ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဇူလိုင္ ၃၁ရက္ေနႛမႀာ အ႓ပီးသတ္ စီရင္ခဵက္ခဵမည္

ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အမႁကို ဒီကေနႛ ဇူလိုင္ ၂၈ရက္ မနက္ပိုင္းက အင္းစိန္ေထာင္တၾင္း အထူးတရား႟ံုးမႀာ ဆက္လက္စစ္ေဆးခဲ့႓ပီး ဇူလိုင္ ၃၁ရက္ လာမဲ့ ေသာဳကာေနႛမႀာ အ႓ပီးသတ္ စီရင္ခဵက္ခဵမႀတ္မႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2009-07-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဂဵပန္ႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားမဵား ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ တိုကဵိႂ႓မိႂႚရႀိ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သံ႟ံုး ေရႀႚတၾင္ ၂၀၀၉ ေမလ ၂၆ရက္ေနႛက ေ႔ကးေဳကာ္ ဆႎၬဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဂဵပန္ႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားမဵား ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ တိုကဵိႂ႓မိႂႚရႀိ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သံ႟ံုး ေရႀႚတၾင္ ၂၀၀၉ ေမလ ၂၆ရက္ေနႛက ေ႔ကးေဳကာ္ ဆႎၬဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အေဳကာင္းဴပန္တာက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဖမ္းဆီးထားတာ မဟုတ္ဖူး။ သူႛရဲ့ လံုဴခံႂေရးအတၾက္ ေခတၨ ေခၞေဆာင္ထားတာလိုႛ အဲဒီလို ေဴဖထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒၝဟာ ဒီအမႁအတၾက္ အေရး႒ကီးပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေရႀႚေနေတၾက အမႁအတၾက္ ဒီကေနႛ ေနာက္ဆံုး ခုခံေခဵပ ေလ႖ာက္လဲခဲ့ရာမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ခဵထားတဲ့အေပၞ စစ္အစိုးရက ကုလသမဂၢကို အေဳကာင္းဴပ ေဴပာဆိုထားတဲ့ အခဵက္တခဵက္ကို အဓိက ေထာက္ဴပခဲ့တယ္လိုႛ အကဵႂိးေဆာင္ ေရႀႚေန ဦးဥာဏ္ဝင္းက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဉာဏ္ဝင္း။    ။ “ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အတၾက္ က႗န္ေတာ္က ဴပန္လည္ ရႀင္းလင္းတဲ့ ေလ႖ာက္လဲခဵက္ ေပးတာေပၝ့။ က႗န္ေတာ္တိုႛ တင္ထားခဲ့တဲ့ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာနက UN Working Group For Arbitrary Detention အဲဒီမႀာ အေဳကာင္းဴပန္တဲ့ ကိစၤ။ အေဳကာင္းဴပန္တာက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဖမ္းဆီးထားတာ မဟုတ္ဖူး။ သူႛရဲ့ လံုဴခံႂေရးအတၾက္ ေခတၨ ေခၞေဆာင္ထားတာလိုႛ အဲဒီလို ေဴဖထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒၝဟာ ဒီအမႁအတၾက္ အေရး႒ကီးပၝတယ္။ ႎိုင္ငံဴခားေရး႟ံုးကို သက္ဆိုင္တဲ့ ဝန္ထမ္း ေခၞယူ႓ပီးေတာ့ သက္ေသခံခဵက္ ယူေပးပၝလိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ႟ံုးကို ေလ႖ာက္တယ္။ အဲ ဒီေလ႖ာက္လၿာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ဒီေနႛ ႎႀစ္ဖက္ အနည္းအကဵဥ္းေပၝ့ေလ၊ ေလ႖ာက္လဲခဵက္ ေပးခိုင္း႓ပီးေတာ့ တရား႟ံုးက ဒၝဟာ အေရး႒ကီးတဲ့ကိစၤ မဟုတ္ဖူး၊ ဒၝေဳကာင့္ ပယ္တယ္ဆို႓ပီး က႗န္ေတာ္တိုႛကို ပယ္လိုက္ပၝတယ္။ ပယ္႓ပီးတဲ့အခၝကဵေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ပၝဝင္တဲ့ ဒီေလးေယာက္ အမႁကို လာမဲ့ ေသာဳကာေနႛ ၃၁ရက္ ၇လ မနက္ ၁၀နာရီကို စီရင္ခဵက္ ခဵမယ္လိုႛ ရက္ခဵိန္းေပးလိုက္ပၝတယ္။”

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛအတူ ဖမ္းဆီးစဲၾခဵက္တင္ခံရတဲ့ ေဒၞခင္ခင္ဝင္းတိုႛ သားအမိႎႀစ္ဦးအတၾက္ ေရႀႚေန ဦးလႀမဵႂိးဴမင့္က ေနာက္ဆံုးေလ႖ာက္လဲခဵက္ ေပးခဲ့ပၝတယ္။ အလားတူပဲ အေမရိကန္ႎိုင္ငံသား John Yettaw အေပၞ အစိုးရဘက္က စၾပ္စဲၾထားတဲ့အမႁေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေရႀႚေနဦးခင္ေမာင္ဦးက အ႓ပီးသတ္ ေလ႖ာက္လဲခဵက္ ေပးပၝတယ္။

ဇူလိုင္ ၂၈ရက္ ဒီကေနႛ ႟ံုးခဵိန္းကို ႎိုင္ငံဴခားသံတမန္အခဵႂိႛ လာေရာက္ နားေထာင္ခဲ့ဳကရာမႀာ အေမရိကန္၊ ဂဵပန္နဲႛ စင္ကာပူႎိုင္ငံက သံတမန္ေတၾ ပၝဝင္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔