ကရင္ႎႀစ္သစ္ကူးပၾဲေတာ္ကို တကၠဆက္ဴပည္နယ္မႀာ စုေပၝင္း ကဵင္းပ

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု တကၠဆက္ဴပည္နယ္ေရာက္ ကရင္တုိင္းရင္းသားေတၾ စုေဝး႓ပီး၊ ကရင္ႎႀစ္သစ္ကူးပဲၾေတာ္ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ရက္ မေနႛက ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။ တကၠဆက္ဴပည္နယ္ Amarillo ႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့၊ အာရႀတုိက္သားေတၾစုေဝးရာ ဗုဒၭဘာသာ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္း တခုမႀာ ၂၈ ရက္ေနႛ မနက္ ၉ နာရီေလာက္မႀာ စတင္ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။
2008-12-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
UNHCR အစီအစဥ္ျဖင့္ ထိုင္ႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းတခုမွ အေမရိကႏိုင္ငံသို႔ ေျပာင္းေရြ႕အေျခခ်မည့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမိသားစုမ်ား ေလယာဥ္ကြင္းသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ဘတ္စ္ကား ေစာင့္ဆိုင္းေနပံု
UNHCR အစီအစဥ္ျဖင့္ ထိုင္ႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းတခုမွ အေမရိကႏိုင္ငံသို႔ ေျပာင္းေရြ႕အေျခခ်မည့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမိသားစုမ်ား ေလယာဥ္ကြင္းသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ဘတ္စ္ကား ေစာင့္ဆိုင္းေနပံု
(Photo: AFP)

ကရင္ဒုံးယိမ္းအက၊ ကရင္သီခဵင္း၊ သီဆုိကခုန္ဳကသလုိ၊ ကရင္ႎႀစ္သစ္ကူးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဆၾေႎၾး ေဟာေဴပာတာေတၾလည္း ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒဲလက္စ္၊ ေကာ္လုိရာဒုိ၊ အုိးကလားဟုိးမား၊ ဒုိဘတ္စတဲ့ ႓မိႂေတၾမႀာ ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ကရင္တုိင္းရင္းသားေတၾလည္း လာေရာက္ခဲ့႒က႓ပီး စုစုေပၝင္း လူ ၄၀၀ ေလာက္ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လုိႛ ဒီပဲၾမႀာပၝဝင္ဆင္ႎဲၿခဲ့တဲ့ ကုိဝဲလက္စ္က ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ဒီကရင္ႎႀစ္သစ္ကူးပဲၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ကုိဝဲလက္စ္က အခုလုိ ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

ကုိဝဲလက္စ္။    ။ “ ႎႀစ္သစ္ကူးဆိုတာကေတာ့ အမဵိႂးသားႎႀစ္သစ္ကူးဆိုေတာ့ ဘယ္လိုေဴပာမလဲ၊ ကိုယ့္အမဵိႂးသား ဒီ ရာဇဝင္ေပၝ့ေနာ္၊ ေနာက္ ကိုယ့္အမဵိႂးသား ထံုးစံဓေလ့ေတၾကိုေပၝ့ေနာ္ အဲဒၝ မေပဵာက္မပဵက္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းတဲ့အေနနဲႛ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ေနာင္လာ ေနာက္သားေတၾကလည္း ကရင္အမဵိႂးသားနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ေပၝ့ေနာ္၊ ဒီအတိတ္က ရာဇဝင္ေတၾရႀိဖိုႛ၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့လည္း ဒီ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ကေပၝ့ေနာ္၊ မဵိႂးႎၾယ္စုမေ႟ၾးေပၝ့ေနာ္၊ ကရင္အမဵိႂးသားဆိုရင္ ဥပမာ စေကာကရင္ရႀိတယ္၊ ပိုးကရင္ရႀိတယ္၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ဗုဒၭဘာသာလည္း ရႀိတယ္၊ ခရစ္ယာန္လည္း ရႀိတယ္၊ ဟို မိ႟ိုးဖလာ အဲဒၝလည္း ရႀိတာေပၝ့။ အကုန္လံုး တညီတႌၾတ္တည္းေပၝ့ေလ၊ စုေပၝင္း႓ပီးေတာ့ ကိုယ့္အမဵိႂးသား ဒီ႟ိုးရာဓေလ့ အစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရႀာက္တဲ့ အေနနဲႛေပၝ့ေနာ္၊ စည္းလံုးညီႌၾတ္စၾာ ပၝဝင္ဆင္ႎၿဲဳကတာေပၝ့။ ”

ကရင္ႎႀစ္သစ္ကူးပဲၾကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေနႛမႀာ ကဵင္းပဴပႂလုပ္ေလ့ရႀိ ေပမဲ့လည္း၊ အားလုံးလာေရာက္ႎုိင္မဲ့ သင့္ေတာ္တဲ့ရက္ကုိ ေ႟ၾးခဵယ္ကဵင္းပဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ကရင္ႎႀစ္သစ္ကူးပဲၾေတာ္ကို ႓ပီးတဲ့ ၂၇ ရက္ေနႛကလည္း ေဴမာက္ကာ႟ုိလုိင္းနား ဴပည္နယ္၊ နယူးဘန္း New Bern ႓မိႂႚမႀာ ကရင္တုိင္းရင္းသားေတၾ စုေဝး ကဵင္းပခဲ့ပၝေသးတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ စစ္အစိုးရက ဖိႎႀိပ္တုိက္ခုိက္မႁေတၾေဳကာင့္ ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္ကုိ ဒုကၡသည္အဴဖစ္ ေရာက္ရႀိလာတဲ့ ကရင္တုိင္းရင္းသားေတၾကုိ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုကေန လာေရာက္ အေဴခခဵေနထုိင္ဖုိႛ စီစဥ္ေပးတဲ့အတၾက္ အခုအခၝ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုမႀာ ေထာင္ေပၝင္းမဵားစၾာေသာ ကရင္တုိင္းသားေတၾ ေဴပာင္းေ႟ၿႚ အေဴခခဵေနထုိင္လဵက္ ရႀိဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔