བེུད་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་ནད་ཡམས་གདོང་ལེན།

2020-05-30
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཐེ་ཝན་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད།
ཐེ་ཝན་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

དེ་རིང་གི་བུད་མེད་ཀྱི་ལེ་ཚན་འདིའི་ནང་དུ་འཛམ་གླིང་སྟེང་བུད་མེད་ཚོས་ འགོ་འཁྲིད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དག་གིས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ལ་གདོང་ལེན་གྱི་ལས་དོན་ལམ་ལྷོང་བྱུང་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་དང་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྡོ་རྗེ་མཚོས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པར་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།