ေဴမာက္ကိုရီယားသေဘႆာ ဴမန္မာဘက္ ဦးတည္ေန

တားဴမစ္ထားတဲ့ ဒံုးပဵံ ဒၝမႀမဟုတ္ ဆက္စပ္ပစၤည္းေတၾ တင္ေဆာင္လာတယ္လိုႛ သံသယရႀိတဲ့ ေဴမာက္ကိုရီးယား သေဘႆာတစီးဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံဘက္ကို ဦးတည္သၾားေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒီသေဘႆာေနာက္မႀာ အေမရိကန္ေရတပ္ ဖဵက္သေဘႆာ USS John McCain က ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္ေနတယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။
2009-06-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၂ဝဝ၇ ခုႎႀစ္ ေမလ ၂၁ ရက္ေနႛက ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ဴဖင့္ ေဴမာက္ကိုရီးယားသေဘႆာ Kang Nam သီလဝၝဆိပ္ကမ္္းတၾင္ ဆိုက္ကပ္ထားစဥ္။ (Photo: AFP)
၂ဝဝ၇ ခုႎႀစ္ ေမလ ၂၁ ရက္ေနႛက ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ဴဖင့္ ေဴမာက္ကိုရီးယားသေဘႆာ Kang Nam သီလဝၝဆိပ္ကမ္္းတၾင္ ဆိုက္ကပ္ထားစဥ္။ (Photo: AFP)
AFP

ဇၾန္လ ၁၇ ရက္ေနႛက ေဴမာက္ကုိရီးယားႎိုင္ငံ Nampo ဆိပ္ကမ္းကေန ထၾက္ခၾာလာတဲ့ တန္ခဵိန္ ၂ ေထာင္ရႀိတဲ့ Kang Nam သေဘႆာဟာ ကုလသမဂၢ တားဴမစ္ထားတဲ့ စစ္လက္နက္ပစၤည္းေတၾ တင္ေဆာင္လာတယ္လိုႛ အမဵားက ယူဆထား႓ပီး စကႆာပူဘက္ကေန ဴမန္မာႎုိင္ငံဖက္ကို ဦးတည္ခုတ္ေမာင္းလာတယ္လိုႛ ေတာင္ကိုရီးယား YTN ရုပ္ဴမင္သံဳကားသတင္းမႀာ ဒီကေနႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

Kang Nam သေဘႆာဟာ အရင္က စစ္လက္နက္ေရာင္းဝယ္ရာမႀာ ေဴမာက္ကိုရီးယား အသံုးဴပႂေလ့ရႀိခဲ့တဲ့ သေဘႆာ ငၝးစီးထဲက တစီးဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီရဲႛ ႓ပီးခဲ့တဲ့အပတ္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္အရ ဒီသေဘႆာဟာ ပထမဆံုး ေစာင့္ဳကည္ခံရတဲ့ သေဘႆာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူတဦးဴဖစ္တဲ့ ထိုင္းႎုိင္ငံအေဴခစိုက္ သတင္းစာဆရာ Mr. Bertil Lintner က Kang Nam သေဘႆာဟာ သာမန္သေဘႆာမဟုတ္သလို ဴမန္မာႎုိင္ငံကို အရင္တေခၝက္ေရာက္႓ပီးသားလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

Mr. Bertil Lintner။    ။ Kang Nam ဟာ သာမန္ကုန္သေဘႆာမဟုတ္ပၝဘူး။ အရင္က ဴမန္မာႎုိင္ငံကို တေခၝက္ေရာက္ဖူးပၝတယ္။ ဒီတုန္းက ရာသီဥတုဆိုးဝၝးလိုႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံကို လူသားခဵင္းစာနာမႁအရ ဝင္ေရာက္ခိုလႁံတယ္လိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဆိုခဲ့ပၝတယ္။ ၂ဝဝ၇ ခုႎႀစ္ ေမလက ဴမန္မာႎုိင္ငံဴခားေရးရံုးက ေဳကဴငာခဵက္ထုတ္ဴပန္႓ပီး Kang Nam သေဘႆာဟာ ရာသီဥတု ဆိုးဝၝးေနစဥ္ စက္ပဵက္ ရိကၡာဴပတ္လပ္႓ပီး ဴမန္မာေရပိုင္နက္ထဲ ေရာက္လာလိုႛ လူသားခဵင္းစာနာမႁနဲႛ ဆိပ္ကမ္းသစ္ဴဖစ္တဲ့ သီလဝၝမႀာ ဆိပ္ကမ္းအကပ္ခံခဲ့တယ္လုိႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ အခုဒီသေဘႆာမႀာ ဒံုးပဵံပစၤည္းလား ညႃးကလီယားပစၤည္းလား ႎႀစ္ခုစလံုးလားဆိုတာေတာ့ ေဴပာလိုႛ မရပၝဘူး။ ဒၝေပမယ့္ ဒီသေဘႆာဟာ သာမန္သေဘႆာ မဟုတ္တာေတာ့ ေသခဵာပၝတယ္

လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္အရ ေဴမာက္ကိုရီးယားကေန စစ္လက္နက္နဲႛ ညႃးကလီးယားပစၤည္း၊ ဒံုးပဵံနည္းပညာ စတဲ့ ကုန္ပစၤည္း ေလေဳကာင္း၊ ကုန္းေဳကာင္း၊ ေရေဳကာင္း အဝင္အထၾက္ မဴပႂလုပ္ဖိုႛ တားဴမစ္ထားပၝတယ္။

အေမရိကန္အေဴခစိုက္ Fox သတင္းဌာနရဲႛ သတင္းမႀာ ထိပ္တန္း အေမရိကန္စစ္ဖက္ အဆိုအရ ဒီသေဘႆာကို အေမရိကန္ ဖဵက္သေဘႆာက ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ပၝေန႓ပီး စီးနင္းစစ္ေဆးဖိုႛ အမိန္ႛရရင္ စစ္ေဆးဖိုႛ အသင့္အေနထား ရႀိတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ တားဴမစ္စစ္ေဆးမလား၊ ဘယ္အခဵိန္ စစ္ေဆးမလဲ ဆိုတာေတၾကိုေတာ့ အေမရိကန္အရာရႀိေတၾက ေဴပာဆိုတာမရႀိေသးပၝဘူး။

ေဴမာက္ကိုရီးယားအေနနဲႛ ဒီလိုရႀာေဖၾတာကို လက္ခံမႀာ မဟုတ္ပၝဘူး။ ဒီသေဘႆာဟာ ခရီးတေလဵာက္ တရုတ္ကမ္းလၾန္ တေနရာရာမႀာ ဆီဴဖည့္ရဖိုႛ ရႀိေနပၝတယ္။ ဒီလို ဝင္ေရာက္ရပ္နားခဲ့ရင္ ရပ္နားရာ အိမ္ရႀင္ႎိုင္ငံအေနနဲႛ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္အရ သေဘႆာကို ဝင္ေရာက္ရႀာေဖၾဖိုႛ တာဝန္ရႀိတယ္လိုႛ အေမရိကန္အရာရႀိတဦးက ေဴပာပၝတယ္။

အေမရိကန္စစ္ဌာနခဵႂပ္ ပင္တဂၾန္ကေတာ့ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေနတဲ့ ေရတပ္ ဖဵက္သေဘႆာအေနနဲႛ ဳကားဴဖတ္ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးဖိုႛ ရႀိမရႀိ ေဴဖဳကားဖိုႛ ဴငင္းဆိုထားပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာ့ စစ္ေရးႎုိင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦးေဌးေအာင္ကို ကိုေကဵာ္မင္းထၾန္းက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔