ဥသူထ ကရင္စစ္ေဴပးဒုကၡသည္ေတၾ ေနရပ္ ဴမန္မာဴပည္ကို ဴပန္ဖိုႛ ထိုင္းအာဏာပုိင္ေတၾ ေဴပာဳကား

ကရင္စစ္ေဴပးဒုကၡသည္ ၁၂၀၀ ေကဵာ္ ယာယီ ခိုလႁံေနတဲ့ ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္ တပ္ခ႟ိုင္အတၾင္းရႀိ ဥသူထ ဒုကၡသည္စခန္းကို ထိုင္းစစ္တပ္ အာဏာပိုင္ေတၾက ဇန္နဝၝရီ ၂၈ ရက္ ဒီကေနႛ လာေရာက္႓ပီး ဒုကၡသည္ေတၾကို ေနရပ္ကိုဴပန္ဖိုႛ ေဴပာဆိုခဲ့တယ္လိုႛ ဒုကၡသည္ေတၾကို ကူညီေဆာင္႟ၾက္ေပးေနတဲ့ ကရင္လူငယ္ တဦးက RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။
2010-01-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စစ္တပ္၏ ရက္စက္ ဳကမ္းဳကႂတ္မႁမဵားေဳကာင့္ ေတာင္ငူႎႀင့္ ေညာင္ေလးပင္ခ႟ိုင္မႀ ေဴပးလာေသာ ကရင္ဒုကၡသည္ အမဵိႂးသမီးႎႀင့္ ကေလးမဵားကို မိုးေရထဲတၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of Free Burma Rangers)
စစ္တပ္၏ ရက္စက္ ဳကမ္းဳကႂတ္မႁမဵားေဳကာင့္ ေတာင္ငူႎႀင့္ ေညာင္ေလးပင္ခ႟ိုင္မႀ ေဴပးလာေသာ ကရင္ဒုကၡသည္ အမဵိႂးသမီးႎႀင့္ ကေလးမဵားကို မိုးေရထဲတၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of Free Burma Rangers)
(Photo: Courtesy of Free Burma Rangers)

“ဒီေနႛ သူတိုႛ ထိုင္းထဲက စစ္သားေတၾ အေယာက္ ၃၀ ေလာက္ ေရာက္လာတယ္။ လာ႓ပီးေတာ့ စခန္းထဲ သၾား႓ပီးေတာ့ သူတိုႛ ေဴပာတာေပၝ့၊ နင္တိုႛ ဒီမႀာ ေနလိုႛ မရေတာ့ဘူး၊ နင္တိုႛ ဴပန္ရေတာ့မယ္၊ ဘာဴဖစ္လိုႛလဲဆိုေတာ့ နင္တိုႛ ဒီမႀာ ဳကာဳကာ ေနလိုႛမရဘူး၊ ဘာဴဖစ္လိုႛလဲဆိုေတာ့ နင္တိုႛ ႎိုင္ငံမဟုတ္ဖူးေပၝ့၊ ဟိုမႀာလည္း နင္တိုႛ ႟ၾာဖက္မႀာလည္း အခု တိုက္ပၾဲ မရႀိေတာ့ဘူး၊ နင္တိုႛ ဴပန္ရေတာ့မယ္ အဲလို သူတိုႛ လာေဴပာသၾားေတာ့ ဟိုက ႟ၾာသားေတၾက ဘယ္လို ဴပန္ေဴပာလဲဆိုေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဴပန္လိုႛ မရဲဘူး၊ ဒၝေပမဲ့ ဒီမႀာလည္း ေနလိုႛမရဘူးဆိုေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။ က႗န္ေတာ္တိုႛကို စဥ္းစားေပးေပၝ့။”

“အခု ေနႛတိုင္း ဗံုးေတၾဘာေတၾ ေပၝက္ေနတယ္။ အဲလိုမဵိႂး ႟ၾာသားေတၾက ဴပန္ေဴပာတယ္ေပၝ့။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛမႀာ ဴပန္ရင္လည္း က႗န္ေတာ္တိုႛမႀာ စားစရာရိကၡာေတၾ ဘာေတၾ စီစဥ္ေပးေပၝ့။ က႗န္ေတာ္တိုႛ တလစာ အဲလိုမဵိႂး လာယူလိုႛရရင္ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဴပန္မယ္၊ ႟ၾာသားေတၾက အဲလိုမဵိႂး ဴပန္ေဴပာထားတယ္။”

ေလာေလာဆယ္မႀာ တိုက္ပဲၾေတၾမရႀိေပမဲ့ ဒုကၡသည္ေတၾ ေနရပ္ကိုဴပန္ရင္ အဓိက ရင္ဆိုင္ရမဲ့ အႎၩာရယ္က ဴမန္မာစစ္တပ္၊ DKBA နဲႛ KNU တိုႛအဴပန္အလႀန္ ဴမၟႂပ္ထားတဲ့ ေဴမဴမၟႂပ္မိုင္းေတၾ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဒုကၡသည္ေတၾကေဴပာပၝတယ္။

ဒၝအဴပင္ ေနရပ္မေအးခဵမ္းတာေဳကာင့္ စားဝတ္ေနေရးအတၾက္ လယ္ယာလုပ္ငန္းေတၾဴပန္စဖိုႛ အခက္အခဲေတၾ အမဵား႒ကီးရႀိေနတယ္လိုႛလည္း ဆိုပၝတယ္။

ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတၾဘက္က ဴပန္ခိုင္းေနတဲ့ ဒုကၡသည္ဦးေရအမဵားစုမႀာ ကေလးေတၾနဲႛ အမဵႃိးသမီးေတၾဴဖစ္ေနပၝတယ္။

အခုဥသူထ စခန္းမႀာဆိုရင္ ဒုကၡသည္ ၁၂၀၀ ေကဵာ္ထဲမႀာ ၁၂ႎႀစ္ေအာက္ ကေလး ၇၀၀ ေကဵာ္၊ ၅ ႎႀစ္ေအာက္ကေလး ၂၀၀ ေကဵာ္ရႀိေနပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္လယ္ပိုင္းက ဴမန္မာစစ္တပ္နဲႛ ဗုဒၭဘာသာ ကရင္ တပ္မေတာ္ DKBA တိုႛပူးေပၝင္း ထိုးစစ္ဆင္မႁေဳကာင့္ ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္ကို ကရင္စစ္ေဴပးဒုကၡသည္စုစုေပၝင္း ေလးေထာင္ေကဵာ္ ထၾက္ေဴပးခိုလႁံခဲ့ဳကပၝတယ္။

တခဵိန္တည္းမႀာလည္း ေနာ္ဖိုးဝၝး နဲႛ ဥသူထ ယာယီဒုကၡသည္ စခန္းေတၾ မႀာကဵန္ရႀိေနတဲ့ ကရင္စစ္ေဴပး ဒုကၡသည္ေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဘယ္လိုေရႀႚဆက္ေဆာင္႟ၾက္ရမလဲ ဆိုတာ ေလ့လာ စံုစမ္းဦးမယ္လိုႛ ထိုင္းလၿတ္ေတာ္ အမဵိႂးသား လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မတီ ဥကၠႉက RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။

႓ပီးခဲတဲ့ ၂၀၀၉ခုႎႀစ္ ဇၾန္လပိုင္းက ထိုင္းဴမန္မာ နယ္စပ္အနီးမႀာ ကရင္အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး တပ္မေတာ္  (KNLA) နဲႛ ဒီမိုကရက္တစ္ ဗုဒၭဘာသာ ကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA) တပ္ဖၾဲႚေတၾဳကား တိုက္ပၾဲေတၾ ဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့အတၾက္ ကရင္တိုင္းရင္းသား သံုးေထာင္ေကဵာ္ ထိုင္းႎိုင္ငံထဲကို ထၾက္ေဴပးလာခဲ့ဳကပၝတယ္။

စစ္ေဴပးဒုကၡသည္ေတၾကို ထိုင္းစစ္တပ္က တပ္ခ႟ိုင္၊ ထေဆာင္ယန္း နယ္ထဲက ေနာ္ဖိုးဝၝး နဲႛ ဥသူထ မႀာ စခန္းဖၾင့္႓ပီးယာယီခိုလံႁခၾင့္ ဴပႂခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီေနာက္ တခဵိႂႚကို ထိုင္းစစ္တပ္က ဴမန္မာဴပည္ထဲ တသုတ္ခဵင္း ဴပန္ပိုႛခဲ့ရာမႀာ အခုအခၝ ဒုကၡသည္ ၁၈၀၀ ေလာက္ ကဵန္ရႀိေနတယ္လိုႛ ထိုင္းသတင္းမီဒီယာေတၾက ဆိုပၝတယ္။

ကဵန္ရႀိေနေသးတဲ့ ဒုကၡသည္ေတၾကိုလည္း ထိုင္းစစ္တပ္က အ႓ပီးသတ္ ဴပန္ပိုႛဖိုႛ စီစဥ္ေနရာမႀာ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚေတၾက သူတိုႛကို အတင္းအကဵပ္ ဴပန္ပိုႛရင္ လံု႓ခံႂေရး အရ အႎၩရာယ္ရႀိတာမိုႛ ဆိုင္းငံ့ထားဖိုႛ ေတာင္းဆိုခဲ့ဳကပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ထိုင္းလၿတ္ေတာ္ အမဵိႂးသား လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မတီ ဥကၠႉ လၿတ္ေတာ္အမတ္ ဆၾန္ခဵိႂင္း စဝမ္ခမ္းက RFA ကို ေဴပာဆိုရာမႀာ တကယ္လိုႛ ဒုကၡသည္ေတၾကို အေဴခအေန မစံုစမ္းပဲ အတင္းအကဵပ္ ဴပန္ပိုႛတာေတၾ ရႀိခဲ့တယ္လိုႛ ေတၾႚရႀိတယ္ဆိုရင္ ကၾင္းဆင္းေလ့လာဖိုႛ လိုအပ္တဲ့အေဳကာင္း၊ ဒၝေပမဲ့ မိမိရဲ့ အေတၾႚအ႒ကံႂ အရကေတာ့ သူတိုႛကို ဴပန္ပိုႛဦးမႀာ မဟုတ္တဲ့အေဳကာင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႁေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾအေနနဲႛ ေစာင့္ဳကည့္ဦးမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴဖဳကားခဲ့ပၝတယ္။

တပ္ခ႟ိုင္ နရစၾမ္က စစ္တပ္ကို RFA က ေမးဴမန္းတဲ့အခၝမႀာ စစ္ေဴပးဒုကၡသည္ေတၾ ဴပန္ပိုႛေရး အစီအစဥ္ကို အကန္ႛအသတ္မရႀိ ဆိုင္းငံ့ထားပၝတယ္လိုႛ ေဴဖဳကားခဲ့ ပၝတယ္။

ဥသူထ ကရင္စစ္ေဴပးဒုကၡသည္ေတၾရဲ့ ေနာက္ဆံုးအေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ကရင္သတင္းဌာန (KIC) ရဲ့ အယ္ဒီတာ နန္ေဖာေဂကို RFA မႀ မအင္ဳကင္းႎိုင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔