ཝར་མོཎྚ་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ལོ་༢༥འཁོར་བ།

2018-06-06
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་རིའི་ཝར་མོཎྚ་མངའ་སྡེའི་ནང་བོད་མི་གཞིས་སྤོས་བྱས་ནས་ལོ་ངོ་  ༢༥ ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་མཛད་སྒོ།
ཨ་རིའི་ཝར་མོཎྚ་མངའ་སྡེའི་ནང་བོད་མི་གཞིས་སྤོས་བྱས་ནས་ལོ་ངོ་ ༢༥ ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་མཛད་སྒོ།
ཨ་ནག་ཚེ་བརྟན།

༄༅༎ཨ་རིའི་ཝར་མོཎྚ་མངའ་སྡེའི་ནང་བོད་མི་གཞིས་སྤོས་བྱས་ནས་ལོ་ངོ་  ༢༥ ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་མཛད་སྒོ་ཞིག་ཝར་མོཎྚ་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པ་རེད།དེ་དང་བསྟུན་ཨ་རིའི་ནང་བོད་མིའི་གནས་སྤོས་སྤྱིར་དང་ས་ཁུལ་དེ་ལ་བོད་མིའི་གཞིས་སྤོས་གནས་སྟངས་ཚགས་ཚུད་གང་འདྲ་བྱུང་མིན་གྱི་སྐོར་ས་གནས་བོད་རིཌ་སྤྱི་འཐུན་ཚོཌ་པའི་ཚོཌ་གཙོ་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལཌ་དང་།རྒྱུས་ལས་ཨ་ནག་ཚེ་བརྟན།ཚོགས་མི་བསྐལ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་གསུམ་དང་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་གྱིས་གླེང་མོལ་བྱེད་པར་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།