བཙན་བྱོལ་ནང་གནས་པའི་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་སྒྱུ་རྩལ།

2019-10-31
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བོད་ཀྱི་གར་གླུའི་རིག་རྩལ་ཁང་དབུ་འབྱེད་གནང་སྟེ་དམིགས་བསལ་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་པ།
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བོད་ཀྱི་གར་གླུའི་རིག་རྩལ་ཁང་དབུ་འབྱེད་གནང་སྟེ་དམིགས་བསལ་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་པ།
དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་།

༄༅།།ཐེངས་འདིའི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་། བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་དབུ་བརྙེས་ཏེ་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུ་འཁོར་བ་དང་བསྟུན་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་སྒྱུ་རྩལ་ཞིབ་འཇུག་གི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་མ་འདི་སྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།    སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བོད་ཀྱི་གར་གླུའི་རིག་རྩལ་ཁང་དབུ་འབྱེད་གནང་སྟེ་དམིགས་བསལ་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་པའི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།