အာဆီယံ စၾမ္းအင္ဝန္႒ကီးမဵား မႎၩေလးမႀာ အစည္းအေဝးကဵင္းပ

စၾမ္းအင္ကၸမႀာ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ တ႟ုတ္၊ ဂဵပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား ေဆၾးေႎၾးဖက္ ၃ ႎိုင္ငံပၝဝင္တဲ့ အာဆီယံ စၾမ္းအင္ဆိုင္ရာ အရာရႀိ႒ကီးေတၾရဲ့ အစည္းအေဝးကို ဒီကေနႛ ဇူလိုင္ ၂၈ရက္ အဂႆၝေနႛညေနက မႎၩေလး႓မိႂႚမႀာ ကဵင္းပတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2009-07-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ လ႖ပ္စစ္ ဂဵင္နေရတာကို စက္ႎိႁးေနေသာ ကေလးတဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာ တဴပည္လံုး လ႖ပ္စစ္ဓာတ္အား အ႒ကီးအကဵယ္ လိုအပ္ေနေသာ္လည္း ထၾက္သမ႖ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚကို အဴခားႎိုင္ငံမဵားသိုႛ ေရာင္းခဵေနဴခင္းမႀာ ဴပည္သူလူထု မေကဵနပ္စရာ အခဵက္တခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ လ႖ပ္စစ္ ဂဵင္နေရတာကို စက္ႎိႁးေနေသာ ကေလးတဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာ တဴပည္လံုး လ႖ပ္စစ္ဓာတ္အား အ႒ကီးအကဵယ္ လိုအပ္ေနေသာ္လည္း ထၾက္သမ႖ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚကို အဴခားႎိုင္ငံမဵားသိုႛ ေရာင္းခဵေနဴခင္းမႀာ ဴပည္သူလူထု မေကဵနပ္စရာ အခဵက္တခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေဆၾးေႎၾးဖက္ ၃ ႎုိင္ငံနဲႛ စၾမ္းအင္ဆိ္ုင္ရာ အဆင့္ဴမင့္အရာရႀိမဵားအစည္းအေဝး (SOME +3) အ႓ပီး မနက္ဴဖန္မႀာ အာဆီယံ စၾမ္းအင္ဝန္႒ကီးေတၾနဲႛ ေဆၾးေႎၾးဖက္ႎိုင္ငံ ၃ ခုက ဝန္႒ကီးေတၾရဲ့ အစည္းအေဝး ဆက္မယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီအစည္းေဝးေတၾမႀာ အာဆီယံနဲႛ ေဒသတၾင္း စၾမ္းအင္ လိုအပ္ခဵက္ ႒ကီးမားလာတာနဲႛ အမ႖ ေရနံနဲႛ သဘာဝ ဓာတ္ေငၾႚ သိုေလႀာင္ေရးစနစ္တခု ထူေထာင္ထားေရး ကိစၤကို အဓိကထား ေဆၾးေႎၾးမယ္လိုႛ သတင္းေတၾမႀာ ပၝရႀိပၝတယ္။

ဒီအစည္းေဝးေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ ေဒသတၾင္း စၾမ္းအင္ကၸမႀာ အေရးပၝတဲ့ ေနရာမႀာ ပၝဝင္လာတယ္လိုႛ အမဵားက သံုးသပ္ဳကပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ စစ္အစိုးရအုပ္ခဵႂပ္တဲ့ ႎုိင္ငံမႀာ ရင္းႎႀီးဴမႂပ္ႎႀံမႁ တိုးလာတာဟာ ဴပည္သူအကဵိႂးထက္ အာဏာရႀင္အစိုးရသာ အကဵိႂးပိုရႀိေစမယ္လိုႛ ဴမန္မာ့စၾမ္းအင္ေရးရာ လႁပ္ရႀားမႁအဖၾဲႚတခုဴဖစ္တဲ့ ေ႟ၿသဘာဝဓာတ္ေငၾႚ လႁပ္ရႀားမႁက ကိုဝင္းေအာင္က ေဴပာပၝတယ္။

ကိုဝင္းေအာင္။           ။ “အခုလုပ္ေနတဲ့ အာဆီယံ စၾမ္းအင္ဝန္႒ကီးေတၾရဲ့ အစည္းအေဝးဟာ ဆိုရင္ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဒီ ေလာေလာဆယ္အားဴဖင့္ ေဒသတၾင္းမႀာ ရႀိတဲ့ ႎိုင္ငံေတၾရဲ့ စၾမ္းအင္ လိုအပ္ခဵက္ေတၾအေပၞမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေနနဲႛ ဘယ္ေလာက္အထိ ဴဖည့္စၾက္ႎိုင္မလဲ၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ရႀိတဲ့ သယံဇာတေတၾ၊ စၾမ္းအင္ အရင္းအဴမစ္ေတၾကို ဘယ္လို အဴမတ္ထုတ္ အသံုးခဵမလဲ ဆိုတဲ့ အေနအထားတခုအေပၞမႀာ သူတိုႛအေနနဲႛ လာေရာက္ စည္းေဝးတာပဲ၊ ေနာ္။ ဆိုေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေဒသခံေတၾ အေနနဲႛလည္း လ႖ပ္စစ္ဓာတ္အား မရႀိတဲ့ ေဒသတခုမႀာ ဆက္လက္႓ပီး က႗န္ေတာ္တိုႛ အေမႀာင္ထုမႀာ ေနထိုင္သၾားရမဲ့ သေဘာမဵိႂးေပၝ့။”

ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ ေရနံနဲႛ သဘာဝဓာတ္ေငၾ စၾမ္းအင္ဆိုင္ရာကၸမႀာ အိမ္နီးခဵင္း တ႟ုတ္၊ ထိုင္းႎုိင္ငံေတၾသာမက ဂဵပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ မေလးရႀား၊ စင္ကာပူနဲႛ အင္ဒိုနီးရႀားႎုိင္ငံေတၾဆီက ရင္းႎႀီးဴမႂပ္ႎႀံႛမႁေတၾပၝ ရရႀိထားတဲ့ ႎုိင္ငံဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအစည္းေဝးေတၾကေန အာဆီယံ တႎိုင္ငံခဵင္းစီမႀာ ေရနံနဲႛ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ အရန္သိုေလႀာင္ထားေရး ပမာဏ အတိုင္းအတာကို စီမံခဵက္ေရးဆၾဲဖိုႛ ေဆၾးေႎၾးတာေတၾ ဴဖစ္လာမယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အေဴခအေနနဲႛ အလားလာေတၾအေဳကာင္း ဴမန္မာစၾမ္းအင္ဆိုင္ရာ ေလ့လာ လႁပ္ရႀားသူေတၾ ဴဖစ္တဲ့ ဴမန္မာ့စၾမ္းအင္ေရးရာ လႁပ္ရႀားမႁအဖၾဲႚတခု ဴဖစ္တဲ့ ေ႟ၿသဘာဝဓာတ္ေငၾႚ လႁပ္ရႀားမႁက ကိုဝင္းေအာင္နဲႛ တိုင္းရင္းသားလူမဵိႂးမဵား ဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္ေရး ဆံုရပ္အဖၾဲႚက ကိုစိုင္းခူးဆန္တိုႛကို RFA မႀ ကိုေကဵာ္မင္းထၾန္းက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔