མཚོ་སྔོན་པོ་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མགོ་མང་གྲོང་བརྡལ་དུ་རྡོ་ཟེགས་བཟོ་གྲྭ་གཉིས་སྒོ་བརྒྱབས་པ།

2017-09-09
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཆབ་ཆ།
ཆབ་ཆ།
ཨ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌།

༄༅། །བོད་ནང་གི་མཚོ་སྔོན་པོ་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མགོ་མང་གྲོང་བརྡལ་གྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་རྡོ་ཟེགས་བཟོ་གྲ་གཉིས་སྒོ་བརྒྱབས་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བལ་ཡུལ་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས།།
གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།