ကိုးဦးေဴမာက္ ဝက္တုပ္ေကၾး ကူးစက္သူ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာေတၾႚရႀိ

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ A-H1N1 အမဵိႂးအစား ဝက္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ကူးစက္ဴဖစ္ပၾားေနသူ ၉ ဦး ရႀိသၾား႓ပီလုိႛ ကဵန္းမာေရးဝန္႒ကီးဌာန အရာရႀိေတၾက RFA ကုိ ဒီကေနႛ ဇူလိုင္ ၂၈ရက္မႀာ အတည္ဴပႂ ေဴပာဳကားပၝတယ္။
2009-07-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာဴပည္တၾင္ ဝက္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ဴဖစ္ပၾားေသာ သတင္း ထၾက္ေပၞလာ႓ပီးေနာက္ ဇၾန္လ ၃၀ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚ၊ ဒဂံု႓မိႂႚနယ္ရႀိ ေကဵာင္းတခုတၾင္ ႎႀာေခၝင္းစည္း အကာအကၾယ္ တပ္ဆင္ထားေသာ ေကဵာင္းသားႎႀင့္ မိဘအခဵိႂႚကို ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာဴပည္တၾင္ ဝက္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ဴဖစ္ပၾားေသာ သတင္း ထၾက္ေပၞလာ႓ပီးေနာက္ ဇၾန္လ ၃၀ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚ၊ ဒဂံု႓မိႂႚနယ္ရႀိ ေကဵာင္းတခုတၾင္ ႎႀာေခၝင္းစည္း အကာအကၾယ္ တပ္ဆင္ထားေသာ ေကဵာင္းသားႎႀင့္ မိဘအခဵိႂႚကို ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေနာက္ဆံုး ေရာဂၝ ဴဖစ္ပၾားေနသူ ၂ ဦးဟာ အိႎၬိယနဲႛ မေလးရႀားႎုိင္ငံေတၾကေန ေလေဳကာင္း ခရီးနဲႛ ဴပန္လည ္ေရာက္ရႀိ လာသူေတၾ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ကဵန္းမာေရးဝန္႒ကီးဌာန ဒုတိယ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးခဵႂပ္ ေဒၝက္တာ ေစာလၾင္က ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၝက္တာ ေစာလၾင္။    ။ “အားလံုး ၉ ေယာက္ပၝ။ သူတိုႛ ဒီ ခရီးက ဴပန္လာ႓ပီးေတာ့ေပၝ့၊ တေယာက္ကေတာ့ အိႎၬိယမႀာ တလေန႓ပီးေတာ့ ဴပန္လာခဲ့တဲ့ ဟာပၝခင္ဗဵ။ ေနာက္တေယာက္ကေတာ့ မေလးရႀားက ဴပန္လာတာပၝခင္ဗဵ။ ေလေဳကာင္းနဲႛ ပၝပဲခင္ဗဵာ။”

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ေရာဂၝဴဖစ္ပၾားသူ ၉ ဦးထဲက ၃ ဦး ေဆး႟ံုက ဆင္းသၾား႓ပီဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ကဵန္လူနာ ၆ ဦး ကုိေတာ့ အထူးဳကပ္မတ္ ကုသေပးေန႓ပီး၊ သူတုိႛရဲ့အေဴခအေန အထူးေကာင္းမၾန္ေဳကာင္း ေဒၝက္တာ ေစာလၾင္က ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝ့ဴပင္ ေရာဂၝကူူးစက္ခံထားသူနဲႛ ထိေတၾႚမိသူေတၾ၊ လူနာရဲ့ မိသားစုေတၾကုိလည္း ေရာဂၝကူးစက္ခံရမႁရႀိ၊ မရႀိ ေစာင့္ဳကပ္ေလ့လာမႁေတၾ လုပ္ေနတယ္လုိႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ပထမဆံုး ဝက္တုပ္ေကၾး ကူးစက္ခံထားရတဲ့ လူနာအဴဖစ္ စင္ကာပူႎုိင္ငံက ေလေဳကာင္းခရီးနဲႛ ဴပန္လည္ေရာက္ရႀိလာခဲ့တဲ့ အသက္ ၁၃ႎႀစ္အ႟ၾယ္ မိန္းကေလးငယ္တဦးမႀာ ေရာဂၝပုိး ေတၾႚရႀိရေဳကာင္း ဇၾန္လ ၂၇ ရက္ေနႛက ေဖာ္ထုတ္ႎုိင္ခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာအာဏာပုိင္ေတၾအေနနဲႛ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဧ႓ပီလက စလုိႛ ေလဆိပ္၊ သေဘႆာဆိပ္နဲႛ နယ္စပ္ဝင္ေပၝက္ေတၾကေန ဴပန္လာသူ ၂ သန္းေလာက္ကုိ ေရာဂၝစစ္ေဆးမႁေတၾ ဴပႂလုပ္ခဲ့႓ပီး၊ ေလာေလာဆယ္အထိေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္းမႀာ လူထုဳကား ေရာဂၝကူးစက္ ပဵံႚႎႀံႛမရႀိေသးဘူးလုိႛ ကဵန္းမာေရးအရာရႀိေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဝက္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ လက္ရႀိဴဖစ္ပၾားမႁ အေဴခအေနေတၾ၊ ဆက္လက္ဴဖစ္ပၾားႎုိင္တဲ့ အလားအလာေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ကဵန္းမာေရးဝန္႒ကီးဌာန ဒုတိယ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးခဵႂပ္ ေဒၝက္တာ ေစာလၾင္ကုိ RFA မႀ ကုိေကဵာ္ေကဵာ္ေအာင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔