ជបណ្ឌិត​ជំនាញ​លើក​ឡើង​ថា ការ​បរិភោគ​អាហារ​ទៀងទាត់ ៣ពេល​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ និង​ការ​ជ្រើស​រើស​ប្រភេទ​អាហារ​ត្រឹម​ត្រូវ សម្រាប់​ទទួល​ទាន​ប្រចាំ​ថ្ងៃ នឹង​ជួយ​ច្រើន​ដល់​ប្រព័ន្ធ​រំលាយ​អាហារ ដូច​ជា​ កាត់​បន្ថយ​ជំងឺ​ក្រពះ និង​ពោះវៀន​ជា​ដើម។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល