བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་གསར་འགོད་རང་དབང༌།

2019-05-04
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
གསར་འགོད་རང་དབང་ཐད་སྔར་བས་སྡུག་ཏུ་སོང་ཡོད་པ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པའི་སྲུང་སྐྱོབས་ཚོགས་པ་ཁག་ཅིག་གིས་ཐེར་འདོན་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ།
གསར་འགོད་རང་དབང་ཐད་སྔར་བས་སྡུག་ཏུ་སོང་ཡོད་པ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པའི་སྲུང་སྐྱོབས་ཚོགས་པ་ཁག་ཅིག་གིས་ཐེར་འདོན་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ།
རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའི་གསར་འགོད་པའི་དྲ་གནས་།

༄༅༎བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་གསར་འགོད་རང་དབང་ཐད་སྔར་བས་སྡུག་ཏུ་སོང་ཡོད་པ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པའི་སྲུང་སྐྱོབས་ཚོགས་པ་ཁག་ཅིག་གིས་ཐེར་འདོན་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་གི་འདུག དེའི་སྐོར་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་དྲི་ཞུས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

tashi-wangchuk-75གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།