མི་ཕན་ཚུན་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་དེ་དཀའ་རྙོག་ཡོད་པའི་ཡུལ་ལུང་ཁག་ཏུ་སྤེལ་རྒྱུ་གལ་ཆེ།

2018-03-13
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
སེམས་དང་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་ཐེངས་༣༣པའི་ཉིན་དང་པོ།
སེམས་དང་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་ཐེངས་༣༣པའི་ཉིན་དང་པོ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌།

༄༅། །བཞུགས་སྒར་དུ་སྐོང་ཚོགས་གནང་བཞིན་པའི་སེམས་དང་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་ཉིན་གཉིས་པའི་ཐོག ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མི་ཕན་ཚུན་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་དེ་དཀའ་རྙོག་ཆེ་བའི་ཡུལ་ལུང་ཁག་ཏུ་སྤེལ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བ་བཀའ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། ཞིབ་ཕྲ་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎
གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།