စစ္ေတၾ႓မိႂႚ လ႖ပ္စစ္မီးရရႀိေရး အမဵိႂးသမီး ၅၀၀ ေကဵာ္ ဆႎၬဴပ

ရခိုင္ဴပည္နယ္ စစ္ေတၾ႓မိႂႚက အမဵိႂးသမီး ၅၀၀ ေကဵာ္ေလာက္ဟာ ဧ႓ပီလ ၂၁ရက္ေနႛ ညပိုင္းမႀာ လ႖ပ္စစ္မီးရရႀိေရး အတၾက္ဆို႓ပီး ရပ္ကၾက္တၾင္းလႀည့္လည္ ဆႎၬဴပတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁ ဴပႂလုပ္ခဲ့တယ္လိုႛ RFA က စံုစမ္း သိရႀိရပၝတယ္။
2010-04-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ထိန္ညီးေနေသာ ေနျပည္ေတာ္ျမိဳ႕သစ္ကို ၂၀၀၈ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ေတြ႕ျမင္ရပံု ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ၾကီးႏွင့္တကြ အျခားျမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးပံုမွန္ မရရိွပါ။ (Photo: AFP)
လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ထိန္ညီးေနေသာ ေနျပည္ေတာ္ျမိဳ႕သစ္ကို ၂၀၀၈ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ေတြ႕ျမင္ရပံု ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ၾကီးႏွင့္တကြ အျခားျမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးပံုမွန္ မရရိွပါ။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ခုလိုအိမ္ရႀင္မေတၾရဲ့ ဆႎၬဴပမႁ ဴဖစ္ပၾားခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဒသခံတဦးက အခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

“ဒီလ ၂၁ရက္ေနႛ ညရႀစ္နာခၾဲမႀာ စစ္ေတၾ႓မိႂႚ ကန္တန္းရပ္ကၾက္က အမဵိႂးသမီး ငၝးရာေဴခာက္ရာေလာက္က ညအခဵိန္မႀာ သူတိုႛ မီးမရတာ ေလးလေလာက္ ရႀိ႓ပီဴဖစ္တဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ လ႖ပ္စစ္မီးရရႀိ ေရးအတၾက္ ကုန္တန္းရပ္ကၾက္တၾင္းမႀာ ရႀိတဲ့ လမ္းေတၾေပၞမႀာ ေလ႖ာက္႓ပီးေတာ့ လႀည့္လည္႓ပီးေတာ့ ေအာ္ဟစ္ဆႎၬဴပတယ္။ တဴခားေနရာေတၾေတာ့ မသၾားဘူးခင္ဗဵ။ ဆယ္နာရီဝန္းကဵင္ေလာက္မႀာ သူတိုႛ ႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္းနဲႛ ဴပန္သၾားတယ္ခင္ဗဵ။”

စစ္ေတၾ႓မိႂႚအပၝအဝင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ တႎိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲႛ အမႀတ္ ၂ လ႖ပ္စစ္ စၾမ္းအားဝန္႒ကီးဌာန အမိန္ႛနဲႛ အခုႎႀစ္ မတ္လကုန္ပိုင္းကစလိုႛ လ႖ပ္စစ္မီတာ ေစာင့္ေရႀာက္ခေတၾ တိုးဴမၟင့္ေကာက္ခံခဲ့ေပမဲ့ အခုခဵိန္ထိ စစ္ေတၾ႓မိႂႚမႀာ လ႖ပ္စစ္မီး မရတဲ့အတၾက္ ေဒသခံ အိမ္ရႀင္မေတၾ မေကဵမနပ္ဴဖစ္႓ပီး အခုလို ဆႎၬဴပခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အခုလို အမဵိႂးသမီးအိမ္ရႀင္မေတၾ ဆႎၬဴပအ႓ပီး ေနာက္တရက္မႀာ ေဒသအာဏာပိုင္ေတၾက လံု႓ခံႂေရးေတၾ တင္းတင္းကဵပ္ကဵပ္ ခဵထားတဲ့ အေဴခအေနကိုလည္း ေစာေစာက ေဒသခံကပဲ ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

“အဲဒီေနႛညက ဆႎၬဴပခဲ့တဲ့ အမဵိႂးသမီးေတၾကို တစံုတရာ အေရးယူဴခင္း မရႀိခဲ့ဘူး၊ ဒၝေပမဲ့ မေနႛက ႎႀစ္ဆယ့္ႎႀစ္ရက္ေနႛကဵေတာ့ စခန္းမႀႃးအပၝအဝင္ ရဲတပ္ဖၾဲႚဝင္ေတၾအားလံုး အဲဒီရပ္ကၾက္ကို လံု႓ခံႂေရးအဴပည့္ ခဵထားတယ္ခင္ဗဵ။ ဒီတပတ္အတၾင္းမႀာ လ႖ပ္စစ္မီးရရႀိေရးအတၾက္ တစံုတရာ အေရးယူေဆာင္႟ၾက္မႁ မရႀိဘူးဆိုရင္ သံဃာေတာ္ေတၾအပၝအဝင္ အားလံုးစုေဝး႓ပီးေတာ့ ဒီထက္႒ကီးကဵယ္တဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကို ေဴပာင္ေဴပာင္တင္းတင္း ဆက္လုပ္သၾားမယ္လိုႛ ေဴပာတယ္ခင္ဗဵ။”

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔