བོད་ནང་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་ཏུ་བུད་མེད་ཚོར་རང་དབང་མེད་པའི་དཀའ་ངལ།

2014-07-26
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ནང་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་ཏུ་བུད་མེད་ཚོར་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ།
བོད་ནང་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་ཏུ་བུད་མེད་ཚོར་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ།
དཔལ་ལྡན་རྒྱལ།
༄༅༎ཐེངས་འདིའི་བུད་མེད་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། བོད་ནང་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་ཏུ་བུད་མེད་ཚོར་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་སྐོར། བོད་ནང་གི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་གནང་མཁན་ཞིག་དང་། བོད་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་བ་གྲགས་ཅན་མགོ་ལོག་ཟླ་བྷེ་ལགས་གཉིས་ལ་རྡོ་རྗེ་མཚོས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པར་གསན་རོགས་གནོངས།།

 

གསར་འགོད་པ་རྡོ་རྗེ་མཚོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།