ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་བཞེས་མཁན་གྱི་ལྷན་ཚོགས།

2014-12-15
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༸གོང་ས་མཆོག་ཨི་ཊ་ལིའི་ནང་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་པ།
༸གོང་ས་མཆོག་ཨི་ཊ་ལིའི་ནང་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་པ།
ཨི་ཊ་ལི།

༄༅༎དེ་རིང་གི་འཛམ་གླིང་ནང་གི་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་སྣ་དང་ས་གནས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨི་ཊ་ལིའི་རྒྱལ་ས་རོམ་ནང་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་རྣམ་པའི་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་ཡོད་པའི་སྐོར་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་ཨི་ཊ་ལི་བོད་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཉི་མ་དོན་གྲུབ་ལགས་སུ་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་གནས་འདྲི་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང༌།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།