རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་དཀའ་རྙོག་གི་གནད་དོན།

2019-06-22
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་དབར་དཀའ་རྙོག་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ།
བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་དབར་དཀའ་རྙོག་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ།
གྷུ་གྷལ།

༄༅༎རྒྱ་གར་གྱི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཁག་ཅིག་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་དབར་དཀའ་རྙོག་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས།།

གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།