រូប​តំណាង​មេរោគ ​កូរ៉ូណាវីរុស (Coronavirus) ឬ​ហៅ​ម្យ៉ាង​ទៀត​ថា វីរុស សារស៊ីអូវី-២ (SARS-Cov-2)

អ្នក​ជំនាញ​សុខភាព​ថា ការ​ប្រើ​អង់ទីគ័រ​ប្លាស្មា​របស់​អ្នក​ជា​ពី​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​ នឹង​អាច​មាន​ប្រសិទ្ធភាព

មន្ត្រី​សុខាភិបាល​ថា ការ​ចាក់​បញ្ចូល​អង់ទីគ័រ​ប្លាស្មា (Plasma) របស់​អ្នកជំងឺ​កូវីដ​១៩ ដែល​បាន​ជា​សះស្បើយ នឹង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់ ទៅលើ​អ្នកមាន​ជំងឺ​ធ្ងន់ធ្ងរ ដែល​មាន​ប្រព័ន្ធ​ការពារ​ខ្លួន​ខ្សោយ មិន​អាច​ប្រឆាំង​នឹង​មេរោគ​សារ្យកូវី២ (SARS-CoV2) នៃ​ជំងឺ​កូវីដ​-១៩ នេះ​បាន។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល