༡༩༨༩ལྷ་སའི་ཞི་རྒོལ་དངོས་སུ་མཐོང་མཁན།

2017-12-06
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
གྱ་དགུ་ལོའི་ལྷ་སའི་ཞི་རྒོལ་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དངོས་སུ་མཐོང་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཞིག་གིས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།
གྱ་དགུ་ལོའི་ལྷ་སའི་ཞི་རྒོལ་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དངོས་སུ་མཐོང་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཞིག་གིས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།
བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད།

༄༅༎ཕྱི་ཟླ་༡༢ཚེས་༤རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ནང་གི་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་ལས་ཁུང་གྱ་དགུ་ལོའི་ལྷ་སའི་ཞི་རྒོལ་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དངོས་སུ་མཐོང་མཁན་ཧོ་ལེནཌ་ཡུ་མི་ཁརིསཊ་མེན་ཌེཛ་མ་ལགས་ཀྱིས་སྐབས་དེའི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།