ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို လၾတ္႓ငိမ္းခၾင့္အဖၾဲႚ၏ အဴမင့္ဆံုးဆု ခဵီးဴမင့္

ႎိုင္ငံေရးယံုဳကည္ခဵက္ေဳကာင့္ အကဵဥ္းကဵခဲ့သူ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾအနက္ အဓိကရ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပုဂၢိႂလ္အဴဖစ္ ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ၂၀၀၉ ခုႎႀစ္အတၾက္ လူႛအခၾင့္အေရး ယံုဳကည္မႁဆိုင္ရာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ သံအမတ္ဆုကို ခဵီးဴမၟင့္ေဳကာင္း ဴဗိတိန္ႎိုင္ငံ လန္ဒန္႓မိႂႚ အေဴခစိုက္ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာ ခၾင့္အဖၾဲႚ႒ကီး Amnesty International က ဒီကေနႛ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္ တနလႆာေနႛမႀာ ေဳကညာပၝတယ္။
2009-07-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နာမည္ေကဵာ္ အေမရိကန္အႎုပညာရႀင္ ရႀက္ပတ္ဒ္ ဖယ္ရီ (Shepard Fairey) ဂုဏ္ဴပႂ ေရးဆၾဲေသာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ပံုတူ သ႟ုပ္ေဖာ္ပန္းခဵီ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Courtesy of US Campaign for Burma)
နာမည္ေကဵာ္ အေမရိကန္အႎုပညာရႀင္ ရႀက္ပတ္ဒ္ ဖယ္ရီ (Shepard Fairey) ဂုဏ္ဴပႂ ေရးဆၾဲေသာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ပံုတူ သ႟ုပ္ေဖာ္ပန္းခဵီ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Courtesy of US Campaign for Burma)
(Courtesy of US Campaign for Burma)

ဒီကေနႛည အိုင္ယာလန္ႎုိင္ငံ ဒပ္ဘလင္႓မိႂႚမႀာ ကဵင္းပမဲ့ ကမၲာေကဵာ္ U2 ေတးဂီတအဖၾဲႚရဲ့ ဥေရာပ ဂီတခရီးစဥ္နိဂံုးမႀာ AI အဖၾဲႚ႒ကီးနဲႛ U2 အဖၾဲႚသားေတၾက ဒီဆု ခဵီးဴမၟင့္ေဳကာင္း ပူးတၾဲ ေဳကညာမယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

AI အဖၾဲႚ အ႒ကီးအကဲ Ms. Irene KŒan က ဒီကေနႛမႀာ ဒီဆုခဵီးဴမင့္ေဳကာင္း ေဳကညာတာဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရတဲ့ အႎႀစ္ ၂၀ ေဴမာက္ လအခဵိန္ ဴဖစ္တာေရာ၊ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားအဴဖစ္ အဖၾဲႚ႒ကီးက သတ္မႀတ္ခဲ့တဲ့ အႎႀစ္ ၂၀ ေဴမာက္ ကာလဴဖစ္တာကိုေရာ ခဵိန္ကိုက္႓ပီး ခဵီးဴမင့္တာပၝလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

AI အဖၾဲႚ အေရႀႚေတာင္အာရႀဆိုင္ရာ ဒုတိယ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး Mr. Ben Zawacki က RFA ကို ခုလို ေဴပာဳကားပၝတယ္။ ဒီႎႀစ္အတၾက္ လူႛအခၾင့္အေရး ယံုဳကည္မႁဆိုင္ရာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ သံအမတ္႒ကီးဆုဆိုတာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကလၾဲရင္ ဘယ္သူနဲႛမႀ မထုိက္ပၝဘူး။ အခု သူဟာ တရား႟ံုးမႀာ အမႁရင္ဆိုင္ေနရပၝတယ္။ ဒီအမႁရဲ့ အေဴခအေနနဲႛ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ဟာ သူႛအတၾက္တင္မကပဲ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အတၾက္ပၝ ဘယ္လမ္းစဥ္ ဘယ္လမ္းေဳကာင္းနဲႛ ေရႀႚခရီးဆက္မလဲ ဆိုတာကို အဆံုးအဴဖတ္ေပးမဲ့ လမ္းဆံုလမ္းခၾကို ေရာက္ေနခဵိန္ပၝပဲ လိုႛ Mr. Zawacki က ေဴပာသၾားပၝတယ္။

AI အဖၾဲႚ႒ကီးရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ယံုဳကည္မႁဆိုင္ရာ သံအမတ္႒ကီးဆုကို ႎႀစ္စဥ္ ဂုဏ္ဴပႂ ခဵီးဴမၟင့္လာခဲ့ရာမႀာ ဒီႎႀစ္ဟာ ၈ ႎႀစ္ေဴမာက္ဴဖစ္႓ပီး အရင္က ေတာင္အာဖရိက သမတေဟာင္း Mr. Nelson Mandela ၊ ခဵက္သမတေဟာင္း Mr. Vaclav Havel နဲႛ U2 အဖၾဲႚ တိုႛကိုလည္း ဒီဆုခဵီးဴမင့္ခဲ့ဖူးပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ လူကိုယ္တိုင္ မတက္ေရာက္ႎုိင္ပဲ အကဵဥ္းကဵေနသူ ေခၝင္းေဆာင္တဦးကို ဒီဆု ဂုဏ္ဴပႂတာဟာ ဒီႎႀစ္ ပထမဆံုးလိုႛ AI က ေဴပာပၝတယ္။

ဒီဆုနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး AI အဖၾဲႚ႒ကီးက အေရႀႚေတာင္အာရႀဆိုင္ရာ ဒုတိယ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ ေဴပာခၾင့္ရသူ Mr. Benjamin Zawacki ကို RFA မႀ ကိုေကဵာ္မင္းထၾန္းက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔