ដំណាំ​ស្ពៃ​ក្ដោប​របស់​កសិករ​នៅ​ភូមិ​ជ្រាំងបាក់ ឃុំ​ឃ្លាំងមាស ស្រុក​បវេល ខេត្ត​បាត់ដំបង រូប​ថត​ពលរដ្ឋ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១២ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៩។

របៀប​រៀបចំ​ដី​និង​ការ​ដាំ​ដុះ​ដំណាំ​ទៅ​តាម​រដូវ​កាល

អ្នក​ជំនាញ និង​អ្នក​មាន​បទ​ពិសោធន៍​លើ​របរ​កសិកម្ម​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ដើម្បី​ឲ្យ​ការ​ដាំដុះ​ក្នុង​រដូវ​ទាំងពីរ​នេះ ប្រកប​ដោយ​សក្ដានុពល​នោះ កសិករ​ត្រូវ​មាន​ផែនការ​ច្បាស់​លាស់ ​ដូចជា​ការ​រៀបចំ​ដី​ធ្វើ​ដី​ថ្នាល​ដំណាំ បច្ចេកទេស​នៃ​ការ​ដាំដុះ និង​ការ​ជ្រើសរើស​ប្រភេទ​ដំណាំ ដែល​ធន់​នឹង​អាកាសធាតុ​តាម​រដូវ​កាល​នីមួយៗ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល