བླ་རུང་སྒར་གྱི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས།

2016-11-21
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར།
གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར།
བོད་ནས་བཏང་འབྱོར།

༄༅།    །རྒྱ་ནག་གིས་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བཞིན་པའི་གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་གྱི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་སྐོར་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་ལེ་ཚན་ཞིག་ང་ཚོའི་གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་གནང་།


གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།