វគ្គ​មួយ​នៃ​ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ពិភពលោក (World Cup) ឆ្នាំ ២០១៨។

អ្នក​សិក្សា​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា​ រំឭក​អ្នក​មើល​បាល់​ទាត់​តាម​អ៊ីនធឺណិត​ឲ្យ​​ប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​ការ​ឆ្លង​មេរោគ​ពី​អ៊ីនធឺណិត

ស្រប​ពេល​ដែល​ការប្រកួត​បាល់ទាត់​ពិភពលោក​ ​ឆ្នាំ​២០១៨ ​បាន​ចាប់​ផ្តើម​តាំងពី​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ​ខែ​មិថុនា ​អ្នកប្រើប្រាស់​អ៊ីនធឺណិត​ជាច្រើន​បាន​ស្វះស្វែងរក​វែបសាយ ​ឬ​វិធីសាស្ត្រ​ដែល​អាច​ជួយ​ឱ្យ​ពួកគេ​ទស្សនា​ការប្រកួត​បាល់ទាត់​ពិភពលោក​ដោយ​​ឥត​​គិត​​ថ្លៃ។​

គេហទំព័រ​ទាំងមូល