ခဵင္းဴပည္နယ္ အငတ္ေဘးကူညီေရး ဂီတေဖဵာ္ေဴဖပဲၾကဵင္းပ

လၾန္ခဲ့တဲ့ႎႀစ္အနည္းငယ္ကစလိုႛ ခဵင္းဴပည္နယ္ ေဒသတခဵိႂႚမႀာ ရိကၡာရႀားပၝး႓ပီး အငတ္ေဘး ကဵေရာက္ေနပၝတယ္။
2009-07-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ညၟဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁ၊ ငတ္မၾတ္ေခၝင္းပၝးမႁ၊ ေရာဂၝဘယ ကပ္ဆိုးမဵားေဳကာင့္ အိႎၬိယႎိုင္ငံ၊ နယူးေဒလီ႓မိႂႚသိုႛ ထၾက္ေဴပးေရာက္ရႀိလာေသာ ခဵင္း ဒုကၡသည္ မိသားစု တခုကို ၂၀၀၉ခုႎႀစ္ ဇၾန္လ ၂၅ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ညၟဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁ၊ ငတ္မၾတ္ေခၝင္းပၝးမႁ၊ ေရာဂၝဘယ ကပ္ဆိုးမဵားေဳကာင့္ အိႎၬိယႎိုင္ငံ၊ နယူးေဒလီ႓မိႂႚသိုႛ ထၾက္ေဴပးေရာက္ရႀိလာေသာ ခဵင္း ဒုကၡသည္ မိသားစု တခုကို ၂၀၀၉ခုႎႀစ္ ဇၾန္လ ၂၅ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဴပည္ပေရာက္ ခဵင္းတိုင္းရင္းသားေတၾရဲ့ အကူအညီေတၾ ရေအာင္ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းက ခဵင္းအဆိုေတာ္တခဵိႂႚဟာ ေနာ္ေဝးႎိုင္ငံ အပၝအဝင္ ဥေရာပႎိုင္ငံတခဵိႂႚကို လာေရာက္႓ပီး ရန္ပံုေငၾရႀာ ဂီတေဖဵာ္ေဴဖပဲၾေတၾ ကဵင္းပေနပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုညိႂက သတင္း ေပးပိုႛထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔